Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach 2021-07-16 11:43:40
Zgłoszenie do rejestru (wykreślenie z rejestru) zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych 2012-07-11 11:38:34
Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy 2012-07-11 11:37:47
Decyzja na przegradzanie cieków wodnych celem odłowu ryb 2012-07-11 11:37:03
Zezwolenie na zbieranie odpadów 2012-07-11 11:35:30
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów 2012-07-11 11:34:43
Pozwolenie na wytwarzanie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych roczne lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie w związku z eksploatowaniem instalacji 2012-07-11 11:32:19
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 2012-07-11 11:25:55
Przyjęcie dokumentacji geologicznej 2012-07-11 11:24:58
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych 2012-07-11 11:24:06
Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. poniżej 2 ha i wydobyciu do 20 000 m3 2012-07-11 11:23:23
Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia 2012-07-11 11:19:00
Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 2012-07-11 11:17:29
Wydanie karty wędkarskiej 2012-07-11 11:15:48
Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych 2012-07-11 11:15:07
Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców 2012-07-11 11:14:20
Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu 2012-07-11 11:13:31
Przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego 2012-07-11 11:10:56
Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe 2012-07-11 11:09:19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
11 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
11 lip 2012, godz. 11:07

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Mróz

Data aktualizacji:
11 lip 2012, godz. 11:56