Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Wydział Administracyjno - Gospodarczy


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 27/2021/AG Starosty Wałeckiego z dnia 29 września 2021 r. - w sprawie zmiany "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Kościuszkowców 10". 2021-10-01 13:33:34
Zarządzenie Nr 26/2021/AG Starosty Wałeckiego z dnia 29 września 2021 r. - w sprawie zmiany "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54". 2021-10-01 13:31:27
Zarządzenie Nr 25/2021/AG Starosty Wałeckiego z dnia 29 września 2021 r. - w sprawie zmiany "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 i ul. Generała Leopolda Okulickiego 15". 2021-10-01 13:28:02
Zarządzenie Nr 24/2021/AG Starosty Wałeckiego z dnia 29 września 2021 r. - w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji osób przebywających w budynkach Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2021-10-01 08:07:07
Zarządzenie Nr 21/2021/AG Starosty Wałeckiego z dnia 9 lipca 2021 r. - w sprawie zasad korzystania z parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2021-07-09 14:35:00
Dostawa artykułów biurowych w 2021 roku 2020-12-07 17:24:39
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2020-08-12 14:08:31
Zarządzenie nr 15/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2020-08-11 13:11:09
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu. 2020-08-07 13:21:20
20 2020-07-08 14:12:12
2019 2020-07-08 13:54:36
2020 2020-06-15 07:51:50
2020 2020-06-15 07:50:54
2020 2020-06-15 07:50:26
2020 2020-06-15 07:48:56
2020 2020-06-15 07:45:07
2020 2020-06-15 07:43:24
2020 2020-06-15 07:42:10
Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na terenie Powiatu Wałeckiego 2020-05-22 14:06:28
Dostawa materiałów biurowych w 2020 roku 2020-04-14 16:25:14
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w wysokości 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliony złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu wałeckiego 2020-04-14 16:19:14
Polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2020 roku, dotyczące wydawania orzeczeń z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane. 2020-03-20 14:36:27
Polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2020 roku, dotyczące wydawania orzeczeń z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane. 2020-03-20 14:35:29
2020 2020-03-17 09:09:37
2020 2020-03-17 09:06:59
2020 2020-02-27 13:01:04
2020 2020-02-21 10:42:28
2020 2020-02-21 10:39:22
Dostawa materiałów biurowych w 2020 roku 2020-01-23 08:30:53
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych, 2019-12-09 11:19:33
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 509 271 PLN (słownie PLN: pięćset dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2019-11-22 13:51:02
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy 2019-09-30 12:55:19
2019 2019-09-30 12:46:18
2019 2019-09-16 11:45:39
2019 2019-09-16 11:41:56
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - - Geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2019-08-19 13:02:29
2019 2019-05-27 10:23:17
Kierownictwo Jednostek Oświatowych 2019-05-27 10:01:26
2019 2019-05-27 09:50:41
Pracownicy starostwa wydający decyzje z up. starosty 2019-05-27 07:15:33
2019 2019-05-27 07:13:35
Oświadczenia Kierowników jednostek podległych Powiatowi 2019-05-27 07:13:08
2019 2019-05-27 07:06:58
2019 2019-05-24 13:32:38
2019 2019-05-24 13:31:30
2019 2019-05-24 13:30:40
Sprawozdanie finansowe RDD 2019 2019-05-16 13:41:45
2018 2019-05-16 13:28:25
Sprawozdanie finansowe 2019 2019-05-13 13:38:57
2019 2019-05-13 13:28:19
Zestaw komputerowy x 3 (monitor, UPS, oprogramowanie oraz akcesoria dodatkowe) 2019-03-13 13:25:12
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii 2019-03-11 17:23:21
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii. 2019-02-26 09:24:49
Udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 3 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu. 2019-02-18 17:02:34
2019 2019-02-15 16:46:31
2018 - Rozpoczęcie VI kadencji Rady Powiatu 2019-01-16 09:01:36
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2018-12-21 13:24:13
Nabór na Specjalistę ds. księgowości i płac - 17 grudnia 2018 r. 2018-12-17 14:38:15
Nabór na Specjalistę ds. księgowości i płac - 17 grudnia 2018 2018-12-17 14:32:10
Nabór na wolne stanowisko urzędniczne w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu - Inspektor ds. kadr i administracji. 2018-12-17 13:21:37
Nabór na Inspektora ds. kadr i administracji - 17 grudnia 2018 2018-12-17 13:16:36
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wałczu 2018-12-04 13:21:58
Nabór na wolne stanowisko urzędniczne w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu - Inspektor ds. kadr i administracji 2018-12-03 13:52:31
Nabór na Inspektora ds. kadr i administracji - 03 grudnia 2018 2018-12-03 13:49:23
Nabór na Zastępce Dyrektora - 03 grudnia 2018 2018-12-03 13:44:06
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędniczne w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu 2018-11-30 13:20:59
Nabór na Głównego Księgowego - 30 listopad 2018 2018-11-30 13:14:52
2018 2018-11-30 12:59:38
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa 2018-11-22 14:41:03
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu 2018-08-23 14:14:05
Dostawa, montaż Urządzenia wielofunkcyjnego A4 2018-08-03 17:42:18
2018 2018-05-17 12:27:36
2018 2018-05-17 12:27:01
2018 2018-05-17 12:10:40
2018 2018-05-17 12:10:09
2018 2018-05-17 12:06:16
2018 2018-05-17 12:04:15
2018 2018-05-17 11:48:26
2018 2018-05-17 11:47:34
2018 2018-05-17 11:38:31
2018 2018-05-17 11:38:03
Oświadczenia Kierownictwa jednostek oświatowych 2018-04-06 14:20:49
2018 2018-04-06 14:16:38
Świadczenie usług Specjalisty ds. kadrowo - finansowych w ramach projektu pn.: NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia 2018-03-15 14:08:44
Zestawienia zdawalności za OSK za rok 2017 2018-03-13 14:34:55
Udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2018-02-22 14:31:35
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Wałczu w 2017 roku 2018-02-14 10:22:26
Świadczenie usługi pracownika socjalnego polegającej na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 40 Uczestników/Uczestniczek Projektu ? osób z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym będących uczestnikami projektu pn.: ?NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU ? aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej? . 2018-01-16 13:28:10
2018 2018-01-16 13:21:33
Zestawienia zdawalności za III kwartał 2017 OSK 2018-01-10 14:17:18
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek 2017-12-28 19:28:37
Dostawa materiałów biurowych w 2018 roku. 2017-12-22 13:18:49
Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 listopada 2017 r. 2017-12-07 13:40:30
Zakup, dostawa i montaż trzech kopiarek A4- urządzeń wielofunkcyjnych dla doradców zawodowych 2017-11-17 15:27:12
Zakup, dostawa i montaż trzech infokiosków z dostępem do Internetu 2017-11-17 15:21:21
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu zlokalizowanego przy ul. Budowlanych 4. 2017-07-17 15:46:13
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 2017-05-05 16:43:49
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 2017-04-19 11:13:59
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca Wrzosy droga wojewódzka nr 177 w km 7 +350 ÷ 11 + 333,60. 2017-04-03 09:52:41
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 w km 7+350 -11+333,60 2017-03-10 23:31:54
Dostawa serwera Dell Power Edge R730 wraz z oprogramowaniem. 2017-03-01 15:11:00
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2017-01-26 13:19:10
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek 2016-12-30 13:57:38
Dostawa materiałów biurowych 2016-12-30 13:51:22
Zestawienia zdawalności za III kwartał 2016 WORD Piła 2016-12-20 15:18:28
Dostawa serwera oraz 4 sztuk ramek do montażu dysków twardych 3,5 2016-12-09 18:43:44
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Wałeckim 2016-12-01 21:25:09
Utworzenie BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500 dla obrębów ewidencyjnych powiatu wałeckiego: Górnica, Świętosław, Witankowo, Różewo. 2016-10-18 16:19:07
Poprawa stanu bazy sportowej poprzez remont i modernizację posadzki parkietowej w sali gimnastycznej przy ul. Budowlanych 4, należącej do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 2016-09-09 16:53:33
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy i adaptacji budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. 2016-04-26 10:57:50
Dostawa materiałów biurowych 2016-03-25 21:44:29
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek 2016-03-25 21:07:54
Zarządzenie nr 13/2016 Starosty Wałeckiego z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 14/2009 Starosty Wałeckiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2016-03-17 14:33:42
Zarządzenie nr 12/2016 Starosty Wałeckiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Wałczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. 2016-03-16 07:35:35
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: 'Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z na odcinku Stacja PKP Strączno m. Strączno długości 1.222 mb w km 8+883 ÷ 10+105 (droga relacji Nakielno-Strączno)" 2016-03-11 16:17:01
Zarządzenie nr 12/2016 Starosty Wałeckiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Wałczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. 2016-02-02 09:37:37
Wykonanie robót budowlano-modernizacyjnych instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu przy ul. Budowlanych 4 2016-01-25 10:27:53
Wykonanie robót budowlano-modernizacyjnych instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu przy ul. Budowlanych 4 2015-11-23 12:29:39
Opracowanie w formie tekstowej i graficznej Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wałeckiego zwanego "Planem transportowym" 2015-09-18 09:50:36
Dostawa serwera z systemem operacyjnym MS Windows Serwer 2012 Standard x64 PL, urządzenia do wykonywania kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem oraz zewnętrznej nagrywarki Blu-ray USB 3.0 z oprogramowaniem 2015-08-24 07:44:23
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 2015-08-06 08:07:38
Przetwarzanie i dostosowanie bazy danych Powiatu Wałeckiego, prowadzonej w Wydziale Geodezji i Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, do przepisów rozporządzenia MAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz analiza zakresów przestrzennych operatów technicznych miasta Mirosławiec w bazie danych systemu EWID 2007 2015-07-24 14:22:54