Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Wydział Organizacyjno - Prawny


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała XXIX/194/2017 z dnia 16.11.2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/127/2008 z 27.02.2008r. Rady Powiatu w Wałczu w sprawie ustanowienia nagrody honorowej "Laur Powiatu Wałeckiego". 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 8/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 9/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 12/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 16/2019 z dnia 09 kwietnia 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 20/2019 z dnia 23 maja 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 08 lutego 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 56/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 06 sierpnia 2020 roku 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 18/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokól Sesji Rady Powiatu w Wałczu NR IX z dnia 03.08.2015 r. 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 21/2019 z dnia 30 maja 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 53/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 czerwca 2020 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokól sesji Rady Powiatu w Wałczu Nr XVI z dnia 23.06.2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Protokół sesji Rady Powiatu w Wałczu Nr XV z dnia 25.05.2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Sesji Rady Powiatu w Wałczu NR XIV z dnia 27.04.2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Sesji Rady Powiatu w Wałczu NR XIII z dnia 26.02.2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Sesji Rady Powiatu w Wałczu NR XII z dnia 30.12.2015 r. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Sesji Rady Powiatu w Wałczu NR X z dnia 08.09.2015 r. 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 117/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 47/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 kwietnia 2020 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 24/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 25 czerwca 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXX/198/2017 z dnia 29.12.2017r.w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu w wałczu w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" dofinansowanego ze środów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach IX osi priorytetowej "Infrastruktura publiczna", Działanie 9.10 - "Wsparcie rozwoju e-usłu publicznych". 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXVIII/184/2017 z dnia 31.10.2017 r.w sprawie powierzenia Gminie Człopa prowadzenia zadania publicznego. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXVIII/180/2017 z dnia 31.10.2017rzmieniająca uchwałę Nr XXXVI/280/2010 Rady Powiatu w wałczu z dnia 21 sierpnia 2010r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których oganem prowadzącym jest Powiat Wałecki. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXVIII/178/2017 z dnia 31.12.2017 r.w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów uczestniczących w projekcie "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXVIII/176/2017 z dnia 31.10.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej szkoły Zawodowej nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Wałczu w branżową szkołę I stopnia. 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XXXIV sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 16 marzec 2018 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXX/201/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Wałczu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała XXIX/188/2017 z dnia 16.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Sesji Rady Powiatu w Wałczu NR XI z dnia 29.10.2015 r. 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 22/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 13/2019 z dnia 06 marca 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 24/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 54/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 czerwca 2020 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół sesji Rady Powiatu w Wałczu NR V z dnia 27.02.2015 r. 2022-01-18 12:31:11
Protokół sesji Rady Powiatu w Wałczu NR VI z dnia 12.03.2015 r. 2022-01-18 12:31:11
Protokół sesji Rady Powiatu w Wałczu NR VII z dnia 28.04.2015 r. 2022-01-18 12:31:11
Protokół sesji Rady Powiatu NR VIII z dnia 22.06.2015 r. 2022-01-18 12:31:11
Protokół sesji Rady Powiatu w Walczu Nr XXIII z dnia 24.02.2017 2022-01-18 12:31:11
Protokół nr 5/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 grudnia 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 20/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 23 maja 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 38/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 23 grudnia 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół sesji Rady Powiatu w Walczu Nr XXIV z dnia 31.03.2017 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 14/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 marca 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół sesji Rady Powiatu w Walczu Nr XXV z dnia 25.04.2017 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 7/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 18/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 24 kwietnia 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 14 lutego 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 13/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 06 marca 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 stycznia 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 09 stycznia 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 8/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 18 stycznia 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 15/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 16/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 09 kwietnia 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 21/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 30 maja 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 17/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 11 kwietnia 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 25/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 18 lipca 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 27/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 sierpnia 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 40/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 15 stycznia 2020 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 26/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 01 sierpnia 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXVIII/177/2017 z dnia 31.10.2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. prof. Wiktora Zina w Wałczu w branżową szkołę I stopnia. 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XXXIII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 23 luty 2018 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXVIII/186/2017 z dnia 31.10.2017r w sprawie powierzenia Gminie Tuczno prowadzenia zadania publicznego. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała XXIX/189/2017 z dnia 16.11.2017r. w sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwały X sesji Rady Powiatu w Wałczu V Kadencji w dniu 08.09.2015 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXX/197/2017 z dnia 29.12.2017r.zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/2017 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 50/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 20 maja 2020 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 52/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 02 czerwca 2020 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała XV sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 25 maja 2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XXIII seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 24 luty 2017 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXVIII/175/2017 z dnia 31.10.2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Wałczu w szkołę ponadpodstawową. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 22/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 11 czerwca 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/311/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 112/312/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 119/325/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/338/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 128/348/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie upoważnienia do realizacji umowy 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 97/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 09 listopada 2017 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 98/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 15 listopada 2017 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 99/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 listopada 2017 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 92/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 września 2017 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 93/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 02 października 2017 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 111/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 107/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 19 lutego 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 108/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 110/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 12 marca 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokól sesji Rady Powiatu w Wałczu NR IV z dnia 09.02.2015 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XVII seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 05 września 2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała XXIX/192/2017 z dnia 16.11.2017r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu. 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 25/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 26/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXVIII/181/2017 z dnia 31.10.2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego w 2018 roku. 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XXI sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 06 luty 2017 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXVIII/182/2017 z dnia 31.10.2017r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXVIII/183/2017 z dnia 31.10.2017 w sprawie "Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie". 2022-01-18 12:31:11
Uchwała XXIX/193/2017 z dnia 16.11.2017r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXVIII/185/2017z dnia 31.10.2017r. w sprawie powierzenia Gminie Mirosławiec prowadzenia zadania publicznego. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała XXIX/190/2017 z dnia 16.11.2017r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała XXIX/191/2017 z dnia 16.11.2017r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała XXIX/195/2017 z dnia 16.11.2017r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXX/196/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXX/202/2017 z dnia 29.12.2017r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Wałczu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXX/203/2017 z dnia 29.12.2017r.w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XXXI sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 08 stycznia 2018 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XXXII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 25 stycznia 2018 2022-01-18 12:31:11
Protokół nr 4/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 13 grudnia 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 19/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 09 maja 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 23/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 czerwca 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 51/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 maja 2020 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 32/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 24 października 2019 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokól sesji Rady Powiatu w Walczu Nr XXI z dnia 06.02.2017 r. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 57/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 18 sierpnia 2020 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 89/250/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 89/251/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 01 września 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Wałczu na IV kwartał 2017 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 89/253/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 1 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2022-01-18 12:31:11
Uchwąła Nr 90/254/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 04 września 2017 roku w sprawie ustalenia założeń do projektu uchwały budżetowej 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 112/314/2018 Zarządu Powiatu z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 97/267/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 09 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 98/268/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/223/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie sporządzenia raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata 2013-2016 z perspektywą lat 2017-2020" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/224/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia do kategorii dróg fminnych niektórych odcinków drogi powiatowej na terenie gminy Wałcz 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/225/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/226/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/228/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/229/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/230/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/231/2017 Zarząd Powiatu Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/232/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/233/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/234/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Wałeckiego na rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/240/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/248/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie darowizny na rzecz 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią -Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/249/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/243/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/244/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/245/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/246/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/239/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/241/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 91/255/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 94/257/2017 Zarząd Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 94/258/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 94/259/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu do składania oświadczeń woli dotyczących projektu pod nazwą "Wiedza oparta na praktyce-modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 94/260/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu do składania oświadczeń woli dotyczących projektu pod nazwą "Wiedza oparta na praktyce-modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 94/261/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu do składania oświadczeń woli dotyczących projektu pod nazwą "Wiedza oparta na praktyce-modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr 94/263/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu do składania oświadczeń woli dotyczących projektu pod nazwą "Moje kompetencje-otwarte wrota do kariery-podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr 94/264/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu do składania oświadczeń woli dotyczących projektu pod nazwą "Moje kompetencje-otwarte wrota do kariery-podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeck 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 108/295/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 104/283/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie planów finansowych budżetu Powiatu Wałeckiego na 2018 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 105/287/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 105/288/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie odmowy podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIII/105/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących Powiatu Wałeckiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 108/294/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/305/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/306/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/333/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/334/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 119/324/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 121/328/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/332/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/335/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 105/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 01 lutego 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 130/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 15 listopada 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 84/220/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 84/221/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 84/222/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/308/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zaopiniowania zamierzenia inwestycyjnego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 114/317/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 120/327/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 121/330/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 121/329/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/337/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 129/353/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 130/354/2018 Zarządu Powiatu w Wałczuz dnia 15 listopda 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2019 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 79/203/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 11 kwietnia 2017 rokui w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 79/205/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwały VIII Sesji Rady Powiatu w Wałczu V Kadencji w dniu 22.06.2015 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 104/284/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wałeckiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 105/286/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie realizacji projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 106/290/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 108/291/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 108/292/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 108/293/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 108/296/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 108/297/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 109/298/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 9 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXI/205/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2018-2031 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 109/299/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 109/300/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 09 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu Zarządu Powiatu w Wałczu na II kwartał 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/302/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/303/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/304/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/307/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Wałczu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/309/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przekazania środków w ramach projektu " Moje kompetencje-otwarte wrota do kariery-podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 112/313/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do spraw administracyjnych 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 113/315/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji na rok 2018 dla szkół i placówek niepublicznych 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 114/319/2018 Zarządu Powiatu w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o nadanie znaczenia obronnego dla drogi powiatowej 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 116/321/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Wałczu na III kwartał 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 117/322/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 118/323/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 119/326/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/336/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program Współpracy Powiatu Wałeckiego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 128/351/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 48/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2020 roku. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 106/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 06 lutego 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 95/266/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 104/285/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXX/200/2017 z dnia 29.12.2017r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, będącego własnością Powiatu Wałeckiego. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała XVIII sesji Rady Powiatu w dniu 26 września 2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXVIII/179/2017 z dnia 31.10.2017 w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów uczestniczących w projekcie "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim". 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXVIII/187/2017 z 31.10.2017 w sprawie skargi na działaność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wałczu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XXVII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 04 września 2017 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XXVI sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29 czerwca 2017 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XXV seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 25 kwietnia 2017 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XXIV seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 31 marca 2017 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XXII seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 10 luty 2017 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XX sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29 grudnia 2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XIX sesji Rady Powiatu w dniu 08 listopada 2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XVI seji Rady powiatu w Wałczu w dniu 23 czerwca 2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XIV sesji Rady powiatu w Wałczu w dniu 27 kwietnia 2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała IX Sesji Rady Powiatu w Wałczu V Kadencji w dniu 03.08.2015 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwały VII sesji Rady Powiatu w Wałczu V kadencji w dniu 28.04.2015 r. 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 112/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 09 kwietnia 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 128/352/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w roku 2019 w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 128/350/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/331/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Rady Powiatu w Wałczu i Regionalnej Izby Obrachunkowej 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/310/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przekazywania środków w ramach projektu"Wiedza oparta na praktyce-modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 110/301/2018 Zarządu powiatu w Wałczu z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 95/265/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w roku 2018 w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 94/262/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu do składania oświadczeń woli dotyczących projektu pod nazwą "Moje kompetencje-otwarte wrota do kariery-podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/242/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/247/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 106/289/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/235/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności dotyczących zadania inwestycyjnego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 89/252/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy Powiatu Wałeckiego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-01-18 12:31:11
Protokól sesji Rady Powiatu w Walczu Nr XXIX z dnia 16.11.2017 r. 2022-01-18 12:31:11
Protokół sesji Rady Powiatu w Walczu Nr XXVIII z dnia 31.10.2017 2022-01-18 12:31:11
Protokół sesji Rady Powiatu w Walczu Nr XXVII z dnia 04.09.2017 2022-01-18 12:31:11
Protokół sesji Rady Powiatu w Walczu Nr XXVI z dnia 29.06.2017 2022-01-18 12:31:11
Protokół sesji Rady Powiatu w Walczu Nr XXII z dnia 10.02.2017 2022-01-18 12:31:11
Protokól sesji Rady Powiatu w WalczuNr XX z dnia 29.12.2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Protokoł sesji Rady Powiatu w Wałczu Nr XIX z dnia 08.11.2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Protokól sesji Rady Powiatu w Wałczu Nr XVIII z dnia 26.09.2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Protokól sesji Rady Powiatu w Wałczu Nr XVII z dnia 05.09.2016 r 2022-01-18 12:31:11
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2022-01-10 13:13:48
Starosta Wałecki przedłuża termin naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych. 2022-01-10 13:10:56
Zarządzenie Nr 37/2021/FN Starosty Wałeckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany "Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2022-01-05 12:25:21
Starosta Wałecki przedłuża termin naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych. 2022-01-04 14:51:30
Zarządzenie Nr 36/2021/ZK Starosty Wałeckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2021-12-29 14:48:52
Zarządzenie Nr 35/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2021-12-29 13:20:07
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych. 2021-12-21 09:06:41
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2021-12-17 14:20:01
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym. 2021-12-17 11:08:57
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2021-12-17 08:30:05
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. 2021-12-16 11:35:39
Zarządzenie Nr 34/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu w zamian za dzień 1 stycznia 2022 r. 2021-12-14 08:34:34
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa 2021-12-06 11:24:20
Zarządzenie nr 33/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2021-11-30 10:41:18
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Edukacji i Rozwoju Powiatu 2021-11-30 09:24:52
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym 2021-11-30 09:22:57
Zarządzenie Nr 32/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2009 Starosty Wałeckiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wałczu" 2021-11-15 10:35:17
Zarządzenie nr 31/2021/FN Starosty Wałeckiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Wałczu 2021-11-10 14:31:49
Zarządzenie nr 30/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji 2021-11-10 13:55:32
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 2021-11-10 11:31:46
Zarządzenie nr 29/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia podstawowych zasad zakrywania ust i nosa przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2021-10-25 13:55:53
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 2021-10-19 13:28:32
Zarządzenie nr 28/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu w zamian za dzień 25 grudnia 2021 r. 2021-10-12 14:06:40
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 2021-09-28 09:45:03
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa 2021-09-13 12:40:51
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych.. 2021-08-18 12:03:42
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa 2021-08-09 13:37:59
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-08-03 09:59:33
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Informatyk w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki. 2021-05-26 12:06:03
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 2021-05-19 10:04:11
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 2021-05-19 10:02:15
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 2021-05-19 09:57:03
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 2021-05-19 09:24:27
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Informatyk w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki. 2021-05-14 14:48:42
Zarządzenie Nr 16/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. - w sprawie wyznaczenia dnia 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu w zamian za dzień 1 maja 2021 r. 2021-04-30 11:47:59
Zarządzenie Nr 15/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. - w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 13/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2021-04-26 10:17:27
Zarządzenie Nr 13/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. - zmieniające zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2021-04-26 10:12:27
Zarządzenie Nr 12/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 30 marca 2021 r. - zmieniające zarządzenie Nr 24/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2021-03-30 13:00:35
Zarządzenie Nr 11/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 19 marca 2021 r. - w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 5/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 31 stycznia 2019r. zmieniającym zarządzenie Nr 16/2009 Starosty Wałeckiego z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2021-03-22 09:42:29
Starosta Wałecki informuje o naborze na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych. 2021-03-16 15:23:57
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Edukacji i Rozwoju Powiatu. 2021-03-16 12:33:29
Odwołanie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Edukacji i Rozwoju Powiatu - dotyczy ogłoszenia z dnia 15 marca 2021r. 2021-03-16 12:32:26
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Edukacji i Rozwoju Powiatu. 2021-03-15 13:39:33
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Edukacji i Rozwoju Powiatu. 2021-02-22 14:45:46
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu. 2021-02-22 09:10:40
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu. 2021-02-03 11:20:33
Zarządzenie Nr 7/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. - ustalenia zasad stosowania w 2021r. Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2021-01-29 13:49:32
Zarządzenie Nr 5/2021/FN Starosty Wałeckiego z dnia 20 stycznia 2021 r. - w sprawie ustalenia na 2021 r. stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu. 2021-01-20 15:22:22
Zarządzenie Nr 4/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 19 stycznia 2021 r. - w sprawie powołania komisji wyborczej do wyłonienia w Starostwie Powiatowym w Wałczu reprezentacji osób zatrudnionych do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego. 2021-01-20 15:20:02
Zarządzenie Nr 3/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 12 stycznia 2021 r. - w sprawie ustalenia trybu wyłonienia w Starostwie Powiatowym w Wałczu reprezentacji osób zatrudnionych do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego. 2021-01-18 11:09:45
Zarządzenie Nr 2/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 8 stycznia 2021 r. - zmieniające zarządzenie Nr 42/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenie ?Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników w Starostwie Powiatowym w Wałczu oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. 2021-01-08 13:44:20
Zarządzenie Nr 1/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 8 stycznia 2021 r. - zmieniające zarządzenie Nr 27/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wdrożenia mieszanej organizacji pracy. 2021-01-08 13:42:50
Zarządzenie Nr 32/2020/AG Starosty Wałeckiego z dnia 23 grudnia 2020 r. - w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz ochronnej odzieży roboczej i obuwia roboczego, ustalenia zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej ochronnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników. 2020-12-23 13:44:51
Zarządzenie Nr 31/2020/GN Starosty Wałeckiego z dnia 21 grudnia 2020 r. - zmieniające zarządzenie Nr 28/2020/GN Starosty Wałeckiego z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa z Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa. 2020-12-21 13:06:45
Zarządzenie Nr 30/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 16 grudnia 2020 r. - zmieniające zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2020-12-17 10:09:54
Zarządzenie Nr 29/2020/GN Starosty Wałeckiego z dnia 9 grudnia 2020 r. - w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - zasób nieruchomości Skarbu Państwa. 2020-12-11 13:37:55
Zarządzenie Nr 27/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 2 grudnia 2020 r. - w sprawie wdrożenia mieszanej organizacji pracy. 2020-12-02 17:26:54
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu 2020-11-30 13:31:45
Odwołanie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu. 2020-11-30 13:28:31
Zarządzenie Nr 26/2020/FN Starosty Wałeckiego z dnia 25 listopada 2020 r. - w sprawie zmiany dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2020-11-25 16:31:09
Zarządzenie Nr 25/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 25 listopada 2020 r. - w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r. 2020-11-25 13:36:34
Zarządzenie Nr 24/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 3 listopada 2020 r. - w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2020-11-03 12:02:55
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2020-10-26 14:06:23
Zarządzenie Nr 22/2020/IDO Starosty Wałeckiego z dnia 22 października 2020 r. - w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych oraz obiegu dokumentacji podczas pracy zdalnej. 2020-10-23 12:38:52
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2020-10-13 10:59:30
Zarządzenie Nr 21/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 9 października 2020 r. - w sprawie określenia działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka zakażenia się SARS-CoV-2 oraz określenia rozwiązań organizacyjnych. 2020-10-09 14:05:04
Zarządzenie Nr 20/2020/FN Starosty Wałeckiego z dnia 7 października 2020 r. - w sprawie zmiany Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2020-10-07 12:33:58
Zarządzenie Nr 19/2020/ZK Starosty Wałeckiego z dnia 6 października 2020 r. - w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2020-10-07 09:08:38
Zarządzenie Nr 18/2020/GN Starosty Wałeckiego z dnia 30 września 2020 r. - w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 321705_2.0026 Lubno, w jednostce ewidencyjnej 321705_2 Wałcz ? Obszar Wiejski. 2020-10-01 13:46:33
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2020-09-23 08:44:44
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu. 2020-09-18 10:15:48
Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 18 września 2020 r. - zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2020-09-18 10:10:29
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Finansowym. 2020-09-08 13:27:43
Zarządzenie nr 16/2020/G N Starosty Wałeckiego z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa z Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa. 2020-09-04 09:55:25
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii 2020-08-28 12:33:23
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu 2020-08-28 10:00:56
Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 20 lipca 2020 r. - w sprawie wyznaczenia dnia 17 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r. 2020-07-20 10:10:08
Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. - w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich użyciu. 2020-05-20 09:00:42
Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2020-04-23 14:52:15
Zarządzenie nr 11/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu wałeckiego w roku 2020. 2020-03-24 14:31:17
Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 17 marca 2020 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2020-03-18 10:31:28
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Finansowym. 2020-03-11 11:50:06
Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 25 lutego 2020 r. - w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2020-02-26 11:37:21
Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 12 lutego 2020 r. - zmieniające zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Wałeckiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2020-02-13 12:48:02
Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 31 stycznia 2020 r. - w sprawie numeracji zarządzeń Starosty Wałeckiego oraz uchwał Zarządu Powiatu w Wałczu oraz ich projektów. 2020-02-03 13:02:24
Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 23 stycznia 2020 r. - w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu w roku 2020. 2020-01-23 15:07:17
Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 20 stycznia 2020 r. - w sprawie zmiany "Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2020-01-22 14:08:51
Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 20 stycznia 2020 r. - w sprawie uzupełnienia Młodzieżowej Rady przy Staroście Wałeckim na rok szkolny 2019/2020. 2020-01-20 10:11:27
Zarządzenie nr 3/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na 2020 r. stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własności pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu. 2020-01-14 12:20:30
Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 13 stycznia 2020 r. - w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wałczu. 2020-01-13 12:25:09
Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 8 stycznia 2020 r. - w sprawie powołania składu osobowego Młodzieżowej Rady przy Staroście Wałeckim na rok szkolny 2019/2020. 2020-01-08 13:17:57
Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 31 grudnia 2019 r. - zmieniające zarządzenie nr 25/2009 Starosty Wałeckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom Starostwa Powiatowego w Wałczu zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. 2019-12-31 12:52:34
Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - w sprawie wskazania w 2020 roku formy wypoczynku podlegającej dofinansowaniu ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2019-12-20 08:17:50
Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2019-12-20 08:15:09
Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 16 grudnia 2019 r. - zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2019-12-16 10:51:37
Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 6 grudnia 2019 r. - w sprawie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54. 2019-12-06 11:33:24
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Referent w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2019-12-05 11:03:03
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym. 2019-12-03 13:40:14
Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 28 listopada 2019 r. - w sprawie wyznaczenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2019-11-29 10:00:57
skan petycji 2019-11-19 13:13:02
Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 5 listopada 2019 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2019-11-07 08:42:02
Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i realizacji zadań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2019-11-06 11:09:53
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - zasób nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-10-18 09:36:32
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wałczu. 2019-10-15 11:32:11
Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 27 września 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2019-10-01 12:13:39
Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2019-10-01 12:10:37
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Funduszy Małych Projektów i Rozwoju Powiatu 2019-10-01 12:06:18
Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niepaństwowych własności Skarbu Państwa, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej: Gmina Mirosławiec - Obszar Wiejski, w obrębie ewidencyjnym: Toporzyk, na działkach o numerach 47/4, 59/5, 59/6. 2019-09-17 15:03:57
Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niepaństwowych własności Skarbu Państwa, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej: Gmina Mirosławiec - Obszar Wiejski, w obrębie ewidencyjnym: Łowicz Wałecki, na działkach o numerach 46/11, 46/12, 29/6. 2019-09-17 15:01:32
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Funduszy Małych Projektów i Rozwoju Powiatu 2019-09-16 12:50:06
Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 12 września 2019 r. 2019-09-13 15:32:46
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 2019-09-10 14:41:39
Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany "Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2019-09-09 14:34:17
Zarządzenie Nr 24/2019 zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. - w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2019-09-06 14:24:46
Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. - w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - zasób nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-09-06 14:20:53
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Funduszy Małych Projektów i Rozwoju Powiatu 2019-07-25 13:52:08
Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 18 lipca 2019 r. - zmieniające zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 9 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2019-07-19 13:16:29
Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 18 lipca 2019 r. - zmieniające zarządzenie Nr 2/2009 Starosty Wałeckiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2019-07-18 13:17:44
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 10 lipca 2019 r. - zmieniające zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny majątku ruchomego oraz likwidacji składników zużytych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2019-07-17 07:59:07
Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 8 lipca 2019 r. - zmieniające zarządzenie Nr 7/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2019-07-17 07:55:45
Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 12 czerwca 2019 r. - sprawie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Kościuszkowców 10. 2019-06-14 10:59:54
Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 9 maja 2019 r. - zmieniające zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2019-05-10 11:42:03
Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. - w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz ochronnej odzieży roboczej i obuwia roboczego, ustalenia zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników. 2019-04-17 10:03:10
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu 2019-04-10 11:17:42
Rok 2019 2019-04-10 11:15:51
Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 27 marca 2019 r. - w sprawie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 i ul. Generała Leopolda Okulickiego 15. 2019-04-03 08:24:38
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu w Wałczu w 2018 roku 2019-02-14 13:08:17
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Wałeckiego w 2018 roku 2019-02-14 13:02:10
Rok 2018 2019-02-14 12:58:51
Informacja o działalności podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego w Wałczu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingowej w 2018 roku 2019-02-14 12:57:55
2018 2019-02-14 12:48:49
Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 13 czerwca 2018 r. - w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2018-06-15 13:17:39
Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 7 czerwca 2018 r. - w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu. 2018-06-08 10:47:07
Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 2 stycznia 2018 r. - w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu w roku 2018. 2018-01-04 09:36:30
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu 2017-10-17 10:24:00
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2017-08-17 14:21:34
Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2017-08-16 13:58:14
Zarządzenie Nr 21/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 09. sierpnia 2017 r. - w sprawie przeprowadenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrebu ewidencyjnego 321705_2.0059 Ostrowiec oraz dla obrębu ewidencyjnego 321705_2 Wałcz - Obszar Wiejski 2017-08-09 14:10:12
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu w Wałczu w 2016 roku 2017-06-29 13:00:07
Rok 2016 2017-06-29 12:58:38
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu w Wałczu w 2015 roku 2017-06-29 12:58:05
Rok 2015 2017-06-29 12:56:19
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Wałeckiego w 2016 roku 2017-06-29 12:55:44
Petycje rozpatrzone przez Starostę Wałeckiego 2017-06-29 12:54:16
Petycje rozpatrzone przez Starostę Wałeckiego 2017-06-29 12:49:32
Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu 2017-06-29 12:44:22
Petycje rozpatrzone przez Radę Powiatu 2017-06-29 12:43:55
Petycje rozpatrzone przez Starostę Wałeckiego 2017-06-29 12:43:15
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego w Wałczu przez podmioty wykonujące zawodową działalnośc lobbingową w 2016 roku. 2017-06-29 12:37:22
Dostawa serwera oraz 4 sztuk ramek do montażu dysków twardych 3,5 2016-11-23 10:23:33
Petycje - informacje 2016-11-14 13:26:59
Działania podejmowane wobec Starosty Wałeckiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2016-02-02 09:40:32