Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Konto do udzielania informacji publicznej informacja.publiczna@powiatwalecki.pl

 

Klauzula o ochronie danych osobowych

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 672508429, e-mail zk@powiatwalecki.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wykonawczymi ustawy tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wniosek został złożony,

 6. Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Podanie danych w zakresie danych kontaktowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

 8. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach, niż związane z realizacją wniosku.

 11. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
17 lis 2010

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
17 lis 2010, godz. 14:39

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Pastuszak

Data aktualizacji:
14 cze 2022, godz. 11:29