Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
OS.6221.37.2021 - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 158/1, jednostka ewidencyjna: Człopa - Obszar miejski, (obręb ewid. Miasto Człopa) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-12-28 08:48:48
OS.6221.36.2021 - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 2146/5, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar miejski, (obręb ewid. Miasto Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-12-28 08:46:50
OS.6221.35.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 2/31, jednostka ewidencyjna: Człopa - Obszar Wiejski, (obręb ewid. Szczuczarz) - zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-12-20 10:47:15
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty Wałeckiego na rzecz Polskich Zakładów Zbożowych Spółka z o.o. w Wałczu z siedzibą przy ul. Chełmińskiej 2. 2021-11-25 15:08:09
OS.6221.31.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 32/6, jednostka ewidencyjna: Mirosławiec - Obszar miejski, (obręb ewid. Miasto Mirosławiec) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-10-28 11:19:48
OS.6221.30.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 96/4, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar wiejski, (obręb ewid. Ostrowiec) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-10-12 11:59:11
OS.6221.21.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 3994, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar miejski, (obręb ewid. Miasto Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-08-24 11:32:54
Zarządzenie Nr 23/2021/OS Starosty Wałeckiego z dnia 16 sierpnia 2021 r. - w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej: Gmina Mirosławiec - Obszar Wiejski, w obrębie ewidencyjnym: Łowicz Wałecki na działkach o numerach: 58/14, 6/4, 131/1 i 202/10. 2021-08-18 13:45:02
Zarządzenie Nr 19/2021/OS Starosty Wałeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. - w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej: Gmina Mirosławiec - Obszar Wiejski, w obrębie ewidencyjnym: Jadwiżyn na działce o numerze 78/5. 2021-06-25 13:07:33
Informacja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24.05.2021 r. do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - w sprawie opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024. 2021-05-31 13:17:20
OS.6221.16.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 30, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar wiejski, (obręb ewid. Przybkowo) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-05-18 07:42:38
OS.6221.15.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 5667/65, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar Miejski, (obręb ewid. Miasto Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-04-27 11:56:34
OS.6221.14.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 10/1, jednostka ewidencyjna: Człopa - Obszar wiejski, (obręb ewid. Bukowo) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-04-27 11:54:30
OS.6221.13.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 158/1, jednostka ewidencyjna: Człopa - Obszar Miejski, (obręb ewid. Miasto Człopa) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-04-27 11:38:52
OS.6221.11.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 870/1, jednostka ewidencyjna: Mirosławiec - Obszar Miejski, (obręb ewid. Miasto Mirosławiec) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-03-23 12:13:04
OS.6221.10.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 5666, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar Miejski, (obręb ewid. Miasto Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-03-22 13:33:07
OS.6221.9.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 3724/22, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar Miejski, (obręb ewid. Miasto Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-03-22 13:29:14
OS.6221.8.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 97/6, jednostka ewidencyjna: Tuczno - Obszar Wiejski, (obręb ewid. Rusinowo) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-03-22 13:15:05
OS.6221.7.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 36, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar Wiejski, (obręb ewid. Kłębowiec) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-02-22 09:06:56
OS.6221.5.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 5667/65, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar Miejski, (obręb ewid. M. Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-02-15 11:47:50
OS.6221.4.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 356, jednostka ewidencyjna: Mirosławiec - Obszar Wiejski, (obręb ewid. Hanki) - zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-02-15 10:40:08
OS.6221.3.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid.124, jednostka ewidencyjna: Mirosławiec - Obszar Miejski, (obręb ewid. M. Mirosławiec) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-02-11 10:23:49
OS.6221.1.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid.100/1, jednostka ewidencyjna: Mirosławiec - Obszar Wiejski, (obręb ewid. Mirosławiec 34) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-02-02 09:50:20
OS.6221.37.2020. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 5308/1, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Miasto, (obręb ewid. M. Wałcz) - nieistotna zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-12-23 14:00:02
OS.6221.35.2020. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 124, jednostka ewidencyjna: Mirosławiec, (obręb ewid. M. Mirosławiec) - nieistotna zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-12-21 13:24:13
OS.6221.33.2020. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 2146/5, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Miasto, (obręb ewid. M. Wałcz) - nieistotna zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-12-21 13:23:00
OS.6221.32.2020. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 3656, jednostka ewidencyjna: Miasto Wałcz, (obręb ewid. M. Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-12-09 17:41:12
OS.6221.31.2020. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 30, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar Wiejski, (obręb ewid. Przybkowo) - zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-12-09 17:34:52
OS.6221.30.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 1/2, jednostka ewidencyjna: Gmina Wałcz, (obręb ewid. Nagórze) - ponowne zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne z uwagi na istotną zmianę w instalacji. 2020-11-30 12:23:49
OS.6221.29.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 1094/4 (obręb ewid. Miasto Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-11-26 11:39:50
OS.6221.26.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 56/5, jednostka ewidencyjna: Gmina Wałcz, (obręb ewid. Lubno) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-10-21 14:06:25
OS.6221.25.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 58, jednostka ewidencyjna: Gmina Wałcz, (obręb ewid. Rudki) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-10-21 14:05:01
OS.6221.24.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 121, jednostka ewidencyjna: Gmina Wałcz, (obręb ewid. Gostomia) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-10-19 09:51:08
OS.6221.23.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 175/2, jednostka ewidencyjna: Gmina Wałcz, (obręb ewid. Gostomia) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-10-09 15:26:07
OS.6221.22.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 2049/3 (obręb ewid. Miasto Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-10-01 11:11:57
OS.6221.18.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 80 (obręb ewid. Rusinowo) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-09-28 10:03:06
OS.6221.17.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 4913 (obręb ewid. Miasto Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-09-22 12:10:41
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o przystąpieniu przez Starostę Wałeckiego do wykonania inwentaryzacji stanu lasów (ISL) oraz uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) na terenie powiatu wałeckiego. 2020-09-21 13:23:33
OS.6221.16.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 4/1 (obręb ewid. Górnica) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-09-04 10:59:28
OS.6221.15.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 870/1 (obręb ewid. Miasto Mirosławiec) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-09-02 15:12:14
OS.6221.14.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 36 (obręb ewid. Kłębowiec) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-08-27 09:15:48
OS.6221.13.2020.BIP.Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid 3656 Miasto Wałcz Wałcz, obręb M. Wałcz 2020-06-26 12:47:26
OS.6221.12.2020.BIP.Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid 184 Gmina Wałcz obręb Szwecja 2020-06-03 13:41:34
OS.6221.11.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 1094/4 (obręb ewid. M. Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-05-26 10:15:32
OS.6221.10.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 73/2 (obręb ewid. Lubno) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-05-15 13:33:22
OS.6221.9.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 205/4 (obręb ewid. Człopa 105) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-04-27 14:33:55
OS.6221.8.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 61 i 62 (obręb ewid. Tuczno 109) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-04-27 14:33:03
OS.6221.7.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 24/7 (obręb ewid. Tuczno 109) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-04-27 14:31:56
OS.6221.6.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 229/3 (obręb ewid. Różewo) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-04-24 14:44:56
OS.6221.5.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 73/2 (obręb ewid. Lubno) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-04-24 14:39:11
OS.6221.4.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 2146/5 (obręb ewid. M. Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-04-24 14:37:04
OS.6221.3.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 4835/3 (obręb ewid. M. Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-04-17 09:21:17
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Edukacji. 2020-03-05 10:49:56
OS.6221.1.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 98 (obręb ewid. Rusinowo) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-02-11 11:35:13
OS.6221.28.2019.BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 8144/2 (obręb ewid. Czechyń) 2019-12-20 12:41:08
OS.6221.27.2019. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 98 (obręb ewid. Rusinowo) 2019-12-18 11:52:52
OS.6221.26.2019. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 472 (obręb ewid. Marcinkowice) 2019-12-05 14:55:35
OS.6221.24.2019. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr 175/2 (obręb ewid.: Gostomia). 2019-11-18 13:41:58
OS.6221.23.2019 BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr 158/1 (obręb ewid. Człopa 105). 2019-11-18 13:34:33
Informacja o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku 2019-08-01 11:31:04
Pozwolenie zintegrowane - Polskie Zakłady Zbożowe Spółka z o.o. w Wałczu 2019-05-14 12:18:46
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku. 2019-05-09 10:46:27