Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: ogłoszenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Wałczu dot. zgłaszania się mieszkańców Powiatu Wałeckiego do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Wałeckiego za 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2022-01-10 13:13:48
Starosta Wałecki przedłuża termin naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych. 2022-01-10 13:10:56
Starosta Wałecki przedłuża termin naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych. 2022-01-04 14:51:30
OS.6221.37.2021 - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 158/1, jednostka ewidencyjna: Człopa - Obszar miejski, (obręb ewid. Miasto Człopa) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-12-28 08:48:48
OS.6221.36.2021 - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 2146/5, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar miejski, (obręb ewid. Miasto Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-12-28 08:46:50
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych. 2021-12-21 09:06:41
OS.6221.35.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 2/31, jednostka ewidencyjna: Człopa - Obszar Wiejski, (obręb ewid. Szczuczarz) - zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-12-20 10:47:15
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2021-12-17 14:20:01
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym. 2021-12-17 11:08:57
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2021-12-17 08:30:05
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. 2021-12-16 11:35:39
Obwieszczenie Starosty Wałeckiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 354/42 - obręb Miasto Mirosławiec. 2021-12-09 07:55:45
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa 2021-12-06 11:24:20
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Edukacji i Rozwoju Powiatu 2021-11-30 09:24:52
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym 2021-11-30 09:22:57
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty Wałeckiego na rzecz Polskich Zakładów Zbożowych Spółka z o.o. w Wałczu z siedzibą przy ul. Chełmińskiej 2. 2021-11-25 15:08:09
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 2021-11-10 11:31:46
OS.6221.31.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 32/6, jednostka ewidencyjna: Mirosławiec - Obszar miejski, (obręb ewid. Miasto Mirosławiec) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-10-28 11:19:48
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 2021-10-19 13:28:32
OS.6221.30.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 96/4, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar wiejski, (obręb ewid. Ostrowiec) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-10-12 11:59:11
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 2021-09-28 09:45:03
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa 2021-09-13 12:40:51
OS.6221.21.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 3994, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar miejski, (obręb ewid. Miasto Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-08-24 11:32:54
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych.. 2021-08-18 12:03:42
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa 2021-08-09 13:37:59
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-08-03 09:59:33
Informacja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24.05.2021 r. do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - w sprawie opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024. 2021-05-31 13:17:20
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Informatyk w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki. 2021-05-26 12:06:03
OS.6221.16.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 30, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar wiejski, (obręb ewid. Przybkowo) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-05-18 07:42:38
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Informatyk w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki. 2021-05-14 14:48:42
OS.6221.15.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 5667/65, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar Miejski, (obręb ewid. Miasto Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-04-27 11:56:34
OS.6221.14.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 10/1, jednostka ewidencyjna: Człopa - Obszar wiejski, (obręb ewid. Bukowo) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-04-27 11:54:30
OS.6221.13.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 158/1, jednostka ewidencyjna: Człopa - Obszar Miejski, (obręb ewid. Miasto Człopa) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-04-27 11:38:52
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Edukacji i Rozwoju Powiatu. 2021-03-16 12:33:29
Odwołanie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Edukacji i Rozwoju Powiatu - dotyczy ogłoszenia z dnia 15 marca 2021r. 2021-03-16 12:32:26
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Edukacji i Rozwoju Powiatu. 2021-03-15 13:39:33
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Edukacji i Rozwoju Powiatu. 2021-02-22 14:45:46
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu. 2021-02-22 09:10:40
OS.6221.7.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 36, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar Wiejski, (obręb ewid. Kłębowiec) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-02-22 09:06:56
OS.6221.5.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 5667/65, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar Miejski, (obręb ewid. M. Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-02-15 11:47:50
OS.6221.4.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 356, jednostka ewidencyjna: Mirosławiec - Obszar Wiejski, (obręb ewid. Hanki) - zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-02-15 10:40:08
OS.6221.3.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid.124, jednostka ewidencyjna: Mirosławiec - Obszar Miejski, (obręb ewid. M. Mirosławiec) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-02-11 10:23:49
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu. 2021-02-03 11:20:33
OS.6221.1.2021. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid.100/1, jednostka ewidencyjna: Mirosławiec - Obszar Wiejski, (obręb ewid. Mirosławiec 34) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-02-02 09:50:20
Informacja Starosty Wałeckiego o wyniku przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa - dz.360/2 - Przelewice 2021-01-07 11:06:31
OS.6221.37.2020. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 5308/1, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Miasto, (obręb ewid. M. Wałcz) - nieistotna zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-12-23 14:00:02
OS.6221.35.2020. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 124, jednostka ewidencyjna: Mirosławiec, (obręb ewid. M. Mirosławiec) - nieistotna zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-12-21 13:24:13
OS.6221.33.2020. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 2146/5, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Miasto, (obręb ewid. M. Wałcz) - nieistotna zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-12-21 13:23:00
OS.6221.32.2020. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 3656, jednostka ewidencyjna: Miasto Wałcz, (obręb ewid. M. Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-12-09 17:41:12
OS.6221.31.2020. - Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 30, jednostka ewidencyjna: Wałcz - Obszar Wiejski, (obręb ewid. Przybkowo) - zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-12-09 17:34:52
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu 2020-11-30 13:31:45
Odwołanie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu. 2020-11-30 13:28:31
OS.6221.30.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 1/2, jednostka ewidencyjna: Gmina Wałcz, (obręb ewid. Nagórze) - ponowne zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne z uwagi na istotną zmianę w instalacji. 2020-11-30 12:23:49
OS.6221.29.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 1094/4 (obręb ewid. Miasto Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-11-26 11:39:50
Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa - dz.360/2 - obręb Przelewice. 2020-11-18 13:11:27
OS.6221.26.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 56/5, jednostka ewidencyjna: Gmina Wałcz, (obręb ewid. Lubno) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-10-21 14:06:25
OS.6221.25.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 58, jednostka ewidencyjna: Gmina Wałcz, (obręb ewid. Rudki) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-10-21 14:05:01
OS.6221.24.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 121, jednostka ewidencyjna: Gmina Wałcz, (obręb ewid. Gostomia) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-10-19 09:51:08
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2020-10-13 10:59:30
OS.6221.23.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 175/2, jednostka ewidencyjna: Gmina Wałcz, (obręb ewid. Gostomia) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2020-10-09 15:26:07
Informacja Starosty Wałeckiego w sprawie zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty przekształceniowej 2020-10-09 10:03:50
OS.6221.22.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 2049/3 (obręb ewid. Miasto Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-10-01 11:11:57
OS.6221.18.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 80 (obręb ewid. Rusinowo) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-09-28 10:03:06
Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa - dz.360/2 - obręb Przelewice. 2020-09-25 07:38:54
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2020-09-23 08:44:44
OS.6221.17.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 4913 (obręb ewid. Miasto Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-09-22 12:10:41
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o przystąpieniu przez Starostę Wałeckiego do wykonania inwentaryzacji stanu lasów (ISL) oraz uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) na terenie powiatu wałeckiego. 2020-09-21 13:23:33
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - art.124a UoGN. 2020-09-18 10:24:16
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu. 2020-09-18 10:15:48
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Finansowym. 2020-09-08 13:27:43
OS.6221.16.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 4/1 (obręb ewid. Górnica) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-09-04 10:59:28
OS.6221.15.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 870/1 (obręb ewid. Miasto Mirosławiec) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-09-02 15:12:14
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii 2020-08-28 12:33:23
OS.6221.14.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 36 (obręb ewid. Kłębowiec) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-08-27 09:15:48
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego -art.124a UoGN 2020-08-20 10:44:44
Ogłoszenie o przetargach na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa. 2020-08-11 07:54:33
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu. 2020-08-07 13:21:20
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 2020-07-24 15:22:49
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem_2 2020-07-10 17:37:17
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 2020-07-10 16:53:05
OS.6221.13.2020.BIP.Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid 3656 Miasto Wałcz Wałcz, obręb M. Wałcz 2020-06-26 12:47:26
OS.6221.12.2020.BIP.Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid 184 Gmina Wałcz obręb Szwecja 2020-06-03 13:41:34
OS.6221.11.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 1094/4 (obręb ewid. M. Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-05-26 10:15:32
Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na terenie Powiatu Wałeckiego 2020-05-22 14:06:28
OS.6221.10.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 73/2 (obręb ewid. Lubno) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-05-15 13:33:22
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz 2020-05-13 14:15:35
Uchwała Zarządu Powiatu w Wałczu w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz 2020-05-13 14:13:59
OS.6221.9.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 205/4 (obręb ewid. Człopa 105) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-04-27 14:33:55
OS.6221.8.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 61 i 62 (obręb ewid. Tuczno 109) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-04-27 14:33:03
OS.6221.7.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 24/7 (obręb ewid. Tuczno 109) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-04-27 14:31:56
OS.6221.6.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 229/3 (obręb ewid. Różewo) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-04-24 14:44:56
OS.6221.5.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 73/2 (obręb ewid. Lubno) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-04-24 14:39:11
OS.6221.4.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 2146/5 (obręb ewid. M. Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-04-24 14:37:04
OS.6221.3.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 4835/3 (obręb ewid. M. Wałcz) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-04-17 09:21:17
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu polegającym na przebudowie części budynku zamawiającego w celu Utworzenia Lokalnego Centrum Nauki Metalowe Inspiracje 2020-04-15 13:15:50
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Edukacji. 2020-03-05 10:49:56
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz 2020-03-02 12:09:57
OS.6221.1.2020. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 98 (obręb ewid. Rusinowo) - zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2020-02-11 11:35:13
Dostawa materiałów biurowych w 2020 roku 2020-01-23 08:30:53
OS.6221.28.2019.BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 8144/2 (obręb ewid. Czechyń) 2019-12-20 12:41:08
OS.6221.27.2019. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 98 (obręb ewid. Rusinowo) 2019-12-18 11:52:52
OS.6221.26.2019. BIP. Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, objętej obowiązkiem zgłoszenia. Lokalizacja instalacji: dz. nr ewid. 472 (obręb ewid. Marcinkowice) 2019-12-05 14:55:35
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Referent w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2019-12-05 11:03:03
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym. 2019-12-03 13:40:14
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. 2019-12-03 13:38:01
Usługa w zakresie transportu drogowego dla uczniów na wycieczkę szkolną w ramach realizowanego projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" 2019-11-22 15:07:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie dróg powiatowych dofinansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych 2019-11-21 18:44:41
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Funduszy Małych Projektów i Rozwoju Powiatu 2019-10-01 12:06:18
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 2019-09-10 14:41:39
Remont hali sportowej przy ul. Bydgoskiej 50 w Wałczu 2019-08-06 09:01:10
Starosta Wałecki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Funduszy Małych Projektów i Rozwoju Powiatu 2019-07-25 13:52:08
INFORMACJA STAROSTY WAŁECKIEGO O WNIESIENIU OPŁATY JEDNORAZOWEJ Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCII UDZIELENIU BONIFIKATY 98% (teren Gminy Miejskiej Wałcz) 2019-06-17 14:08:22
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii 2019-05-21 12:14:23
Ogłoszenie o II przetagu na zbycie nieruchomości Powiatu Wałeckiego -dz.2847-ul.Okulickiego 15 2019-05-14 13:14:41
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku. 2019-05-09 10:46:27
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych - sprzęt i narzędzia budowlane 2019-05-02 11:42:04
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii 2019-03-11 17:23:21
Ogłoszenie o przetagru na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wałeckiego-dz.2847 -m.Wałcz 2019-03-01 10:34:14
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii. 2019-02-26 09:24:49
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa - dz.2707-3 2018-10-25 08:30:17
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 2018-03-13 14:40:19
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Wałeckiego 2017-11-10 08:30:00
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 2017-05-23 18:44:22
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. 2017-05-10 09:10:46
Remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 2017-05-05 16:43:49
Dostawa serwera Dell Power Edge R730 wraz z oprogramowaniem. 2017-03-01 15:11:00
2017 2017-03-01 15:06:34
Dostawa materiałów biurowych 2016-12-30 13:51:22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w roku 2016 2016-02-16 13:37:01
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wałeckiego? 2016-01-22 08:02:21
Wykonanie robót budowlano-modernizacyjnych instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu przy ul. Budowlanych 4 2015-11-23 12:29:39
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 2015-08-06 08:07:38