Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXXII-206-2018 Rady Powiatu w wałczu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XIV-94-2016 Rady Powiatu w Wałczu w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wałeckiego na lata 2016 - 2026 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXXIX/224/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXXIX/226/2018 z dnia 12 września 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXI/184/2009 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu i nadania jej statutu. 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 109/2018 z dnia 9 marca 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 7/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/311/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 112/312/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 119/325/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/338/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 126/346/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 126/347/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia listy stypendystów uczestniczących w projekcie pn.: Wiedza oparta na praktyce-modenizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 128/349/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie ustalenia listy stypendystów uczestniczących w projekcie pn.: "Moje kompetencje-otwarte wrota do kariery- podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 128/348/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie upoważnienia do realizacji umowy 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VII/57/2019 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do założenia i prowadzenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Wałczu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VII/58/2019 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 ? 2024. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała NR XXXVIII/223/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/204/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2018 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 14/31/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 14/32/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wałeckiego. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 3/4/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w roku 2019 w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 3/6/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 3/5/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 30 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę nr 130/357/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXXIX/230/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie uchwalnia Statutu Powiatu Wałeckiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 4/10/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 4/11/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 6/12/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 6/14/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 4/8/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 4/9/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 13 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 8/19/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie planów finansowych budżetu Powiatu Wałeckiego na 2019 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 6/15/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania środków Powiatowemu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 9/20/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zobowiązania i upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu do przeprowadzenia czynności zawiadomienia rodziców uczniów o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego z siedzibą przy ul. Kilińszczaków 59 w Wałczu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 15/33/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Wałczu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2018 rok.w. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 52/130/2020/FN Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałeckiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 53/134/2020/ED Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 53/133/2020/ED Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 53/132/2020/ED Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji na rok 2020 dla szkół i placówek niepublicznych 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 53/135/2020/ED Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 53/137/2020/FN Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 53/139/2020/ORP Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Wałczu na III kwartał 2020 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 54/140/2020/FR Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Wałczu dokumentu pn. "Raport o stanie Powiatu Wałeckiego za 2019 rok" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 54/141/2020/FN Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Wałczu sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 54/142/2020/KA Zarząd Powiatu w Wałczu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 4/7/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Wałczu na I kwartał 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 54/143/2020/FN Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 55/147/2020/PZD Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 55/146/2020/FN Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 55/145/2020/ED Zarzadu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju oświaty Powiatu Wałeckiego" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 55/144/2020/ED Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 55/150/2020/IZ Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 55/148/2020/GN Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wałeckiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 56/151/2020/FN Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 56/152/2020/ZK Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 56/153/2020/ZK Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałeckiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 58/154/2020/FN Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przekazania informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Rady Powiatu w Wałczu i Regionalnej Izby Obrachunkowej 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 58/158/2020/ZK Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr 58/155/2020/ED Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu do składania oświadczeń woli 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 58/160/2020/FN Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych systemu oświaty do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 89/250/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 89/251/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 01 września 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Wałczu na IV kwartał 2017 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 89/253/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 1 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2022-01-18 12:31:11
Uchwąła Nr 90/254/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 04 września 2017 roku w sprawie ustalenia założeń do projektu uchwały budżetowej 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 112/314/2018 Zarządu Powiatu z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 97/267/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 09 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 98/268/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XXXVIII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 23 sierpnia 2018 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 100/273/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zasięgnięcia opinii w przedmiocie projektu "Programu ochrony środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2018-2021 z perspektywą do 2026 roku" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/223/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie sporządzenia raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata 2013-2016 z perspektywą lat 2017-2020" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/224/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia do kategorii dróg fminnych niektórych odcinków drogi powiatowej na terenie gminy Wałcz 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/225/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/226/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/228/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/229/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/230/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/231/2017 Zarząd Powiatu Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/232/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/233/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/234/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Wałeckiego na rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/240/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/248/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie darowizny na rzecz 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią -Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/249/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/243/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/244/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/245/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/246/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/239/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/241/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 91/255/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 94/257/2017 Zarząd Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 94/258/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 94/259/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu do składania oświadczeń woli dotyczących projektu pod nazwą "Wiedza oparta na praktyce-modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 94/260/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu do składania oświadczeń woli dotyczących projektu pod nazwą "Wiedza oparta na praktyce-modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 94/261/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu do składania oświadczeń woli dotyczących projektu pod nazwą "Wiedza oparta na praktyce-modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr 94/263/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu do składania oświadczeń woli dotyczących projektu pod nazwą "Moje kompetencje-otwarte wrota do kariery-podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr 94/264/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu do składania oświadczeń woli dotyczących projektu pod nazwą "Moje kompetencje-otwarte wrota do kariery-podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeck 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 108/295/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 104/283/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie planów finansowych budżetu Powiatu Wałeckiego na 2018 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 105/287/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 105/288/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie odmowy podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIII/105/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących Powiatu Wałeckiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 108/294/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/305/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/306/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/333/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/334/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 119/324/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 121/328/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/332/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/335/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Protokół Nr 105/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 01 lutego 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XXXIX sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 12 września 2018 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VIII/60/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Wałczu wotum zaufania. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 124/339/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr 124/340/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 06 września 2018 roku w sprawie opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu złotowskiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 125/341/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 12 września 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zatwierdzenia i realizacji projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 125/342/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 125/343/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 12 września 2018 roku w sprawie ustalenia założeń do projektu uchwały budżetowej 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 125/344/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 12 września 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Wałczu na IV kwartał 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 84/220/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 84/221/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 84/222/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/308/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zaopiniowania zamierzenia inwestycyjnego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 113/316/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 114/317/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 120/327/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 121/330/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 121/329/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/337/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 129/353/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 98/269/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2018-2031 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 98/270/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 99/272/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu do składania oświadczeń woli 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 79/203/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 11 kwietnia 2017 rokui w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 79/205/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 104/284/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wałeckiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 105/286/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie realizacji projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 106/290/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 108/291/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 108/292/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 108/293/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 108/296/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 108/297/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 109/298/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 9 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXI/205/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2018-2031 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 109/299/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 109/300/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 09 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu Zarządu Powiatu w Wałczu na II kwartał 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/302/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/303/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/304/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/307/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Wałczu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/309/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przekazania środków w ramach projektu " Moje kompetencje-otwarte wrota do kariery-podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 112/313/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do spraw administracyjnych 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 113/315/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji na rok 2018 dla szkół i placówek niepublicznych 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 114/319/2018 Zarządu Powiatu w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o nadanie znaczenia obronnego dla drogi powiatowej 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 116/321/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Wałczu na III kwartał 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 117/322/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 118/323/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 119/326/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/336/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program Współpracy Powiatu Wałeckiego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 126/345/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu opracowania: ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata:2018-2021 z perspektywą na lata: 2022-2025" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 128/351/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 130/355/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2019-2031 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 95/266/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 104/285/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025" 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XL sesji Rady Poiwatu w Wałczu w dniu 12.10.2018 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała NR XXXVIII/223/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/204/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXXIX/231/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wałeckiego. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXXIX/232/218 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XL/234/2018 z dnia 12 października 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXI/204/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2018 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XL/243/2018 z dnia 12 października 2018 rokuw sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego w 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 51/128/2020/FN Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 89/252/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy Powiatu Wałeckiego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 99/271/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2017 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 86/235/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności dotyczących zadania inwestycyjnego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 106/289/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/247/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 88/242/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 94/262/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu do składania oświadczeń woli dotyczących projektu pod nazwą "Moje kompetencje-otwarte wrota do kariery-podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 95/265/2017 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w roku 2018 w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 110/301/2018 Zarządu powiatu w Wałczu z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 111/310/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przekazywania środków w ramach projektu"Wiedza oparta na praktyce-modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 123/331/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Rady Powiatu w Wałczu i Regionalnej Izby Obrachunkowej 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 128/350/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 128/352/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w roku 2019 w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VII/53/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wałcz. 2022-01-18 12:31:11
Uchwały XIII seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 26 luty 2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 1/1/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 3/3/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 53/136/2020/ED Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 58/162/2020/ED Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 58/159/2020/FN Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 58/161/2020/ED Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 58/156/2020/ZK Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr 58/157/2020/ED Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VII/48/2019 w sprawie przyznania Powiatowemu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Wałczu dotacji celowej. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VII/46/2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Wałczu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VII/56/2019 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego z siedzibą przy ul. Kilińszczaków 59 w Wałczu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VII/52/2019 zmieniająca uchwałę Nr III/19/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2019-2031. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VII/51/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VII/49/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VII/50/2019 zmieniająca uchwałę Nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VII/59/2019 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VII/54/2019 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2019 r. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wałecki. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VII/47/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/212/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu oraz nadania statutu 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VII/55/2019 w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Wałczu z Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu z siedzibą przy ul. Kilińszczaków 59. 2022-01-18 12:31:11