Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich i Informatyki


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wałczu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Powiatu w Wałczu zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 2022-01-20 11:31:34
2022 2022-01-10 13:09:08
Zgłoszenia do prac w komisjach konkursowych w 2022 r. 2022-01-05 13:10:17
Postępowanie Nr AG.272.5.2021 "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2021-11-29 12:56:57
Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-11-23 11:52:41
Postępowanie nr AG.272.4.2021 "Zakup i dostawa kolorowej wielofunkcyjnej kserokopiarki A3 i wielkoformatowego kolorowego urządzenia służącego do skanowania, kopiowania i drukowania A0+" 2021-11-19 14:45:50
Informacja Starosty Wałeckiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 0026 Lubno, jednostka ewidencyjna 321705_2, Wałcz- Obszar Wiejski. 2021-11-17 13:43:57
Postępowanie nr AG.272.3.2021 "Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji w Starostwie Powiatowym w Wałczu" 2021-11-16 10:44:50
"Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji w Starostwie Powiatowym w Wałczu" 2021-11-15 10:53:20
2021 2021-11-15 10:42:01
Zawiadomienie z dnia 29.września 2021 r. o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 2021-10-06 09:37:26
Otwarty konkurs ofert na relizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w roku 2022 pod nazwą "Powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Wałczu" 2021-09-29 13:31:11
Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-08-31 13:11:24
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. ,,Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020 - 2022" w roku 2021 2021-08-13 14:57:50
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. 2021-07-28 10:10:39
Numer konta - karta parkingowa 2021 - BIP 2021-07-01 11:10:38
Otwarty konkurs ofert na realizację zadan publicznych Powiatu Wałeckiego w 2021 r. 2021-06-23 14:06:13
2020 2021-06-08 11:26:06
2020 2021-06-08 11:01:50
2021 2021-05-23 21:23:53
2021 2021-05-23 21:19:16
2021 2021-05-23 21:15:06
2021 2021-05-23 21:09:47
2021 2021-05-23 21:00:04
2021 2021-05-23 20:54:40
2021 2021-05-20 12:05:46
2021 2021-05-20 11:47:26
Instrukcja elektronicznego wysyłania pism do urzędu poprzez ePUAP 2021-04-28 14:27:21
Zarządzenie Nr 10/2021/ZK Starosty Wałeckiego z dnia 18 marca 2021 r. - w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu wałeckiego w roku 2021. 2021-03-22 09:39:53
Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021-03-19 10:27:37
Postępowanie nr. AG.272.1.2021 "Wykonanie audytu dostępności architektonicznej i dostępności komunikacyjno-informacyjnej 20 budynków Powiatu Wałeckiego, oraz audytu dostępności cyfrowej stron (www) jednostek organizacyjnych Powiatu Wałeckiego" 2021-03-05 10:01:09
2021 2021-02-01 11:05:42
Zarządzenie Nr 6/2021/ZK Starosty Wałeckiego z dnia 27 stycznia 2021 r. - w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu w roku 2021. 2021-01-29 13:45:16
Otwarty konkurs ofert na relizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w roku 2021 pod nazwą "Powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Wałczu" 2020-10-14 11:21:23
Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-08-31 14:07:38
Zgłaszanie propozycji do programu współpracy Powiatu Wałeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku 2020-06-26 08:16:04
Nabór wniosków w ramach nowego Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19 2020-05-15 08:06:55
Badanie jakości współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi 2020-04-17 12:05:57
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2020-03-24 21:20:02
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 2020-03-24 21:18:38
"NieBezpieczni w sieci" - konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną 2020-03-16 14:19:23
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym 2020-03-14 08:46:19
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną 2020-03-14 08:43:57
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych 2020-03-14 08:40:41
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 2020-03-14 08:34:56
Zarządzenie nr 80/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-03-12 07:17:56
Informacja o otwartym kokursie ofert Wojewody Zachodniopomorskiego 2020-02-17 11:46:17
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałeckiego 2020-02-12 08:14:12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-01-13 13:10:04
Zaproszenie organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych w 2020 roku 2019-12-06 14:32:58
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Wałczu 2019-10-25 12:21:12
Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-08-30 11:35:41
Zgłaszanie propozycji do Programu współpracy Powiatu Wałeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku 2019-07-23 07:52:21
Powiatowe Centrum zarządzania Kryzysowego w Wałczu 2019-07-18 12:24:07
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałeckiego 2019-06-26 09:45:00
GŁOSUJMY NA INICJATYWY W PROGRAMIE SPOŁECZNIK 2019-06-07 13:08:17
Otwarty konkurs ofert Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku 2019-02-20 15:08:48
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałeckiego w 2019 roku 2019-02-11 11:41:04
Program "Od zależności ku samodzielności" 2019-01-22 13:54:51
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 2018-12-07 10:01:15
Zaproszenie organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych w 2019 r. 2018-12-03 12:19:16
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w roku 2019 pod nazwą "Powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Wałczu" 2018-10-17 12:36:14
Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-08-30 10:29:31
Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy o refundację części kosztów związanych z aktywizacją zawodową repatrianta 2018-07-20 12:35:59
Zgłaszanie propozycji do Programu współpracy Powiatu Wałeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 2018-07-12 10:00:02
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku. 2018-01-15 15:02:35
Likwidacja klubu sportowego 2018-01-03 11:35:50
Zaproszenie organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych w 2018 r. 2017-11-13 11:31:26
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 2017-11-13 11:20:42
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w roku 2018 pod nazwą "Powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wałczu" 2017-10-27 15:29:28
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2017-09-06 14:54:34
Zgłaszanie propozycji do Programu współpracy Powiatu Wałeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku 2017-08-11 10:28:04
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 2017-02-07 14:07:18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałeckiego w 2017 roku 2017-01-31 13:05:01
Zaproszenie organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych 2016-11-16 14:12:07
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 2016-11-16 14:03:04
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w roku 2017 w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 2016-10-06 14:00:41
Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 2016-09-09 11:46:17
Zgłaszanie propozycji do Programu współpracy Powiatu Wałeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku 2016-08-12 14:41:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku 2016-02-19 11:30:24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w roku 2016 2016-02-16 13:37:01
Utworzenie oraz wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2012-05-15 08:10:26
Zezwolenie na sprowadzanie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku 2012-05-15 08:08:22