Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2022/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2022-01-13 13:02:42
Zarządzenie Nr 37/2021/FN Starosty Wałeckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany "Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2022-01-05 12:25:21
Zarządzenie Nr 36/2021/ZK Starosty Wałeckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2021-12-29 14:48:52
Zarządzenie Nr 35/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2021-12-29 13:20:07
Zarządzenie Nr 34/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu w zamian za dzień 1 stycznia 2022 r. 2021-12-14 08:34:34
Zarządzenie nr 33/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2021-11-30 10:41:18
Zarządzenie Nr 32/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2009 Starosty Wałeckiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wałczu" 2021-11-15 10:35:17
Zarządzenie nr 31/2021/FN Starosty Wałeckiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Wałczu 2021-11-10 14:31:49
Zarządzenie nr 30/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji 2021-11-10 13:55:32
Zarządzenie nr 29/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia podstawowych zasad zakrywania ust i nosa przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2021-10-25 13:55:53
Zarządzenie nr 28/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu w zamian za dzień 25 grudnia 2021 r. 2021-10-12 14:06:40
Zarządzenie Nr 27/2021/AG Starosty Wałeckiego z dnia 29 września 2021 r. - w sprawie zmiany "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Kościuszkowców 10". 2021-10-01 13:33:34
Zarządzenie Nr 26/2021/AG Starosty Wałeckiego z dnia 29 września 2021 r. - w sprawie zmiany "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54". 2021-10-01 13:31:27
Zarządzenie Nr 25/2021/AG Starosty Wałeckiego z dnia 29 września 2021 r. - w sprawie zmiany "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 i ul. Generała Leopolda Okulickiego 15". 2021-10-01 13:28:02
Zarządzenie Nr 24/2021/AG Starosty Wałeckiego z dnia 29 września 2021 r. - w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji osób przebywających w budynkach Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2021-10-01 08:07:07
Zarządzenie Nr 23/2021/OS Starosty Wałeckiego z dnia 16 sierpnia 2021 r. - w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej: Gmina Mirosławiec - Obszar Wiejski, w obrębie ewidencyjnym: Łowicz Wałecki na działkach o numerach: 58/14, 6/4, 131/1 i 202/10. 2021-08-18 13:45:02
Zarządzenie Nr 22/2021/PUP Starosty Wałeckiego z dnia 21 lipca 2021 r. - w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wałczu. 2021-07-22 13:44:05
Zarządzenie Nr 21/2021/AG Starosty Wałeckiego z dnia 9 lipca 2021 r. - w sprawie zasad korzystania z parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2021-07-09 14:35:00
Zarządzenie Nr 16/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. - w sprawie wyznaczenia dnia 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu w zamian za dzień 1 maja 2021 r. 2021-04-30 11:47:59
Zarządzenie Nr 15/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. - w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 13/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2021-04-26 10:17:27
Zarządzenie Nr 14/2021/FN Starosty Wałeckiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. - w sprawie zmiany dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2021-04-26 10:14:59
Zarządzenie Nr 13/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. - zmieniające zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2021-04-26 10:12:27
Zarządzenie Nr 12/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 30 marca 2021 r. - zmieniające zarządzenie Nr 24/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2021-03-30 13:00:35
Zarządzenie Nr 11/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 19 marca 2021 r. - w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 5/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 31 stycznia 2019r. zmieniającym zarządzenie Nr 16/2009 Starosty Wałeckiego z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2021-03-22 09:42:29
Zarządzenie Nr 10/2021/ZK Starosty Wałeckiego z dnia 18 marca 2021 r. - w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu wałeckiego w roku 2021. 2021-03-22 09:39:53
Zarządzenie Nr 9/2021/FN Starosty Wałeckiego z dnia 10 lutego 2021 r. - w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2021-03-11 12:06:34
Zarządzenie Nr 8/2021/FN Starosty Wałeckiego z dnia 29 stycznia 2021 r. - w sprawie zmiany dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2021-03-10 09:20:11
Zarządzenie Nr 7/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. - ustalenia zasad stosowania w 2021r. Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2021-01-29 13:49:32
Zarządzenie Nr 6/2021/ZK Starosty Wałeckiego z dnia 27 stycznia 2021 r. - w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu w roku 2021. 2021-01-29 13:45:16
Zarządzenie Nr 5/2021/FN Starosty Wałeckiego z dnia 20 stycznia 2021 r. - w sprawie ustalenia na 2021 r. stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu. 2021-01-20 15:22:22
Zarządzenie Nr 4/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 19 stycznia 2021 r. - w sprawie powołania komisji wyborczej do wyłonienia w Starostwie Powiatowym w Wałczu reprezentacji osób zatrudnionych do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego. 2021-01-20 15:20:02
Zarządzenie Nr 3/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 12 stycznia 2021 r. - w sprawie ustalenia trybu wyłonienia w Starostwie Powiatowym w Wałczu reprezentacji osób zatrudnionych do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego. 2021-01-18 11:09:45
Zarządzenie Nr 2/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 8 stycznia 2021 r. - zmieniające zarządzenie Nr 42/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenie ?Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników w Starostwie Powiatowym w Wałczu oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. 2021-01-08 13:44:20
Zarządzenie Nr 1/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 8 stycznia 2021 r. - zmieniające zarządzenie Nr 27/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wdrożenia mieszanej organizacji pracy. 2021-01-08 13:42:50
Zarządzenie Nr 32/2020/AG Starosty Wałeckiego z dnia 23 grudnia 2020 r. - w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz ochronnej odzieży roboczej i obuwia roboczego, ustalenia zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej ochronnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników. 2020-12-23 13:44:51
Zarządzenie Nr 31/2020/GN Starosty Wałeckiego z dnia 21 grudnia 2020 r. - zmieniające zarządzenie Nr 28/2020/GN Starosty Wałeckiego z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa z Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa. 2020-12-21 13:06:45
Zarządzenie Nr 30/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 16 grudnia 2020 r. - zmieniające zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2020-12-17 10:09:54
Zarządzenie Nr 29/2020/GN Starosty Wałeckiego z dnia 9 grudnia 2020 r. - w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - zasób nieruchomości Skarbu Państwa. 2020-12-11 13:37:55
Zarządzenie Nr 28/2020/GN Starosty Wałeckiego z dnia 9 grudnia 2020 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa z Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa. 2020-12-11 13:36:00
Zarządzenie Nr 27/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 2 grudnia 2020 r. - w sprawie wdrożenia mieszanej organizacji pracy. 2020-12-02 17:26:54
Zarządzenie Nr 26/2020/FN Starosty Wałeckiego z dnia 25 listopada 2020 r. - w sprawie zmiany dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2020-11-25 16:31:09
Zarządzenie Nr 25/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 25 listopada 2020 r. - w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r. 2020-11-25 13:36:34
Zarządzenie Nr 24/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 3 listopada 2020 r. - w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2020-11-03 12:02:55
Zarządzenie Nr 23/2020/FN Starosty Wałeckiego z dnia 30 października 2020 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Wałczu 2020-11-02 08:45:20
Zarządzenie Nr 22/2020/IDO Starosty Wałeckiego z dnia 22 października 2020 r. - w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych oraz obiegu dokumentacji podczas pracy zdalnej. 2020-10-23 12:38:52
Zarządzenie Nr 20/2020/FN Starosty Wałeckiego z dnia 7 października 2020 r. - w sprawie zmiany Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2020-10-07 12:33:58
Zarządzenie Nr 19/2020/ZK Starosty Wałeckiego z dnia 6 października 2020 r. - w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2020-10-07 09:08:38
Zarządzenie Nr 18/2020/GN Starosty Wałeckiego z dnia 30 września 2020 r. - w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 321705_2.0026 Lubno, w jednostce ewidencyjnej 321705_2 Wałcz ? Obszar Wiejski. 2020-10-01 13:46:33
Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 18 września 2020 r. - zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2020-09-18 10:10:29
Zarządzenie nr 16/2020/G N Starosty Wałeckiego z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa z Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa. 2020-09-04 09:55:25
Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 20 lipca 2020 r. - w sprawie wyznaczenia dnia 17 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r. 2020-07-20 10:10:08
Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. - w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich użyciu. 2020-05-20 09:00:42
Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2020-04-23 14:52:15
Zarządzenie nr 11/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu wałeckiego w roku 2020. 2020-03-24 14:31:17
Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 25 lutego 2020 r. - w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2020-02-26 11:37:21
Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 12 lutego 2020 r. - zmieniające zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Wałeckiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2020-02-13 12:48:02
Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 31 stycznia 2020 r. - w sprawie numeracji zarządzeń Starosty Wałeckiego oraz uchwał Zarządu Powiatu w Wałczu oraz ich projektów. 2020-02-03 13:02:24
Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 23 stycznia 2020 r. - w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu w roku 2020. 2020-01-23 15:07:17
Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 20 stycznia 2020 r. - w sprawie zmiany "Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2020-01-22 14:08:51
Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 20 stycznia 2020 r. - w sprawie uzupełnienia Młodzieżowej Rady przy Staroście Wałeckim na rok szkolny 2019/2020. 2020-01-20 10:11:27
Zarządzenie nr 3/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na 2020 r. stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własności pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu. 2020-01-14 12:20:30
Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 13 stycznia 2020 r. - w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wałczu. 2020-01-13 12:25:09
Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 8 stycznia 2020 r. - w sprawie powołania składu osobowego Młodzieżowej Rady przy Staroście Wałeckim na rok szkolny 2019/2020. 2020-01-08 13:17:57
Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 31 grudnia 2019 r. - zmieniające zarządzenie nr 25/2009 Starosty Wałeckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom Starostwa Powiatowego w Wałczu zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. 2019-12-31 12:52:34
Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 23 grudnia 2019 r. - w sprawie powołania Młodzieżowej Rady przy Staroście Wałeckim i ustalenia jej regulaminu. 2019-12-23 11:20:22
Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - w sprawie wskazania w 2020 roku formy wypoczynku podlegającej dofinansowaniu ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2019-12-20 08:17:50
Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2019-12-20 08:15:09
Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 16 grudnia 2019 r. - zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2019-12-16 10:51:37
Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 6 grudnia 2019 r. - w sprawie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54. 2019-12-06 11:33:24
Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 28 listopada 2019 r. - w sprawie wyznaczenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2019-11-29 10:00:57
Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 5 listopada 2019 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2019-11-07 08:42:02
Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i realizacji zadań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2019-11-06 11:09:53
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - zasób nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-10-18 09:36:32
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wałczu. 2019-10-15 11:32:11
Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 27 września 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2019-10-01 12:13:39
Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2019-10-01 12:10:37
Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niepaństwowych własności Skarbu Państwa, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej: Gmina Mirosławiec - Obszar Wiejski, w obrębie ewidencyjnym: Toporzyk, na działkach o numerach 47/4, 59/5, 59/6. 2019-09-17 15:03:57
Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niepaństwowych własności Skarbu Państwa, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej: Gmina Mirosławiec - Obszar Wiejski, w obrębie ewidencyjnym: Łowicz Wałecki, na działkach o numerach 46/11, 46/12, 29/6. 2019-09-17 15:01:32
Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 12 września 2019 r. 2019-09-13 15:32:46
Zarządzenie Nr 24/2019 zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. - w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2019-09-06 14:24:46
Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. - w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - zasób nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-09-06 14:20:53
Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 18 lipca 2019 r. - zmieniające zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 9 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2019-07-19 13:16:29
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 10 lipca 2019 r. - zmieniające zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny majątku ruchomego oraz likwidacji składników zużytych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2019-07-17 07:59:07
Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 8 lipca 2019 r. - zmieniające zarządzenie Nr 7/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2019-07-17 07:55:45
Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 12 czerwca 2019 r. - sprawie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Kościuszkowców 10. 2019-06-14 10:59:54
Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 9 maja 2019 r. - zmieniające zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Wałczu". 2019-05-10 11:42:03
Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. - w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz ochronnej odzieży roboczej i obuwia roboczego, ustalenia zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników. 2019-04-17 10:03:10
Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 27 marca 2019 r. - w sprawie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 i ul. Generała Leopolda Okulickiego 15. 2019-04-03 08:24:38
Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 13 czerwca 2018 r. - w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2018-06-15 13:17:39
Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 7 czerwca 2018 r. - w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu. 2018-06-08 10:47:07
Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 2 stycznia 2018 r. - w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu w roku 2018. 2018-01-04 09:36:30
Zarządzenie nr 12/2016 Starosty Wałeckiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Wałczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. 2016-03-16 07:35:35
Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 20/2012 Starosty Wałeckiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie "Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu" 2013-06-28 07:50:11