Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji 2018-12-27 21:29:35
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji 2018-12-14 23:18:07
Dostawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 2018-12-07 21:59:06
Dostawa oprogramowania komputerowego 2018-12-06 22:55:47
Dostawa maszyn i urządzeń do obróbki metalu 2018-11-16 23:11:19
Dostawa elementów pneumatyki, elektropneumatyki i hydrauliki 2018-11-16 19:35:36
Dostawa sprzętu dla działu obsługi terenów zielonych Zakładu Aktywności Zawodowej 2018-11-15 22:10:25
Zakup i dostawę wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu ze środków Województwa Zachodniopomorskiego. 2018-11-14 21:13:33
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni weterynaryjnej 2018-11-13 21:56:17
Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz preparatów mikroskopowych 2018-11-09 23:33:32
Dostawa i instalacja (montaż) sprzętu dla działu montaż i demontaż krawiectwo Zakładu Aktywności Zawodowej 2018-11-09 18:46:16
Udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 3 532 000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2018 roku przejściowego deficytu budżetu. 2018-11-08 15:41:42
Dostawa wyposażenia działu montaż demontaż (renowacja mebli i rękodzieła) Zakładu Aktywności Zawodowej 2018-10-31 15:41:14
Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu ze środków Województwa Zachodniopomorskiego. 2018-10-31 14:40:44
Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz preparatów mikroskopowych. 2018-10-26 23:24:43
Dostawa i instalacja (montaż) sprzętu dla działu montaż i demontaż krawiectwo Zakładu Aktywności Zawodowej 2018-10-25 22:44:23
Dostawa sprzętu dla działu obsługi terenów zielonych Zakładu Aktywności Zawodowej 2018-10-22 16:48:55
Zakup i dostawa wyposażenia hotelowego 2018-10-12 14:49:41
Zakup i montaż systemu do nauczania języków obcych 2018-10-12 12:48:11
Zakup i dostawa odzieży ochronnej i uniformów hotelowych 2018-10-12 06:39:58
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji stanów prawnych oraz weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali w celu dostosowania ich do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lubno, w jednostce ewidencyjnej Wałcz- Obszar Wiejski. 2018-09-27 23:30:34
Zakup i dostawa sprzętu i produktów weterynaryjnych oraz modele, plansze weterynaryjne 2018-09-17 15:24:44
Zakup i dostawa urządzeń do systemów informatycznych 2018-09-14 23:48:07
Zakup i dostawa urządzeń spawalniczych 2018-09-14 22:27:02
Zakup i dostawa urządzeń pomiarowych 2018-09-14 21:40:24
Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego 2018-09-14 20:43:03
Zakup i dostawa wyposażenia salonów fryzjerskich 2018-09-14 15:57:44
Zakup, dostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego A4 2018-08-23 16:57:11
Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych i armatura 2018-08-21 22:34:11
Zakup i montaż systemu do nauczania języków obcych 2018-08-21 21:37:23
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do różnych pracowni 2018-08-14 23:00:15
Zakup i dostawa sprzętu AGD 2018-08-14 21:48:06
Dostawa, montaż Urządzenia wielofunkcyjnego A4 2018-08-03 17:42:18
Świadczenie usług Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej 2018-08-01 23:17:54
Zakup i dostawa mebli 2018-07-27 15:32:20
Zakup i dostawa mebli metalowych 2018-07-26 14:00:49
Świadczenie usług zajęć sportowych na pływalni dla osób z niepełnosprawnością 2018-07-25 22:43:10
Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi 2018-06-14 15:47:01
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo ? Mączno ? Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76. 2018-06-08 16:39:38
Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego 2018-06-07 23:08:30
Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń kuchennych 2018-05-25 15:32:11
Wymiana urządzeń Fortigate 80C na 80E z przeniesieniem konfiguracji, Forticloud Analysis na rok oraz wsparcie techniczne 2018-05-22 13:04:11
Zakup i dostawa bielizny pościelowej oraz stołowej 2018-05-14 15:31:28
Zakup i dostawa urządzeń i elementów pneumatyki, elektropneumatyki i hydrauliki 2018-05-08 20:32:57
Zakup i dostawa urządzeń elektroniki i elektrotechniki pojazdowej 2018-05-08 19:41:35
Zakup i dostawa urządzeń do aktoryki systemów pojazdowych 2018-05-04 16:21:33
Świadczenie usług Specjalisty ds. kadrowo - finansowych w ramach projektu pn.: NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia 2018-03-15 14:08:44
Świadczenie usługi Koordynatora ds. utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej 2018-02-23 19:59:14
Udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2018-02-22 14:31:35
Świadczenie usługi pracownika socjalnego polegającej na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 40 Uczestników/Uczestniczek Projektu ? osób z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym będących uczestnikami projektu pn.: ?NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU ? aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej? . 2018-01-16 13:28:10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystian Krawczyk

Data wytworzenia:
16 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Krystian Krawczyk

Data publikacji:
16 sty 2018, godz. 13:21

Osoba aktualizująca informacje

Krystian Krawczyk

Data aktualizacji:
16 sty 2018, godz. 13:21