2434 Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców

Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie
chartów rasowych i ich mieszańców


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek winien zawierać:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania, opis planowanego zamierzenia.

Opłaty:
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000):
- opłata skarbowa 82 zł na konto Urzędu Miasta Wałcza Nr 31124037121111000043636662 z dopiskiem:zezwolenie za posiadanie, hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców

Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa , pokój nr 303 tel. 067 – 250 84 46

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 10 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz.2033 t.j. ze zmianami).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
11 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
11 lip 2012, godz. 11:14

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:44