Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu

Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek winien zawierać:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania,
- numer ewidencyjny działki lub działek, na których planowane jest pozyskanie, obręb geodezyjny, uzasadnienie przekroczenia planu wyrębu.

Opłaty:
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.):
- opłata skarbowa 10 zł na konto Urzędu Miasta Wałcza Nr 31124037121111000043636662 z dopiskiem: pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu

Miejsce złożenia dokumentów:
 Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 303  tel. 67 250 84 46

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 4 Ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1356 ze zm.).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
23 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
11 lip 2012, godz. 11:13

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Mróz

Data aktualizacji:
11 paź 2023, godz. 09:42