2437 Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu

 


 

Procedura:

Postępowanie wszczynane z urzędu po stwierdzeniu przez organ ochrony środowiska, przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu poza zakładem, w wyniku jego działalności (eksploatacji prowadzonej instalacji).


Opłaty:
Decyzja nie podlega opłacie skarbowej


Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr  98 poz. 1071 z 2000 roku ze zmianami) 

 

Uwagi:

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu wywołuje skutki prawne po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym stała się ostateczna

 

 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 303 tel. 067 – 250 84 46


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Wałeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

Art. 115a Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2006 roku Dz. U. Nr 129. poz. 902 ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawiedopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz.U. Nr 178, poz. 1841)


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
11 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
11 lip 2012, godz. 11:17

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:43