2438 Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

 


Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyjęcie zgłoszenia,
- zgłoszenie sporządzone zgodnie z art. 152 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) powinno zawierać:

 

   1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
   2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji ,
   3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług ,
   4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
   5) wielkość i rodzaj emisji,
   6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
   7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

- dowód wpłaty

Opłaty:

Na  podstawie art.6 ust.1 pkt 1, zał. cz. I (13) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 Poz. 1635):

- 120 zł
Wpłatę należy dokonać na konto: Bank PKO S.A.  I Oddz. Wałcz; nr konta: 31124037121111000043636662 Urząd Miejski w Wałczu, z dopiskiem "zgłoszenie instalacji"


Miejsce złożenia dokumentów:
 Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu


Termin załatwienia sprawy:
30 dni od daty doręczenia zgłoszenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr  303 tel.  067 – 250 84 46

Tryb odwoławczy:
Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie , za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  (Dz. U. Nr 283, poz. 2839).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
11 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
11 lip 2012, godz. 11:19

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:42