2441 Przyjęcie dokumentacji geologicznej | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przyjęcie dokumentacji geologicznej

Przyjęcie dokumentacji geologicznej

 


Potrzebne dokumenty:
- wniosek o przyjęcie dokumentacji geologicznej,
- dokumentacja geologiczna w 4 egzemplarzach, wykonana zgodnie z wymaganiami art. 40-43 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (t.j. z 2005 roku Dz.U. Nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wydanymi na jego podstawie.

Opłaty:
Bez opłat.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu 

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia dokumentacji, a w przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada przepisom prawa, w terminie miesiąca od daty złożenia poprawionej dokumentacji.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 310 tel. 67-250 84 39

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stwierdzającej niezgodność złożonej dokumentacji z przepisami prawa przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego KOlegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (t.j. z 2005 roku Dz. U. Nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie  (Dz. U. Nr 201 poz. 1673)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz. U. Nr 116 poz. 983)


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
11 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
11 lip 2012, godz. 11:24

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:41