Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zatwierdzenie projektu prac geologicznych

Zatwierdzenie projektu prac geologicznych


Potrzebne dokumenty:
- wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych ze wskazaniem terminu na jaki projekt ma być zatwierdzony, przedłożony przez podmiot, który sfinansował jego wykonanie,
- projekt prac geologicznych w 2 egzemplarzach, odpowiadający wymaganiom art. 32 ust.2 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.).

Opłaty:

- 10 zł płatne na konto Urzędu Miasta w Wałczu nr 31124037121111000043636662

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr  310 tel. 067 – 250 84 39

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji  (Dz. U. z 2023 r. poz. 155 t.j.)

- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2023 poz. 2111 ze zm.)


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
11 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
11 lip 2012, godz. 11:24

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Mróz

Data aktualizacji:
23 sty 2024, godz. 13:32