Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zatwierdzenie projektu prac geologicznych

Zatwierdzenie projektu prac geologicznych


Potrzebne dokumenty:
- wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych ze wskazaniem terminu na jaki projekt ma być zatwierdzony, przedłożony przez podmiot, który sfinansował jego wykonanie,
- projekt prac geologicznych w 4 egzemplarzach, odpowiadający wymaganiom art. 32 ust.2 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (t.j. z 2005 roku Dz.U. Nr 228 poz.1947 z późniejszymi zmianami).

Opłaty:

- 10 zł płatne na konto Urzędu Miasta w Wałczu nr 31124037121111000043636662

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr  310 tel. 067 – 250 84 39

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (t.j. z 2005 roku Dz. U. Nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie  (Dz. U. Nr 201 poz. 1673)

- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
11 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
11 lip 2012, godz. 11:24

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:41