2444 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

 


Wymagane dokumenty:
- wniosek zgodny z art. 42 ust 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2013 r.  poz.21).
- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

 
Opłaty:
Opłata skarbowa w wys.  616 zł na konto 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662 - Urzędu Miasta w Wałczu z dopiskiem "zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów".

Miejsce złożenia wniosku:
Punkt Obsługi Interesanta  Starostwa Powiatowego w Wałczu.


Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr  304, tel. 67 250 84 36

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Wałeckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r.  poz.21).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
11 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
11 lip 2012, godz. 11:34

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:39