Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach


Krok po kroku:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Pliki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
 2. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 4. Skompletowane dokumenty złóż przez ePUAP lub pocztą.
 5. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu).
 6. Zaświadczenie zostanie dostarczone pocztą.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Wymagane Dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1356 ze zm.).
 2.  Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem).
 3.  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

 1. 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
 2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
 3. Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.

Tytuł przelewu: „Opłata skarbowa za zaświadczenie dla działki/ek ew. nr……..z  obrębu…..”.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz
 • za pośrednictwem ePUAP,
 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (pon. – pt., w godz. 7.30 – 15.30).

 

MIEJSCE ODBIORU:

 • za pośrednictwem poczty,
 • za pośrednictwem ePUAP (tylko jeżeli wniosek został złożony w tej formie),
 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (pon. – pt., w godz. 7.30 – 15.30).

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Termin odpowiedzi:

Do 7 dni.

 

Tryb odwoławczy:

Brak.

 

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).
 •  Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ze zm.).
 •  Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).


Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
16 lip 2021

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
16 lip 2021, godz. 11:43

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Mróz

Data aktualizacji:
11 paź 2023, godz. 09:40