Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. poniżej 2 ha i wydobyciu do 20 000 m3

Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. poniżej 2 ha i wydobyciu do 20 000 m3


Potrzebne dokumenty:
Wniosek zawierający dane zgodne z art. 18, 19 i 20 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (t.j. z 2005 roku Dz. U. Nr 228 poz 1947 ze zmianami).

Opłaty:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.c) oraz część III ust. 44 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635) opłata za wydanie koncesji wynosi 616,00 zł. Opłata wynikająca z koncesji jest naliczana na podstawie art. 85 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze i wnoszona w terminie 14 dni od daty jej uprawomocnienia

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Obsługi InteresantaStarostwa Powiatowego w Wałczu 


Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pokój nr 310 tel. 067 – 250 84 39

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (t.j. z 2005 roku Dz. U. Nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
11 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
11 lip 2012, godz. 11:23

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:42