Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tytuł Data publikacji
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych
Minął termin składania ofert
2020-12-31 20:00:01
Usługi w zakresie transportu drogowego
Minął termin składania ofert
2020-12-31 16:56:25
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala powiatowego na cele administracyjne - II piętro
Minął termin składania ofert
2020-12-30 18:35:45
Dostawa wyposażenia pracowni LCN
Minął termin składania ofert
2020-12-17 22:55:00
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym
Minął termin składania ofert
2020-12-16 18:35:54
Dostawa drzwi wejściowych oraz ścianki wewnętrznej
Minął termin składania ofert
2020-12-10 18:40:30
Dostawa wyposażenia pracowni Odnawialnych Źródeł Energii
Minął termin składania ofert
2020-11-30 16:59:03
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Wałeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi Powiatowi Wałeckiemu
Minął termin składania ofert
2020-11-05 18:01:49
Dostawa wyposażenia pracowni Odnawialnych Źródeł Energii
Minął termin składania ofert
2020-10-22 19:04:26
Dostawa wyposażenia pracowni Odnawialnych Źródeł Energii
Minął termin składania ofert
2020-10-01 15:24:01
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce-Zdbice
Minął termin składania ofert
2020-07-29 14:23:18
Usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie Alei Tysiąclecia w Wałczu
Minął termin składania ofert
2020-07-26 23:13:10
Usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu
Minął termin składania ofert
2020-07-22 14:50:09
Roboty budowlane polegające na przebudowie Alei Tysiąclecia w Wałczu
Minął termin składania ofert
2020-06-04 15:22:36
Roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu
Minął termin składania ofert
2020-05-27 15:39:50
Dostawa symulatorów szkoleniowych do pracowni Lokalnego Centrum Nauki Metalowe Inspiracje
Minął termin składania ofert
2020-05-15 13:48:33
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół branżowych i techników
Minął termin składania ofert
2020-03-17 15:36:09
Usługi w zakresie transportu drogowego
Minął termin składania ofert
2020-02-25 23:29:05
Roboty budowlane polegające na przebudowie części budynku w celu utworzenia Lokalnego Centrum Nauki Metalowe Inspiracje
Minął termin składania ofert
2020-02-21 13:33:35
Usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Wałeckiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
Minął termin składania ofert
2020-02-11 12:24:56
Usługi organizacji wycieczek dla uczniów szkół branżowych, liceów i techników
Minął termin składania ofert
2020-01-23 09:23:25
Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo (z m. Próchnowo)
Minął termin składania ofert
2019-10-30 16:41:01
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi nr 2318Z w miejscowości Wołowe Lasy
Minął termin składania ofert
2019-10-30 15:56:38
Usługi edukacyjne i szkoleniowe dla nauczycieli
Minął termin składania ofert
2019-10-30 08:25:18
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim"
Minął termin składania ofert
2019-09-25 23:12:33
Roboty budowlane polegające na przebudowie części transpuszczańskiej trasy - odcinek drogi powiatowej Człopa - Golin nr 2304Z i 2305Z
Minął termin składania ofert
2019-08-08 10:16:09
Usługi edukacyjne i szkoleniowe dla nauczycieli
Minął termin składania ofert
2019-06-04 11:58:21
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim"
Minął termin składania ofert
2019-05-09 13:34:03
Usługi edukacyjne i szkoleniowe dla nauczycieli
Minął termin składania ofert
2019-04-04 14:55:49
Usługi organizacji wycieczek dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim"
Minął termin składania ofert
2019-03-31 21:34:58
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim"
Minął termin składania ofert
2019-03-20 11:34:06
Usługa transportu drogowego
Minął termin składania ofert
2019-03-18 14:55:02
Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo - Bronikowo (z m. Próchnowo)
Minął termin składania ofert
2019-02-22 09:55:34
Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów - 9-cio miejscowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych (uczniów)
Minął termin składania ofert
2019-02-14 14:49:16
Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach realizowanego projektu pn.: "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej"
Minął termin składania ofert
2019-01-31 21:06:47
Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo - Bronikowo (z m. Próchnowo)
Minął termin składania ofert
2019-01-30 17:48:02
"Usługi w zakresie transportu drogowego"
Minął termin składania ofert
2019-01-14 14:35:55
Usługa organizacji wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla uczestników projektu pn. "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU" aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej
Minął termin składania ofert
2019-01-14 10:45:15
Dostawa wyposażenia działu gastronomicznego Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim
Minął termin składania ofert
2018-11-21 19:43:12
Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2018-11-21 17:43:07
Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2018-11-08 13:52:39
Usługi w zakresie transportu drogowego
Minął termin składania ofert
2018-11-02 14:56:39
Usługa organizacji wyjazdu socjoterapeutyczno - edukacyjnego dla uczestników projektu pn. "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENI" aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej"
Minął termin składania ofert
2018-11-02 07:37:56
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim
Minął termin składania ofert
2018-10-31 13:45:40
Usługi edukacyjne i szkoleniowe dla nauczycieli
Minął termin składania ofert
2018-10-12 07:43:52
Dostawa i instalacja (montaż) sprzętu multimedialnego i sprzętu komputerowego
Minął termin składania ofert
2018-10-03 14:21:56
Roboty budowlane polegające na przebudowie części budynku zamawiającego w ramach projektu pn. "Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje""
Minął termin składania ofert
2018-10-02 22:49:15
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice
Minął termin składania ofert
2018-09-07 14:31:59
Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach realizowanego projektu pn.: "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej"
Minął termin składania ofert
2018-08-30 13:16:45
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2303Z Martew - Tuczno - I etap
Minął termin składania ofert
2018-08-10 14:22:15
Usługi w zakresie transportu drogowego
Minął termin składania ofert
2018-08-03 20:04:26
Dostawa wyposażenia działu pralni Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim w ramach realizowanego projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej"
Minął termin składania ofert
2018-08-02 14:54:49
Roboty budowlane polegające na przebudowie części budynku zamawiającego w ramach projektu pn. "Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje""
Minął termin składania ofert
2018-07-26 13:32:21
Usługi w zakresie transportu drogowego dla uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim w ramach realizowanego projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim"
Minął termin składania ofert
2018-07-05 14:09:11
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2303Z Martew - Tuczno
Minął termin składania ofert
2018-06-29 15:07:27
Roboty budowlane polegające na przebudowie części budynku zamawiającego w ramach projektu pn. "Utworzeniu Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje""
Minął termin składania ofert
2018-06-27 13:10:13
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice
Minął termin składania ofert
2018-06-14 15:42:30
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim"
Minął termin składania ofert
2018-06-01 15:35:13
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2303Z Martew - Tuczno
Minął termin składania ofert
2018-05-14 10:53:15
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76 (II postępowanie)
Minął termin składania ofert
2018-05-10 14:17:36
Usługa organizacji wyjazdu socjoterapeutycznego dla uczestników projektu pn. "NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej"
Minął termin składania ofert
2018-05-04 22:06:20
Usługi organizacji wycieczek dla uczniów szkół zawodowych i techników
Minął termin składania ofert
2018-04-24 14:28:44
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice
Minął termin składania ofert
2018-04-19 09:12:15
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim"
Minął termin składania ofert
2018-04-18 14:24:55
Usługi organizacji wycieczek dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim"
Minął termin składania ofert
2018-04-05 10:30:12
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo-Mączno-Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76
Minął termin składania ofert
2018-03-28 15:36:32
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim"
Minął termin składania ofert
2018-03-19 15:48:21
Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg zamawiającego
Minął termin składania ofert
2018-02-08 11:22:43
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" (III postępowanie)
Minął termin składania ofert
2017-12-29 14:59:55
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych obejmującą dodatkowo jego rozmieszczenie i instalację
Minął termin składania ofert
2017-12-22 15:29:09
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim" (II postępowanie)
Minął termin składania ofert
2017-12-18 12:59:11
Usługi przeprowadzenia kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim"
Minął termin składania ofert
2017-12-04 16:32:00
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" (II postępowanie)
Minął termin składania ofert
2017-12-01 15:50:32
Usługi doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim" (II postępowanie)
Minął termin składania ofert
2017-10-26 18:23:06
Usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim"
Minął termin składania ofert
2017-10-20 10:17:17
Usługi doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim"
Minął termin składania ofert
2017-10-03 16:33:34
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej"
Minął termin składania ofert
2017-09-13 18:32:11
Usługi geodezyjno-kartograficzne (usługi badań katastralnych)
Minął termin składania ofert
2017-09-05 18:22:50
Roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu"
Minął termin składania ofert
2017-08-25 16:51:39
Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" - (III postępowanie)
Minął termin składania ofert
2017-07-18 17:47:11
Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" - (II postępowanie)
Minął termin składania ofert
2017-06-22 17:40:31
Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie obiektów budowlanych zamawiającego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej"
Minął termin składania ofert
2017-05-30 12:30:33
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998
Minął termin składania ofert
2017-05-05 14:58:29
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór - w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w km 0+000 ÷ 0+998 - UNIEWAŻNIENIE
Minął termin składania ofert
2017-04-14 15:09:30
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 w km 7 +350 ÷ 11 + 333,60
Minął termin składania ofert
2017-02-09 12:08:23
Utworzenie BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500 dla wybranych obrębów ewidencyjnych powiatu wałeckiego
Minął termin składania ofert
2016-09-28 17:29:11
Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz założenie bazy BDOT 500 o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla obrębu ewidencyjnego Chwiram
Minął termin składania ofert
2016-09-21 16:49:09
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pod nazwą "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu" wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji - część I i zadania pod nazwą "Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki Metalow
Minął termin składania ofert
2016-08-22 21:32:04
Przebudowa części pomieszczeń II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17
Minął termin składania ofert
2016-03-08 11:01:28
Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z na odcinku Stacja PKP Strączno - m. Strączno długości 1,222 mb w km 8+883 ÷ 10+105 (droga relacji Nakielno-Strączno)
Minął termin składania ofert
2016-02-29 14:31:26
Wykonanie robót budowlanych obejmujących dostosowanie pomieszczeń na II piętrze we wschodnim skrzydle budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu na potrzeby Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu
Minął termin składania ofert
2015-11-05 15:37:54
Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz wykonanie mapy zasadniczej poprzez założenie inicjalnej bazy GESUT i bazy BDOT 500 o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1-5000 dla obrębu Miasto Mirosławiec Numer ogłoszenia: 302718 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014
Minął termin składania ofert
2014-09-11 11:34:29
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU WAŁECKIEGO
Minął termin składania ofert
2014-05-22 20:44:48
Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim
Minął termin składania ofert
2014-04-28 15:59:58
Dostawa sprzętu i oprogramowania pracowni mechanicznej, pneumatycznej i elektropneumatycznej w ramach projektu pn. Najlepszy w zawodzie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.2.
Minął termin składania ofert
2014-04-11 19:22:22
Realizacja usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Najlepszy w zawodzie
Minął termin składania ofert
2014-02-14 14:53:22
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim
Minął termin składania ofert
2014-02-04 13:25:44
Usługi Koordynatora Projektu, Menadżera Projektu, Asystenta Menadżera Projektu, specjalisty ds. finansowych, Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji i Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim
Minął termin składania ofert
2013-10-18 14:43:08
:Dostawa dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2013-07-26 10:50:33
Dostawa dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2013-07-01 11:17:35
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wałeckiego
Minął termin składania ofert
2013-05-31 07:40:45
Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego - etap I
Minął termin składania ofert
2012-11-29 09:29:05
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz na wykonanie cyfrowej mapy zasadniczej
Minął termin składania ofert
2012-11-22 14:52:04
Wykonanie robót budowlanych obejmujących usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego - etap I
Minął termin składania ofert
2012-10-31 10:55:39
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Wałeckiego i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu
Minął termin składania ofert
2012-10-30 17:01:50
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Minął termin składania ofert
2012-10-24 14:13:00
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz na założeniu numerycznej mapy zasadniczej
Minął termin składania ofert
2012-09-27 13:12:23
Sprzedaż autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2012-08-17 11:34:21
Wykonanie termomodernizacji budynku przychodni przy ulicy Kościuszkowców 10 w Wałczu
Minął termin składania ofert
2012-08-10 11:33:12
Wykonanie termomodernizacji (budowy instalacji solarnej) budynku internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu (ul. Chłodna 22)
Minął termin składania ofert
2012-07-20 11:39:54
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Minął termin składania ofert
2012-06-26 10:46:43
Dostawa sprzętu i artykułów biurowych
Minął termin składania ofert
2012-06-08 13:16:03
Dostawa sprzętu i artykułów biurowych
Minął termin składania ofert
2012-05-15 14:08:08
Wykonanie instalacji solarnej do przygotowania c.w.u. dla pralni oraz budynku DPS w Wałczu
Minął termin składania ofert
2012-05-15 13:38:17
Przebudowa drogi powiatowej 1984 z m. Mirosławiec wraz z kanalizacją deszczową w km: 16+126 ÷ 17+084
Minął termin składania ofert
2012-04-16 08:37:35
PZD-3/01/2012 Remont cząstkowy dróg powiatowych remonterem ciśnieniowym oraz pojedyncze powierzchniowe utrwalenie dróg - 1984z, 2301z, 2307z, 2309z, 2331z, 2332z.
Minął termin składania ofert
2012-03-16 14:39:52
Dostawa tablic rejestracyjnych
Minął termin składania ofert
2012-02-29 13:15:16
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Zamawiającego w roku 2011
Minął termin składania ofert
2011-11-30 13:29:09
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Powiatu Wałeckiego i jego jednostek organizacyjnych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu
Minął termin składania ofert
2011-11-18 11:26:16
PZD-3/04/2011 ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2011 - 2014 na terenie powiatu wałeckiego z podziałem na zadania?
Minął termin składania ofert
2011-11-02 09:53:36
Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 3 im. I Armii Wojska Polskiego w Wałczu (Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90)
Minął termin składania ofert
2011-08-17 13:01:47
Remont nawierzchni przy Zespole Szkół Nr 1 w Wałczu (ul. Kilińszczaków 59)
Minął termin składania ofert
2011-07-25 11:20:31
Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu
Minął termin składania ofert
2011-07-11 19:17:13
PZD-3/03/2011 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie dróg PZD w Wałczu - 1984z, 2314z, 2318z, 2321z, 2327z
Minął termin składania ofert
2011-05-25 10:59:30
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Wałczu
Minął termin składania ofert
2011-05-09 10:22:42
Dostawa materiałów biurowych
Minął termin składania ofert
2011-04-14 13:12:28
Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej 2314z odc. od przejazdu kolejowego do dr. krajowej 22, m. Strączno w km 8+883 ÷ 10+105 długość 1,222
Minął termin składania ofert
2011-04-06 11:11:00
Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu
Minął termin składania ofert
2011-04-01 19:44:03
Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu
Minął termin składania ofert
2011-04-01 13:03:34
USŁUGI OCHRONY MIENIA
Minął termin składania ofert
2011-03-01 13:55:13
Dostawa samochodu osobowego
Minął termin składania ofert
2011-02-23 13:58:13
Dokończenie budowy III piętra i klatki schodowej bocznej budynku B w Zespole Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu
Minął termin składania ofert
2011-02-02 20:30:45