Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

I, II kadencja Rady Powiatu

Uchwała Nr XXVII/ 192 /2001 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 31.08.2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiaecie Wałeckim.

Uchwała Nr XXVII/ 196 /2001 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 31.08.2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałeckiego.     Załącznik

Uchwała Nr XXIX/ 219 /2001 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28.12.2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wałeckiego.

Uchwała Nr XXXI/ 238 /2002 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wałeckiego.

Uchwała Nr XXXI/ 245 /2002 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25.04.2002 r. w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu.

Uchwała Nr XXXXII/ 251 /2002 Rady Powiatu z dnia 26.06.2002 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wałeckiego.

Uchwała Nr XXXIII/ 260 /2002 Rady Powiatu w Wałczu w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała Nr XXXIII/ 263 /2002 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30.08.2002 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

Uchwała Nr XXXIV/ 272 /2002 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 3.10.2002 r. w sprawie ustalenia opłat za parkowanie na wyznaczonym przez Starostę Wałeckiego parkingu strzeżonym.

Uchwała Nr II/ II / 6 /2002 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28.11.2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/ 196 /2001 Rady Powiatu w Wałczu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałeckiego.

Uchwała Nr III/ 34 /2002 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30.12.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi.

Uchwała Nr X/ 88 /2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29.12.2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływajacych z napędem motorowym na zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim.

Uchwała Nr XII/ 100 /2004 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr XV/ 120 /2004 Rady powiatu w Wałczu z dnia 28.10.2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osób pełnoletnich przebywajacych w rodzinach zastępczych.

Uchwała Nr XVI/ 148 /2004 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30.12.2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osób pełnoletnich przebywajacych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Uchwała Nr XVII/ 159 /2005 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28.02.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wałecki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Uchwała Nr XVII/ 163 /2005 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28.02.2005 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wałeckiego.

Uchwała Nr XVIII/ 176 /2005 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28.04.2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/ 159 /2005 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powuiat Wałecki, dodatków: za wysługe lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Uchwała Nr XXVI/ 224 /2006 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27.04.2006 r. zmieniajaca uchwałę Nr XXVII/ 196 /2001 Rady powiatu w Wałczu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałeckiego.

III KADENCJA RADY POWIATU W WAŁCZU

IV KADENCJA RADY POWIATU W WAŁCZU


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Siwiec

Data wytworzenia:
28 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Anna Siwiec

Data publikacji:
18 sty 2022, godz. 12:31

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
19 lip 2022, godz. 14:27