Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego

Uwaga!

Zmiana godzin dyżuru Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Wałczu w czwartki.

Aktualnie Punkt pełnidyzur w godzinach od 9.30 do 13.30

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 roku.

 

Informujemy, że na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zmieniono brzmienie załącznika nr 1 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086, dalej: ustawa).

W związku z powyższym od dnia 24 czerwca 2020 r. przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie działającym stacjonarnie:

  1. osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
  2. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,

- zgodnie z nowym wzorem.

 W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - beneficjent nie składa ww. oświadczenia (art. 28a zdanie trzecie ustawy).

           

Komunikat w niniejszej sprawie oraz nowy wzór oświadczenia zostały opublikowane na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14917,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-wzoru-oswiadczenia.html

 

 

Wzór oświadczenia

 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 

Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa

 

Poradniki

Artykuł pt. Wyrok rozwodowy

Cтаття під назвою Рішення про розлучення

Artykuł pt. Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Cтаття під назвою Дозвіл на придбання нерухомості іноземцем

Poradnik nr 2/2022 - Wymiar sprawiedliwosci - informacje ogólne

Artykuł pt. Wynagrodzenie brutto a netto

Poradnik nr 1/2022 - pt. „Przemoc domowa” wraz ze wzorami pism.

 

Poradnik nr 3/2021

Poradnik nr 2/2021

Poradnik nr 1/2021

 

Poradnik nr 1/2020

Poradnik nr 2/2020

Poradnik nr 3/2020

Poradnik nr 4/2020

Poradnik nr 5/2020

 

Poradnik nr 1/2019 - Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Poradnik nr 2/2019 - Prawo rodzinne

Poradnik nr 3/2019 - Upadłość konsumencka

Poradnik nr 4/2019 - Mediacje

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
22 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
22 sty 2016, godz. 07:46

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Pastuszak

Data aktualizacji:
14 wrz 2022, godz. 15:11