484 Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 roku.

 

Informujemy, że na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz
o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zmieniono brzmienie załącznika nr 1 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086, dalej: ustawa).

W związku z powyższym od dnia 24 czerwca 2020 r. przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie działającym stacjonarnie:

  1. osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
  2. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,

- zgodnie z nowym wzorem.

 W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - beneficjent nie składa ww. oświadczenia (art. 28a zdanie trzecie ustawy).

           

Komunikat w niniejszej sprawie oraz nowy wzór oświadczenia zostały opublikowane na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14917,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-wzoru-oswiadczenia.html

 

 

Wzór oświadczenia

 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 

Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa

 

Poradniki

Poradnik nr 1/2022 - pt. „Przemoc domowa” wraz ze wzorami pism.

 

Poradnik nr 3/2021

Poradnik nr 2/2021

Poradnik nr 1/2021

 

Poradnik nr 1/2020

Poradnik nr 2/2020

Poradnik nr 3/2020

Poradnik nr 4/2020

Poradnik nr 5/2020

 

Poradnik nr 1/2019 - Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Poradnik nr 2/2019 - Prawo rodzinne

Poradnik nr 3/2019 - Upadłość konsumencka

Poradnik nr 4/2019 - Mediacje

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
22 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
22 sty 2016, godz. 07:46

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Pastuszak

Data aktualizacji:
05 maj 2022, godz. 12:23