Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zgłoszenie i rejestracja placówki niepublicznej

Założenie szkoły niepublicznej

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać :

 

Wymagane  dokumenty:

1)      oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby,

2)      określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego – profil kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 , lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalonej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,

3)      wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających ;

a)      możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b)      realizację innych zadań statutowych,

c)      w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

d)     bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)      statut szkoły lub placówki,

5)      dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

6)      zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3  w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

7)      W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi  pozytywną opinię kuratora oświaty, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3.

8)      Umowa najmu lokalu.

 

Opłaty :  bez opłat

 

Miejsce założenie dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta ( parter ) , ul. Dąbrowskiego 17

 

Termin załatwienia sprawy:  do 30 dni

 

Jednostka odpowiedzialna – Wydział Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, telefon ( 067) 258-24-01 wew. 32. -

 

Informacje dodatkowe:

Zobowiązanie osoby prowadzącej do zgłoszenia w ciągu 14 dni zmian w danych zawartych

w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji.

 

Podstawa prawna :

 - art. 82 ust. 3 i 3a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 13:38

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:30