2734 Wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

Starostwo Powiatowe w Wałczu

 

KARTA USŁUGI NR (nie wypełniać)

Wydanie 1

Data wydania

(nie wypełniać)

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

 

 

Opis sprawy

Postępowanie w celu  uzyskania uprawnień do przeprowadzania badań technicznych

Komórka Urzędu prowadząca sprawę

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17  78-600 Wałcz

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17,

78-600 Wałcz  (pokój nr 7)

Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu – pokój nr 1-2

Termin załatwienia sprawy

 -w terminie 7 dni lub nie później niż w ciągu 30 dni od daty wszczęcia postępowania

  w sytuacjach szczególnie skomplikowanych,

Forma załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna – wydanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych  pojazdów załączniki:

 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymaganą przepisami  szczególnymi praktykę,
 • kserokopia zaświadczenia  ukończenia szkolenia dla diagnostów  w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
 • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego  wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Do wglądu;

 • oryginały w/w dokumentów,
 • przy odbiorze uprawnień- dowód osobisty.

Opłaty

Oplata skarbowa; 48,00 zł 

Nr rachunku bankowego

Gmina Miejska Wałcz

31 1240 3712 1111 0000 4363 6662

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie  ul. Władysława Andersa 34

za pośrednictwem organu który wydał decyzję,

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r, w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów,

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje – Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałczu nr tel. 67 2508419

 

Uwaga dot. posiadanego wykształcenia – w przypadku wykształcenia wyższego technicznego o specjalności samochodowej wymagana jest 2 letnia praktyka w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie naprawy pojazdów na stanowisku napraw lub obsługi pojazdów,

 • wykształcenie średnie techniczne o specjalności samochodowej wymagana jest 4 letnia praktyka,
 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności innej  niż samochodowa wymagana 4 letnia praktyka,
 • wykształcenie średnie techniczne o innej specjalności niż samochodowa wymaga 8 letnia praktyka,

 

Właściwość miejscowa; organem właściwym do wydawania uprawnień jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania diagnosty.

 

Wnioski i inne wzory pism do wykorzystania

Wnioski do pobrania w pok. nr 7 lub na stronie bip.powiatwalecki.pl

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Brożek

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 13:06

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
20 cze 2022, godz. 14:57