2756 Wydanie zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wyposażenie techniczne dla potrzeb dodatku mieszkaniowego | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydanie zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wyposażenie techniczne dla potrzeb dodatku mieszkaniowego

Zaświadczenie

potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego

 

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać:
 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,
 • adres domu mieszkalnego jednorodzinnego objętego zaświadczeniem,
 • datę i podpis wnioskodawcy.
   
 1. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:
 • uproszczoną inwentaryzację  z podaniem powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni,  oraz wyposażenia technicznego domu mieszkalnego jednorodzinnego, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
 • tytuł prawny poświadczający własność domu mieszkalnego jednorodzinnego.
   

Opłaty :

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

 • opłata skarbowa od zaświadczenia - 17 zł.

 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, gotówką w kasie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1 , w godzinach  od  8 30  do 14 30 lub przelewem na konto Urzędu Miasta nr 31124037121111000043636662 w Banku PKO S.A I Oddział Wałcz.  W  budynku Starostwa przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu znajduje się agencja  PKO BP.

 

Zwalnia się z opłaty skarbowej  :

 • czynności urzędowe, zaświadczenia, decyzje  wydawane dla osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Miejsce złożenia dokumentów :

 • w Punkcie Obsługi Interesanta  Starostwa Powiatowego tj. w pokoju nr 6-7  (parter ) w budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od  7 30 do 15 30 ,

Po odbiór zaświadczeń należy zgłosić się w pokojach nr 107, 108, 109, 110, 111  w budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu,

tel. (67) 250 84 26, 250 84 53, 250 84 54, 250 84 57, 250 84 60.

 

Termin załatwienia spraw :  w terminie 7 dni

 
Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17

tel. (67) 250 84 26, 250 84 54, 250 84 57, 250 84 60.

  

Podstawa prawna :

 • art. 217 § 1,  § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
 • § 5 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 12:55

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 12:03