Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydanie prawa jazdy

Wydanie prawa jazdy

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy.
2. Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.
3. Kolorowa fotografia (wymogi dot. fotografii).
4. Dokument tożsamości (do wglądu).

5. Orzeczenie psychologiczne (dotyczy osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kat. C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E).

UWAGA! W art. 8 i 9 ustawy o kierujących pojazdami określony został minimalny wiek kandydata na kierowcę.

Od dnia 19.01.2013 r. kandydat na kierowcę, celem uzyskania prawa jazdy, zgłasza się z orzeczeniem lekarskim, fotografią i dokumentem tożsamości do Starostwa Powiatowego, gdzie w systemie informatycznym KIEROWCA jest mu zakładany Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Kandydat otrzymuje numer swojego PKK, z którym następnie zgłasza się w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK) celem odbycia kursu na prawo jazdy. OSK, drogą elektroniczną, pobiera PKK ze Starostwa Powiatowego i uzupełnia go o informację o zakończonym szkoleniu. Następnie kandydat udaje się do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) celem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy. PKK drogą elektroniczną również jest przekazywany do wskazanego WORD. Informacja o zdanym egzaminie jest przekazywana drogą elektroniczną do właściwego Starostwa Powiatowego.

Kandydat, po zdanym egzaminie, winien zgłosić się do Starostwa Powiatowego, celem okazania dokumentu tożsamości oraz przedłożenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Druki:

- Wzory wniosków do pobrania na miejscu,

Opłaty:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Z 2013 r. poz. 83).
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 16 kwietnia 2012 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377, z późn. zm.).
 

- opłata za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł

Opłaty za prawo jazdy należy dokonać na konto:

Powiat Wałecki ul. Dąbrowskiego 17, SANTANDER BANK POLSKA S. A. 81 1090 1320 0000 0001 4721 7549,

Do wglądu:
Oryginał dowodu osobistego, mDowód, paszport lub paszport z aktualną wizą/karta pobytu (w przypadku cudzoziemca).

Termin załatwienia sprawy:
Prawa jazdy po uzyskaniu kompletu dokumentów - wysyłka do PWPW Warszawa (Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych) w terminie 2 dni, wykonanie praw jazdy przez PWPW 7 dni.

 

Istnieje możliwość sprawdzenia stanu załatwienia sprawy na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych:

https://www.kierowca.pwpw.pl/

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski o wydanie, wymianę i wtórnik prawa jazdy w pokoju Nr 8.


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji i Transportu.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34, za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
1. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341, z późn. zm.)

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016, poz. 231, z późn. zm.).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 13:10

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Brożek

Data aktualizacji:
25 wrz 2023, godz. 14:46