Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Starostwo Powiatowe w Wałczu

 

KARTA USŁUGI NR (nie wypełniać)

Wydanie 1

Data wydania

(nie wypełniać)

Wpis do ewidencji instruktora nauki jazdy i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

 

 

Opis sprawy

Postępowanie w celu wpisu do ewidencji i wydanie legitymacji.

Komórka Urzędu prowadząca sprawę

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17  78-600 Wałcz

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Wałczu Wydział Komunikacji i Transportu – pok. nr 7

Termin załatwienia sprawy

W terminie 7 dni, w przypadkach skomplikowanych nie później niż  w ciągu 1 miesiąca.

Forma załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,
 • pozytywny wynik egzaminu złożonego przed komisją powołaną  przez wojewodę.
 • 1 fotografia,
 • dokument potwierdzający co najmniej wykształcenie średnie,
 • prawo jazdy potwierdzające posiadanie uprawnienia od co najmniej 3 lat,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań  psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktorów,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • dowód wpłaty za wydanie legitymacji,
 • dowód osobisty.

Opłaty

50,00 zł za wpis do ewidencji instruktorów

Nr rachunku bankowego

Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 81 1090 1320 0000 0001 4721 7549

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu pod nr tel. 67 250 84 19

Właściwość miejscowa;

organem właściwym do wydania legitymacji instruktora jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Wnioski i inne wzory pism do wykorzystania

Wnioski do pobrania w pok. nr 7 lub na stronie bip.powiatwalecki.pl

Druki do pobrania:

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Wniosek o przedłużenie/wymianę/wydanie nowej legitymacji


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Brożek

Data wytworzenia:
07 lut 2013

Osoba dodająca informacje

Mikołaj Giłka

Data publikacji:
07 lut 2013, godz. 13:07

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
31 mar 2023, godz. 10:10