Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

VI kadencja Rady Powiatu


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr L/340/2023 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 sierpnia 2023 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2023 rok 2024-02-27 15:34:39
Uchwała Nr XLIX/334/2023 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Jeziora i Stawy Wałeckie Sp. z o.o. w Wałczu oraz uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej. 2023-07-07 11:21:43
Uchwała Nr XLIX/331/2023 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych 2023-07-07 11:20:53
Uchwała Nr XLIX/327/2023 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2023 rok. 2023-07-07 11:13:41
Uchwała Nr XLVIII/320/2023 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2023 rok. 2023-05-05 13:21:31
Uchwała Nr XLVIII/318/2023 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2023 rok. 2023-05-05 13:20:49
Uchwała Nr XLVI/312/2023 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2023 rok. 2023-05-05 13:19:30
Uchwała Nr XLV/310/2023 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2023 rok. 2023-05-05 13:18:39
Uchwała Nr XLV/310/2023 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2023 rok. 2023-05-05 13:17:23
Uchwała Nr XLV/308/2023 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 stycznia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2023 rok. 2023-05-05 13:16:42
Uchwała Nr XLIV/305/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2022 rok. 2023-05-05 13:15:23
Uchwała Nr XLIII/300/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie określenia linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Wałecki - Martew - Tuczno – Wałcz. 2023-05-05 13:13:24
Uchwała Nr XLIII/298/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie określenia linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Wałecki - Wałcz - Witankowo – Chude. 2023-05-05 13:12:21
Uchwała Nr XLIII/296/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie określenia linii komunikacyjnej użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Wałecki - Człopa - Wołowe Lasy – Wałcz. 2023-05-05 13:11:52
Uchwała Nr XLIII/282/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 15 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę NR XXXII/220/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2022 rok. 2023-05-05 13:10:59
Uchwała Nr XLIII/280/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2022 rok. 2023-05-05 13:10:17
Uchwała Nr XLIII/278/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2023 rok. 2023-05-05 13:09:39
Uchwała Nr XLII/274/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 10 listopada 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2022 rok. 2023-05-05 13:08:36
Uchwała Nr XLII/273/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2022 rok 2023-05-05 13:07:01
Uchwała Nr XLI/268/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2022 rok. 2022-11-04 10:09:13
Uchwała Nr XLI/265/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 20 października 2022 roku w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz warunki i sposób ich przyznawania. 2022-11-04 10:07:11
Uchwała Nr XLI/264/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 20 października 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wałecki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. 2022-11-04 10:06:29
Uchwała nr XLI/263/2022 Rada Powiatu w Wałczu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 2022-11-04 10:02:38
Uchwała Nr XL/260/2022 Rady Powiatu w Wałczu z 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2022 rok. 2022-11-04 09:37:10
Uchwała Nr XXXIX/257/2022 Rady Powiatu w Wałczu z 15 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego w 2023 roku. 2022-09-21 08:31:23
Uchwała Nr XXXIX/256/2022 Rady Powiatu w Wałczu z 15 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2022 rok. 2022-09-21 08:30:45
Uchwała Nr XXXVII/249/2022 Rady Powiatu w Wałczu z 17 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2022rok. 2022-06-27 08:39:06
Uchwała Nr XXVI/197/2021 w Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 czerwca 2021r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/157/2020 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 r. 2022-04-21 11:47:53
Uchwała Nr XXVI/196/2021 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2021 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXV/192/2021 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2021 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXV/190/2021 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 maja 2021r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXIV/189/2021 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/105/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących Powiatu Wałeckiego. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXIV/185/2021 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2021 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXIII/181/2021 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 11 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2021 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXI/170/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w opublikowanej uchwale Nr XX/166/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 3 grudnia 2020 r. zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXI/169/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXI/167/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2021 rok . 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XX/166/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XIX/160/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów uczestniczących w projekcie Moje kompetencje otwarte wrota do kariery podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XIX/158/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego w 2021 roku. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XIX/157/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XVIII/154/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XVIII/153/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 września 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi w powiecie wałeckim. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XVII/151/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXVI/197/2021 w Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 czerwca 2021r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/157/2020 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XVI/146/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg powiatowych 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XVI/141/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XV/135/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2020 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XV/134/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XIV/132/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XIV/131/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2020 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XIII/126/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XII/110/2019 zmieniająca uchwałę Nr XII/100/2004 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XII/109/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wałecki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XII/107/2019 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2020r. szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wałecki. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXII/178/2021 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2021 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXIII/179/2021 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2020 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXII/177/2021 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje w Wałczu i nadania statutu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XI/97/2019 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XI/96/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego w 2020 roku. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XI/86/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr IX/73/2019 zmieniająca uchwałę Nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VIII/67/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu wałeckiego od dnia 1 września 2019 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VIII/63/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr VII/54/2019 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2019 r. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wałecki 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr VII/51/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr VII/50/2019 zmieniająca uchwałę Nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2019 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr V/41/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/230/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 12 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałeckiego. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr IV/37/2019 zmieniającej uchwałę Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr IV/35/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr III/26/2018 zmieniającą uchwałę Nr XXXI/204/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2018 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2019 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr II/15/2018 zmieniającą uchwałę Nr XXXI/204/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XII/108/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałecki. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XII/105/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XII/103/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2020 rok 2022-01-18 12:31:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kinga Kanduła

Data wytworzenia:
10 gru 2018

Osoba dodająca informacje

Kinga Kanduła

Data publikacji:
18 sty 2022, godz. 12:31

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Kanduła

Data aktualizacji:
10 gru 2018, godz. 07:54