Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

V kadencja Rady Powiatu


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XL/243/2018 z dnia 12 października 2018 rokuw sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego w 2019 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XL/237/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XL/235/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XL/234/2018 z dnia 12 października 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXI/204/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2018 rok. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXXIX/232/218 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXXIX/231/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wałeckiego. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXXIX/230/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie uchwalnia Statutu Powiatu Wałeckiego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXXIX/226/2018 z dnia 12 września 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXI/184/2009 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu i nadania jej statutu. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXXIX/224/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała NR XXXVIII/223/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/204/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2018 rok 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XIV-94-2016 Rady Powiatu w Wałczu w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wałeckiego na lata 2016 - 2026 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXXII-206-2018 Rady Powiatu w wałczu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXVIII-182-2017 Rady Powiatu w Wałczu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojadu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXVIII-181-2017 Rady powiatu w wałczu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływajacych z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego w 2018 roku 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXVIII-180-2017 Rady Powiatu w Wałczu zmieniająca uchwałę Nr XXXVI-280-2010 Rady Powiatu w wałczu z dnia 21 sierpnia 2010 w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół , dla których organem prowadzacym jest Powiat Wałecki 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXVIII-179-2017 Rady Powiatu w Wałczu w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów uczestniczacych w projekcie Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXVIII-178-2017 Rady Powiatu w Wałczu sprawie zasad przyznawania dla uczniów uczestniczacych w projekcie : Moje Kompetencje - otwarte wrota dla kariery - podniesienie jakosci i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcacych w powiecie wałeckim. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała nr XXVIII-177-2017 Rady Powiatu w Wałczu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im prof Wiktora Zina w wałczu w branżowa szkołę I stopnia 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXVIII-176-2017 Rady Powiatu w wałczu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 im. 1 Armii Wojska polskiego w Wałczu w branżową szkołę 1 stopnia 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XVIII-112-2016 Rady powiatu w wałcvzu w sprawie pozbawienia kategoriii drogi powiatowej niektórych dróg w powiecie wałeckim 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XIV-99-2016 Rady Powiatu w wałczu zmieniająca uchwałę Nr XXXVI-280-2010 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 21 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół , dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałecki 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XXVIII-175-2017 Rady powiatu w wałczu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Wałczu w szkołę ponadpodstawową. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XII-85-2015 Rady Powiatu w Wałczu w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XI-62-2015 Rady Powiatu w Wałczu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2016 r. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XI-61-2015 Rady Powiatu w Wałczu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływajacych z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr XI-58-2015 Rady Powiatu w Wałczu w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018" 2022-01-18 12:31:11
Uchwała NR X-52-2015 Rady Powiatu w Wałczu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wałeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wałecki oraz warunków,zasad korzystania i opłat za korzystanie z tych przystanków. 2022-01-18 12:31:11
Uchwała Nr V/ 25 /2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego; 2022-01-18 12:31:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Siwiec

Data wytworzenia:
09 mar 2015

Osoba dodająca informacje

Anna Siwiec

Data publikacji:
18 sty 2022, godz. 12:31

Osoba aktualizująca informacje

Anna Siwiec

Data aktualizacji:
09 mar 2015, godz. 08:14