814 Ogłoszenia | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja Starosty Wałeckiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 0059 Ostrowiec, jednostka ewidencyjna 321705_2 Wałcz- Obszar Wiejski 2021-12-23 12:12:27
Informacja Starosty Wałeckiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 0026 Lubno, jednostka ewidencyjna 321705_2, Wałcz- Obszar Wiejski. 2021-11-17 13:43:57
Zawiadomienie z dnia 29.września 2021 r. o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 2021-10-06 09:37:26
Informacja o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Lubno 2021-06-24 09:41:59
Informacja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24.05.2021 r. do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - w sprawie opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024. 2021-05-31 13:17:20
INFORMACJA STAROSTY POWIATU WAŁECKIEGO z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Chwiram , gmina Wałcz 2021-03-04 14:56:05
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w obrębie LUBNO 2021-03-04 14:40:41
Informacja o przystąpieniu do realizacji kolejnego etapu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Lubno 2021-02-16 08:11:20
Decyzja Starosty Wałeckiego nr 98/2020 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 2020-10-15 13:22:43
Informacja Starosty Wałeckiego w sprawie zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty przekształceniowej 2020-10-09 10:03:50
INFORMACJA O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO - KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - OSTROWIEC 2020-09-28 07:33:37
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - art.124a UoGN. 2020-09-18 10:24:16
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego -art.124a UoGN 2020-08-20 10:44:44
Informacja Starosty Wałeckiego o zamiarze wszczęcia postępowania z art.124a UoGN - (artykuł stracił ważność) 2020-06-24 10:45:53
ZAKTUALIZOWANA INFORMACJA STAROSTY WAŁECKIEGO O WNOSZENIU OPŁATY JEDNORAZOWEJ Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI I UDZIELANIU BONIFIKATY 98% (teren Gminy Miejskiej Wałcz) 2020-04-21 08:22:06
INFORMACJA STAROSTY WAŁECKIEGO O WNIESIENIU OPŁATY JEDNORAZOWEJ Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCII UDZIELENIU BONIFIKATY 98% (teren Gminy Miejskiej Wałcz) 2019-06-17 14:23:19
INFORMACJA O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO - KARTOGRAFICZNEGO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 2019-04-01 11:17:43
Informacja Starosty Wałeckiego o utworzeniu Bazy Danych Obiektów Topograficznych 2018-10-31 11:46:39
Informacja Starosty Wałeckiego o utworzeniu bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (Miasto Mirosławiec) 2018-10-30 14:16:41
Informacja Starosty Wałeckiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych w obrębie Lubno (Wałcz - Obszar Wiejski) i wyborze wykonawcy do przeprowadzenia prac 2018-10-16 08:02:02
Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany decyzji Starosty Wałeckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2010 z dnia 09.03.2010r. udzielającej pozwolenia na budowę dróg gminnych w Wałczu między ulicami Nowomiejską a Kołobrzeską 2018-05-11 14:27:59
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu, ul. Południowa 10A, 78-600 Wałcz 2018-02-06 14:38:31
Zestawienia zdawalności za III kwartał 2017 OSK 2018-01-10 14:17:18
Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 listopada 2017 r. 2017-12-07 13:40:30
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu, ul. Południowa 10B, 78-600 Wałcz 2017-03-24 10:02:41
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zesołu Szkół Nr 1, ul. Kilińszczaków 59, 78-600 Wałcz 2017-03-24 10:01:25
Zestawienia zdawalności za III kwartał 2016 WORD Piła 2016-12-20 15:18:28
Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 15 listopada 2016 r. 2016-11-22 07:43:56
Informacja o utworzeniu baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 "BDOT 500" 2016-04-27 07:45:36
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 RCKU, ul. Południowa 10A, 78-600 Wałcz 2016-04-13 08:00:48
Informacja o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2015-10-19 10:26:07
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Bankowa 13 oraz ul. Budowlanych 4, 78-600 Wałcz 2015-09-15 12:08:12
Zestawienia zdawalności za okres od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. - WORD Piła 2015-09-02 11:09:25
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zesołu Szkół Nr 4 RCKU, ul. Południowa 10A, 78-600 Wałcz 2015-04-23 11:46:59
Zestawienia zdawalności za okres od 1.01.2014r. do 30.06.2014r. - WORD Piła 2014-09-08 07:52:51
Zarząd Powiatu w Wałczu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zesołu Szkół Nr 2, ul. Budowlanych 4, 78-600 Wałcz 2014-05-13 08:57:06
Informacja Antserwis Wałcz z dnia 2.09.2013 r. w sprawie nadawania programów regionalnych w Telwizji Kablowej 2013-09-10 09:14:33
W dniach 23-24 września 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu (sala narad, II piętro, pok. 206) będzie uruchomione mobilne stanowisko Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) 2013-09-10 08:46:41
Inwentaryzacja stanowisk występowania Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Mandel) na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego 2013-08-29 12:25:40
Ogłoszenie Powiatowego Rzecznika Konsumentów - 1.07.2013 r. 2013-07-01 14:57:10
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH I NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PO IG 8.3 2013-07-01 14:50:22
Informacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu - 6.03.2013 2013-03-07 11:23:03
Ogłoszenie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z dnia 14 grudnia 2012 r. 2012-12-14 08:57:49
Ogłoszenie Powiatowego Rzecznika Konsumentów - 9.08.2012 r. 2012-08-09 08:43:27
Informacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu - 1.08.2011 r. 2011-08-01 11:31:21
Trening uruchamiania syren alarmowych - 1 sierpnia 2011 r. 2011-07-28 08:35:19
Ogłoszenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów 2011-06-27 15:03:02

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
27 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
27 cze 2011, godz. 15:01

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Mróz

Data aktualizacji:
27 cze 2011, godz. 15:01