2687 Informacja dodatkowa - załacznik do wniosku o ustalenie niepełnosprawności | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja dodatkowa - załacznik do wniosku o ustalenie niepełnosprawności

Informacja dodatkowa - załacznik do wniosku o ustalenie niepełnosprawności

Załącznik do wniosku

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. nr 139, poz. 1328 z póź. zm., ostatnia zmiana z 23 grudnia 2009 roku Dz. U Nr 224 poz. 1803)

 

do wniosku i JEDNEGO EGZEMPLARZA Zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wydanego dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – ważne 30 dni.

 

należy dołączyć:

 1. Aktualne konsultacje specjalistyczne w oryginale oraz aktualne wyniki badań potwierdzające rozpoznanie schorzenia zasadniczego i chorób współistniejących.

2. Inne dokumenty medyczne mogące mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności tj.:

  • karty informacyjne z leczenia szpitalnego, 

  • konsultacje, opinie, zaświadczenia specjalistów, 

  • badanie psychologiczne,

  • orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 

  • wyniki badań laboratoryjnych, EKG, EEG, USG i inne, 

  • opisy zdjęć RTG, KT, MR

  • inne...

     

UWAGA!!!

wyniki badań diagnostycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego i inne w/w dowody leczenia powinny być w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną np. lekarza rodzinnego lub należy złożyć kopie, a oryginały przedłożyć pracownikowi zespołu w dniu składania wniosku.

3. Kserokopię posiadanego ważnego orzeczenia o ustalonej grupie inwalidzkiej lub o niezdolności do pracy (ZUS, KRUS, KiZ,MON, MSWiA) – oryginał orzeczenia do wglądu dla pracownika zespołu.

4.W przypadku ubiegania się kolejny raz o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności proszę dołączyć kserokopię ostatniego orzeczenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
03 lut 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
03 lut 2011, godz. 14:38

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:33