Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych

Komórka prowadząca: Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu

Podstawa prawna:

Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.

Wpis do ewidencji UKS

Uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. nr 243 poz. 1449).

Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.

Ewidencję Uczniowskich Klubów Sportowych, prowadzoną przez Starostę Wałeckiego prowadzi Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78 – 600 Wałcz, tel. 67 250 84 55, godz. urzędowania: pon. - pt. 7.30 - 15.30

Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) zwolniono od opłaty skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpisanie do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

Wzór wniosku o wpis do ewidencji UKS wer. PDF(do pobrania)

Wzór wniosku o wpis do ewidencji UKS wer. DOC (do pobrania)

Załączniki do wniosku (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 1. Protokół zebrania założycielskiego;
 2. Lista założycieli, zawierająca:
  •  imiona i nazwiska,
  • daty i miejsca urodzenia,
  • miejsca zamieszkania,
  • własnoręczne podpisy;
 3. Uchwała zebrania założycielskiego o powołaniu uczniowskiego klubu sportowego, określająca jego nazwę i siedzibę;
 4. Uchwała przyjmująca statut uczniowskiego klubu sportowego;
 5. Uchwała o wyborze Zarządu;
 6. Statut klubu.

Wypis z ewidencji UKS

Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) zwolniono od opłaty skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wzór wniosku o wydanie wypisu wer. PDF (do pobrania)

Wzór wniosku o wydanie wypisu wer. DOC (do pobrania)

Zmiany danych we wpisie do ewidencji UKS

Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) zwolniono od opłaty skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zmianę danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wzór wniosku o zmianę danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych wer. PDF (do pobrania)

Wzór wniosku o zmianę danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych wer. DOC (do pobrania)

Załączniki do wniosku (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 1. Protokół walnego zebrania lub zebrania zarządu (zgodnie ze statutem o podejmowaniu decyzji o zmianach dot. nazwy, siedziby lub zarządu)
 2. Podjęte uchwała/y dot. zmian: nazwy, siedziby klubu, zarządu uczniowskiego klubu.

Wykreślenie z ewidencji UKS

Uczniowskie kluby sportowe podlegają wykreśleniu z ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu na podstawie art. 36 i 37 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), oraz art. 104 i 107 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. nr 243 poz. 1449).

Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) zwolniono od opłaty skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

Wzór wniosku o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych wer. PDF (do pobrania)

Wzór wniosku o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych wer. DOC (do pobrania)

Załączniki do wniosku (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 1. Lista obecności na walnym zebraniu z podpisami członków uczestniczących w zebraniu.
 2. Protokół walnego zebrania, wraz porządkiem zebrania.
 3. Potwierdzenie zdolności zebrania do podjęcia uchwały o rozwiązaniu i likwidacji uczniowskiego klubu sportowego.
 4. Podjęte uchwały dot. rozwiązania i likwidacji (wyznaczenie likwidatora, przekazanie majątku).
 5. Protokół końcowy likwidatora.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Łakomy

Data wytworzenia:
22 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Paweł Łakomy

Data publikacji:
29 cze 2020, godz. 12:10

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Łakomy

Data aktualizacji:
18 sty 2021, godz. 08:57