2737 Dokonywanie wpisów potwierdzających posiadanie kwalifikacji | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dokonywanie wpisów potwierdzających posiadanie kwalifikacji

Dokonywanie wpisu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji

 

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wydanie prawa jazdy.
2) Kolorowa fotografia (wymogi dot. fotografii).
3) Potwierdzenie dokonania opłaty za wymianę prawa jazdy.
4) Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej.
5) Kopia orzeczenia lekarskiego.

6) Kopia orzeczenia psychologicznego.
7) Kserokopia posiadanego prawa jazdy (oryginał do wglądu).

8) Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).

 

Dokonanie wpisu polega na wymianie druku prawa jazdy. W nowym druku prawa jazdy umieszcza się:

- kod „95” potwierdzający posiadanie kwalifikacji wraz z datą jej ważności (5 lat),

- daty ważności kategorii objętych kodem „95” (zgodnie z orzeczeniami: lekarskim
i psychologicznym).


 

Opłaty:

- za dokonanie wpisu pobiera się opłatę jak za wydanie prawa jazdy – 100,50 zł


 

Opłatę za dokonanie wpisu należy uiścić na rachunek:

Powiat Wałecki

ul. Dąbrowskiego 17

SANTANDER BANK POLSKA S. A. 81 1090 1320 0000 0001 4721 7549

 

Termin załatwienia sprawy - 30 dni.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski o dokonanie wpisu można składać w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30

Tel. (067) 250 84 48

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34, za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
1. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.).
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231, z późn. zm.).

3. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z póżn. zm.).

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).
5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 16 kwietnia 2012 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377, z późn. zm.).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 13:09

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 11:51