Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 14/2021/FN Starosty Wałeckiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. - w sprawie zmiany dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Krystian Krawczyk 2021-09-09 14:31:45
Zarządzenie Nr 13/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. - zmieniające zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. Krystian Krawczyk 2021-09-09 14:31:20
Zarządzenie Nr 12/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 30 marca 2021 r. - zmieniające zarządzenie Nr 24/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Krystian Krawczyk 2021-09-09 14:30:55
Zarządzenie Nr 11/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 19 marca 2021 r. - w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 5/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 31 stycznia 2019r. zmieniającym zarządzenie Nr 16/2009 Starosty Wałeckiego z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Krystian Krawczyk 2021-09-09 14:30:25
Zarządzenie Nr 10/2021/ZK Starosty Wałeckiego z dnia 18 marca 2021 r. - w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu wałeckiego w roku 2021. Krystian Krawczyk 2021-09-09 14:29:59
Zarządzenie Nr 9/2021/FN Starosty Wałeckiego z dnia 10 lutego 2021 r. - w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Krystian Krawczyk 2021-09-09 14:29:36
Zarządzenie Nr 8/2021/FN Starosty Wałeckiego z dnia 29 stycznia 2021 r. - w sprawie zmiany dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Krystian Krawczyk 2021-09-09 14:29:03
Zarządzenie Nr 7/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. - ustalenia zasad stosowania w 2021r. Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Wałczu". Krystian Krawczyk 2021-09-09 14:28:38
Zarządzenie Nr 6/2021/ZK Starosty Wałeckiego z dnia 27 stycznia 2021 r. - w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu w roku 2021. Krystian Krawczyk 2021-09-09 14:28:17
Zarządzenie Nr 5/2021/FN Starosty Wałeckiego z dnia 20 stycznia 2021 r. - w sprawie ustalenia na 2021 r. stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu. Krystian Krawczyk 2021-09-09 14:27:49
Zarządzenie Nr 4/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 19 stycznia 2021 r. - w sprawie powołania komisji wyborczej do wyłonienia w Starostwie Powiatowym w Wałczu reprezentacji osób zatrudnionych do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego. Krystian Krawczyk 2021-09-09 14:27:25
Zarządzenie Nr 3/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 12 stycznia 2021 r. - w sprawie ustalenia trybu wyłonienia w Starostwie Powiatowym w Wałczu reprezentacji osób zatrudnionych do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego. Krystian Krawczyk 2021-09-09 14:26:56
Zarządzenie Nr 2/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 8 stycznia 2021 r. - zmieniające zarządzenie Nr 42/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenie ?Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników w Starostwie Powiatowym w Wałczu oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Krystian Krawczyk 2021-09-09 14:26:19
Zarządzenie Nr 1/2021/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 8 stycznia 2021 r. - zmieniające zarządzenie Nr 27/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wdrożenia mieszanej organizacji pracy. Krystian Krawczyk 2021-09-09 14:24:46
Mariusz Mróz 2021-09-09 12:40:23
2020 Magdalena Królik 2021-09-08 12:58:55
Uchwała Nr XXVI/197/2021 w Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 czerwca 2021r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/157/2020 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 r. Kinga Kanduła 2021-09-08 12:06:27
zaświadczenie o lasach Mariusz Mróz 2021-09-08 09:40:46
2020 Magdalena Królik 2021-09-06 14:02:46
2020 Magdalena Królik 2021-09-06 14:01:59
2021 Magdalena Królik 2021-09-06 14:00:20
2021 Magdalena Królik 2021-09-06 13:59:30
2020 Magdalena Królik 2021-09-03 14:33:37
Krystian Krawczyk 2021-09-03 13:59:52
Krystian Krawczyk 2021-09-03 13:58:23
Krystian Krawczyk 2021-09-03 13:57:28
Krystian Krawczyk 2021-09-03 13:54:56
Krystian Krawczyk 2021-09-03 13:53:14
Krystian Krawczyk 2021-09-03 13:51:06
Krystian Krawczyk 2021-09-03 13:48:51
2020 Magdalena Królik 2021-09-02 10:21:48
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego Wojciech Pastuszak 2021-09-01 10:00:34
Michał Kałucki 2021-08-31 14:43:02
Wykaz rzeczy znalezionych Wojciech Pastuszak 2021-08-31 14:32:32
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Wojciech Pastuszak 2021-08-31 13:36:03
Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wojciech Pastuszak 2021-08-31 13:11:24
Wojciech Pastuszak 2021-08-31 12:48:46
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. ,,Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020 - 2022" w roku 2021 Wojciech Pastuszak 2021-08-31 12:48:15
2021 Krzysztof Kisielnicki 2021-08-31 10:42:01
2021 Krzysztof Kisielnicki 2021-08-31 10:41:27