Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Edukacji i Rozwoju Powiatu. Mariusz Mróz 2021-07-20 11:39:35
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu. Mariusz Mróz 2021-07-20 11:39:24
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu. Mariusz Mróz 2021-07-20 11:18:49
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Mariusz Mróz 2021-07-20 11:18:21
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz -Inspektor w Wydziale Edukacji i Rozwoju Powiatu Mariusz Mróz 2021-07-20 11:17:18
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz -Inspektor w Wydziale Edukacji i Rozwoju Powiatu Mariusz Mróz 2021-07-20 11:15:53
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Mariusz Mróz 2021-07-20 11:15:50
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz -Inspektor w Wydziale Edukacji i Rozwoju Powiatu Mariusz Mróz 2021-07-20 11:15:32
Starosta Wałecki informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Mariusz Mróz 2021-07-20 11:15:25
Paweł Łakomy 2021-07-19 11:37:55
2020 Magdalena Królik 2021-07-19 08:36:44
2020 Magdalena Królik 2021-07-19 08:34:46
Informator Krystian Krawczyk 2021-07-19 07:20:27
Mariusz Mróz 2021-07-16 11:47:35
Mariusz Mróz 2021-07-16 11:46:49
Mariusz Mróz 2021-07-16 11:46:01
Mariusz Mróz 2021-07-16 11:43:58
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach Mariusz Mróz 2021-07-16 11:43:40
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach - dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 11:42:22
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach - dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 11:42:01
- dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 11:41:37
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach Krok po kroku: Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Pliki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny). Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu. Skompletowane dokumenty złóż przez ePUAP lub pocztą. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu). Zaświadczenie zostanie dostarczone pocztą. Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie. Wymagane Dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.). Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Opłaty: 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662. Tytuł przelewu: ?Opłata skarbowa za zaświadczenie dla działki/ek ew. nr??..z obrębu?..?. Zwolnione z opłaty skarbowej są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Miejsce złożenia i odbioru MIEJSCE ZŁOŻENIA: za pośrednictwem poczty na adres: Lasy Miejskie - Warszawa - ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, za pośrednictwem ePUAP, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (pon. ? pt., w godz. 7.30 ? 15.30). MIEJSCE ODBIORU: za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem ePUAP (tylko jeżeli wniosek został złożony w tej formie), osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (pon. ? pt., w godz. 7.30 ? 15.30). Jednostka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Termin odpowiedzi: Do 7 dni. Tryb odwoławczy: Brak. Podstawa prawna: Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735). Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.). Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.). Pliki do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach - dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 11:41:31
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach Krok po kroku: Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Pliki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny). Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu. Skompletowane dokumenty złóż przez ePUAP lub pocztą. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu). Zaświadczenie zostanie dostarczone pocztą. Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie. Wymagane Dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.). Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Opłaty: 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662. Tytuł przelewu: ?Opłata skarbowa za zaświadczenie dla działki/ek ew. nr??..z obrębu?..?. Zwolnione z opłaty skarbowej są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Miejsce złożenia i odbioru MIEJSCE ZŁOŻENIA: za pośrednictwem poczty na adres: Lasy Miejskie - Warszawa - ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, za pośrednictwem ePUAP, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (pon. ? pt., w godz. 7.30 ? 15.30). MIEJSCE ODBIORU: za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem ePUAP (tylko jeżeli wniosek został złożony w tej formie), osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (pon. ? pt., w godz. 7.30 ? 15.30). Jednostka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Termin odpowiedzi: Do 7 dni. Tryb odwoławczy: Brak. Podstawa prawna: Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735). Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.). Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.). Pliki do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach - dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 11:41:14
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach Krok po kroku: Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Pliki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny). Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu. Skompletowane dokumenty złóż przez ePUAP lub pocztą. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu). Zaświadczenie zostanie dostarczone pocztą. Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie. Wymagane Dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.). Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Opłaty: 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662. Tytuł przelewu: ?Opłata skarbowa za zaświadczenie dla działki/ek ew. nr??..z obrębu?..?. Zwolnione z opłaty skarbowej są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Miejsce złożenia i odbioru MIEJSCE ZŁOŻENIA: za pośrednictwem poczty na adres: Lasy Miejskie - Warszawa - ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, za pośrednictwem ePUAP, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (pon. ? pt., w godz. 7.30 ? 15.30). MIEJSCE ODBIORU: za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem ePUAP (tylko jeżeli wniosek został złożony w tej formie), osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (pon. ? pt., w godz. 7.30 ? 15.30). Jednostka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Termin odpowiedzi: Do 7 dni. Tryb odwoławczy: Brak. Podstawa prawna: Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735). Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.). Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.). Pliki do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach - dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 11:41:11
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach Krok po kroku: Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Pliki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny). Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu. Skompletowane dokumenty złóż przez ePUAP lub pocztą. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu). Zaświadczenie zostanie dostarczone pocztą. Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie. Wymagane Dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.). Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Opłaty: 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662. Tytuł przelewu: ?Opłata skarbowa za zaświadczenie dla działki/ek ew. nr??..z obrębu?..?. Zwolnione z opłaty skarbowej są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Miejsce złożenia i odbioru MIEJSCE ZŁOŻENIA: za pośrednictwem poczty na adres: Lasy Miejskie - Warszawa - ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, za pośrednictwem ePUAP, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (pon. ? pt., w godz. 7.30 ? 15.30). MIEJSCE ODBIORU: za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem ePUAP (tylko jeżeli wniosek został złożony w tej formie), osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (pon. ? pt., w godz. 7.30 ? 15.30). Jednostka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Termin odpowiedzi: Do 7 dni. Tryb odwoławczy: Brak. Podstawa prawna: Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735). Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.). Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.). Pliki do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach - dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 11:41:03
- dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 11:40:33
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach Krok po kroku: Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Pliki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny). Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu. Skompletowane dokumenty złóż przez ePUAP lub pocztą. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu). Zaświadczenie zostanie dostarczone pocztą. Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie. Wymagane Dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.). Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Opłaty: 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662. Tytuł przelewu: ?Opłata skarbowa za zaświadczenie dla działki/ek ew. nr??..z obrębu?..?. Zwolnione z opłaty skarbowej są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Miejsce złożenia i odbioru MIEJSCE ZŁOŻENIA: za pośrednictwem poczty na adres: Lasy Miejskie - Warszawa - ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, za pośrednictwem ePUAP, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (pon. ? pt., w godz. 7.30 ? 15.30). MIEJSCE ODBIORU: za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem ePUAP (tylko jeżeli wniosek został złożony w tej formie), osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (pon. ? pt., w godz. 7.30 ? 15.30). Jednostka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Termin odpowiedzi: Do 7 dni. Tryb odwoławczy: Brak. Podstawa prawna: Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735). Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.). Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.). Pliki do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach - dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 11:39:47
- dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 11:39:35
- dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 11:39:22
- dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 11:39:07
- dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 11:38:31
- dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 10:10:01
- dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 10:09:13
- dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 10:08:48
- dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 10:07:17
- dokument usunięty Mariusz Mróz 2021-07-16 10:07:12
2020 Magdalena Królik 2021-07-16 08:54:49
2020 Magdalena Królik 2021-07-15 07:24:58
Łukasz Kusman 2021-07-14 09:32:40
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego -dz.520/4 - obręb Rzeczyca. Grzegorz Gawdzik 2021-07-14 08:09:15