Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 28/70/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu. Monika Rachubińska 2019-11-12 14:24:06
Uchwała Nr 28/69/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Władysława Broniewskiego w Wałczu. Monika Rachubińska 2019-11-12 14:22:35
Uchwała Nr 28/68/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Monika Rachubińska 2019-11-12 14:21:03
Uchwała Nr 28/67/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu. . Monika Rachubińska 2019-11-12 14:19:12
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 28/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku. Monika Rachubińska 2019-11-12 14:17:00
Protokół Nr 28/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 sierpnia 2019 roku. - dokument usunięty Monika Rachubińska 2019-11-12 14:16:38
Protokół Nr 28/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 sierpnia 2019 roku. - dokument usunięty Monika Rachubińska 2019-11-12 14:16:24
Protokół Nr 28/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 29 sierpnia 2019 roku. Monika Rachubińska 2019-11-12 13:54:44
Uchwała Nr 27/66/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do sprawy administracyjnej. Monika Rachubińska 2019-11-12 13:50:57
Uchwała Nr 27/65/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. Monika Rachubińska 2019-11-12 13:48:02
Uchwała Nr 27/65/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. Monika Rachubińska 2019-11-12 13:47:45
Uchwała Nr 27/64/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania petycji według właściwości. Monika Rachubińska 2019-11-12 13:46:39
Uchwała Nr 27/63/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Rady Powiatu w Wałczu i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Monika Rachubińska 2019-11-12 13:44:23
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 27/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku. Monika Rachubińska 2019-11-12 13:41:40
Protokół Nr 27/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 21 sierpnia 2019 roku. Monika Rachubińska 2019-11-12 13:40:19
Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo (z m. Próchnowo) Kamila Sobczak 2019-11-12 13:13:03
Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo (z m. Próchnowo) Kamila Sobczak 2019-11-12 13:07:49
Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo (z m. Próchnowo) Kamila Sobczak 2019-11-12 13:05:27
Inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej Elżbieta Masło 2019-11-08 15:16:01
2019 Elżbieta Masło 2019-11-08 14:08:59
Inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej Elżbieta Masło 2019-11-08 14:08:35
Uchwała Nr XI/97/2019 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 r. Kinga Kanduła 2019-11-08 10:27:17
Uchwała Nr XI/96/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego w 2020 roku. Kinga Kanduła 2019-11-08 10:26:50
Uchwała Nr XI/86/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. Kinga Kanduła 2019-11-08 10:25:42
Uchwała Nr XI/97/2019 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 r. Kinga Kanduła 2019-11-08 10:24:36
Uchwała Nr XI/96/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego w 2020 roku. Kinga Kanduła 2019-11-08 10:22:12
Uchwała Nr XI/86/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2019 rok. Kinga Kanduła 2019-11-08 10:21:31
Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Wałeckiego z dnia 5 listopada 2018 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Mariusz Mróz 2019-11-07 08:42:02
Uchwała Nr XI/99/2019 w sprawie powierzenia Gminie Tuczno prowadzenia zadania publicznego. Kinga Kanduła 2019-11-06 13:39:41
Uchwała Nr XI/96/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego w 2020 roku. Kinga Kanduła 2019-11-06 13:38:26
Uchwała Nr XI/95/2019 w sprawie Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kinga Kanduła 2019-11-06 13:37:30
Uchwała Nr XI/94/2019 w sprawie zmiany nazwy I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu na I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu. Kinga Kanduła 2019-11-06 13:36:58
Uchwała Nr XI/93/2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. I Armii Wojska Polskiego w Wałczu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. I Armii Wojska Polskiego w Wałczu. Kinga Kanduła 2019-11-06 13:36:22
Uchwała Nr XI/91/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Wałczu w pięcioletnie Technikum Zawodowe nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Wałczu. Kinga Kanduła 2019-11-06 13:34:32
Uchwała Nr XI/91/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Wałczu w pięcioletnie Technikum Zawodowe nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Wałczu. Kinga Kanduła 2019-11-06 13:31:14
Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo (z m. Próchnowo) Kamila Sobczak 2019-11-06 13:31:02
Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo (z m. Próchnowo) Kamila Sobczak 2019-11-06 13:30:59
Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo (z m. Próchnowo) Kamila Sobczak 2019-11-06 13:29:13
Uchwała Nr XI/97/2019 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 r. Kinga Kanduła 2019-11-06 13:19:47
Uchwała Nr XI/98/2019 w sprawie powierzenia Gminie Człopa prowadzenia zadania publicznego. Kinga Kanduła 2019-11-06 13:19:08