Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 57/21/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. Kamila Chałupczak 2011-10-04 14:24:59
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 56/20/2011 z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kamila Chałupczak 2011-10-04 14:24:45
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 55/20/2011 z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok Kamila Chałupczak 2011-10-04 14:24:31
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 54/19/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Stop dla barier" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji. udzielenia pełnomocnictwa Kamila Chałupczak 2011-10-04 14:24:16
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 52/18/2011 z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie upoważnienia do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu zobowiązania. Kamila Chałupczak 2011-10-04 14:23:55
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 64/22/2011 z dnia 9 września 2011r. w sprawie ustalenia założeń do projektu uchwały budżetowej. Kamila Chałupczak 2011-10-04 14:22:56
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 64/22/2011 z dnia 9 września 2011r. w sprawie ustalenia założeń do projektu uchwały budżetowej. Kamila Chałupczak 2011-10-04 14:07:09
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 63/22/2011 z dnia 9 września 2011r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Wałczu. Kamila Chałupczak 2011-10-04 14:02:34
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 63/22/2011 z dnia 9 września 2011r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Wałczu. Kamila Chałupczak 2011-10-04 14:02:03
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 62/22/2011 z dnia 9 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu,, Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i wolontariacie". Kamila Chałupczak 2011-10-04 13:55:50
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 61/22/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Kamila Chałupczak 2011-10-04 13:50:46
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 61/22/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Kamila Chałupczak 2011-10-04 13:50:18
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 60/21/2011 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom jednostek oświatowych Powiatu Wałeckiego. Kamila Chałupczak 2011-10-04 13:13:42
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 61/22/2011 z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. - dokument usunięty Kamila Chałupczak 2011-10-04 13:11:46
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 61/22/2011 z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. - dokument usunięty Kamila Chałupczak 2011-10-04 13:11:19
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 59/21/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Kamila Chałupczak 2011-10-04 13:07:49
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 58/21/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Kamila Chałupczak 2011-10-04 13:06:23
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 57/21/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. - dokument usunięty Kamila Chałupczak 2011-10-04 13:04:20
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 57/21/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. - dokument usunięty Kamila Chałupczak 2011-10-04 13:04:11
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 57/21/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. Kamila Chałupczak 2011-10-04 12:56:51
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 54/19/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Stop dla barier" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji. udzielenia pełnomocnictwa Kamila Chałupczak 2011-10-04 12:54:30
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 56/20/2011 z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kamila Chałupczak 2011-10-04 12:52:49
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 55/20/2011 z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok Kamila Chałupczak 2011-10-04 12:49:16
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 54/19/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Stop dla barier" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji. udzielenia pełnomocnictwa Kamila Chałupczak 2011-10-04 12:46:20
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 53/19/2011 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Dojrzałość Twoim Atutem" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji. Kamila Chałupczak 2011-10-04 12:32:37
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 52/18/2011 z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie upoważnienia do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu zobowiązania. Kamila Chałupczak 2011-10-04 12:03:30
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 52/18/2011 - dokument usunięty Kamila Chałupczak 2011-10-04 11:58:33
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 52/18/2011 - dokument usunięty Kamila Chałupczak 2011-10-04 11:58:29
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 52/18/2011 - dokument usunięty Kamila Chałupczak 2011-10-04 11:58:20
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 52/18/2011 - dokument usunięty Kamila Chałupczak 2011-10-04 11:58:06
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 52/18/2011 - dokument usunięty Kamila Chałupczak 2011-10-04 11:55:58
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 52/18/2011 - dokument usunięty Kamila Chałupczak 2011-10-04 10:48:27
Mariusz Mróz 2011-10-03 14:13:10
Mariusz Mróz 2011-10-03 14:12:27
Mariusz Mróz 2011-10-03 14:11:19
IV otwarty konkurs ofert Wojciech Pastuszak 2011-10-03 08:19:33
IV otwarty konkurs ofert Wojciech Pastuszak 2011-10-03 08:14:51
Mariusz Mróz 2011-09-30 11:28:44
Protokół Nr 4/2011 z dnia 13.01.2011 r. Kamila Chałupczak 2011-09-29 14:41:12
Protokół Nr 3/2010 z dnia 23.12.2010 r. Kamila Chałupczak 2011-09-29 14:39:25