Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Szkolenie dla organizacji pozarządowych Wojciech Pastuszak 2011-06-24 11:26:03
Szkolenie dla organizacji pozarządowych Wojciech Pastuszak 2011-06-24 11:25:23
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 20/9/2011 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałeckiego Emilia Łuczak 2011-06-24 11:22:10
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 19/8/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Emilia Łuczak 2011-06-24 11:18:33
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 18/8/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011 Emilia Łuczak 2011-06-24 11:15:07
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 17/8/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Emilia Łuczak 2011-06-24 11:11:10
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 16/6/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie planów finansowych budżetu Powiatu Wałeckiego na 2011 r. Emilia Łuczak 2011-06-24 11:09:26
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 12/5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Emilia Łuczak 2011-06-24 11:08:40
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 11/5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gminy Tuczno na lata 2010 - 2013" Emilia Łuczak 2011-06-24 11:08:33
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 10/5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom jednostek oświatowych Powiatu Wałeckiego Emilia Łuczak 2011-06-24 11:08:24
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 9/4/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałeckiego Emilia Łuczak 2011-06-24 11:08:16
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 8/4/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Wzorcowego planu kont dla jednostek budżetowych Powiatu Wałeckiego" Emilia Łuczak 2011-06-24 11:07:50
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 6/3/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Wałczu Emilia Łuczak 2011-06-24 11:07:42
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 5/3/2010 z dnia 23 grudnia w sprawie udzielenia upoważnienia Emilia Łuczak 2011-06-24 11:07:33
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 4/2/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok Emilia Łuczak 2011-06-24 11:07:24
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 3/2/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Inicjatywnego Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu Emilia Łuczak 2011-06-24 11:07:15
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 2/1/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok Emilia Łuczak 2011-06-24 11:07:06
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 1/1/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych Emilia Łuczak 2011-06-24 11:06:57
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 12/5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Emilia Łuczak 2011-06-24 11:06:46
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 13/5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające platności wykraczają poza rok budżetowy Emilia Łuczak 2011-06-24 11:06:37
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 14/5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ziągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Emilia Łuczak 2011-06-24 11:06:30
Uchwała zarządu Powiatu Nr 15/5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Emilia Łuczak 2011-06-24 11:06:18
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 16/6/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie planów finansowych budżetu Powiatu Wałeckiego na 2011 r. Emilia Łuczak 2011-06-24 11:06:09
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 16/6/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie planów finansowych budżetu Powiatu Wałeckiego na 2011 r. Emilia Łuczak 2011-06-24 11:05:53
Uchwała zarządu Powiatu Nr 15/5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Emilia Łuczak 2011-06-24 11:00:07
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 13/5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające platności wykraczają poza rok budżetowy Emilia Łuczak 2011-06-24 10:49:26
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 14/5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ziągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Emilia Łuczak 2011-06-24 10:47:54
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 13/5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające platności wykraczają poza rok budżetowy Emilia Łuczak 2011-06-24 10:38:47
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 12/5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Emilia Łuczak 2011-06-24 10:33:50
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 11/5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gminy Tuczno na lata 2010 - 2013" Emilia Łuczak 2011-06-24 10:27:13
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 10/5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom jednostek oświatowych Powiatu Wałeckiego Emilia Łuczak 2011-06-24 10:20:18
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 9/4/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałeckiego Emilia Łuczak 2011-06-24 10:13:32
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 8/4/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Wzorcowego planu kont dla jednostek budżetowych Powiatu Wałeckiego" Emilia Łuczak 2011-06-24 10:09:45
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 6/3/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Wałczu Emilia Łuczak 2011-06-24 10:01:38
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 5/3/2010 z dnia 23 grudnia w sprawie udzielenia upoważnienia Emilia Łuczak 2011-06-24 09:51:34
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 4/2/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok Emilia Łuczak 2011-06-24 09:49:20
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 3/2/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Inicjatywnego Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu Emilia Łuczak 2011-06-24 09:47:03
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 2/1/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok Emilia Łuczak 2011-06-24 09:33:07
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 1/1/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych Emilia Łuczak 2011-06-24 09:31:58
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 2/1/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok Emilia Łuczak 2011-06-24 09:30:34