Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej 2314z odc. od przejazdu kolejowego do dr. krajowej 22, m. Strączno w km 8+883 ÷ 10+105 długość 1,222


Wałcz, dnia 06.04.2011r

O g ł o s z e n i e

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu, ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz, tel. 258-97-00
e-mail: pzdwalcz@pzdwalcz.pl na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r.) ogłasza, że w dniu
13.04.2011r. o godz. 800 odbędzie się przetarg nieograniczony nr PZD-3/02/2011 na:

„Przetarg nr PZD-3/02/2011 - Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej 2314z odc. od przejazdu kolejowego do dr. krajowej 22, m. Strączno w km: 8+883÷ 10+105 długość 1,222km

Termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2011r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać od dnia 06.04.2011r w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wałczu, ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz pok. nr 9 w godzinach 8-15 lub ze strony internetowej: http://bip.pzd.powiatwalecki.pl

Oferta powinna zawierać :

  • Nazwę i adres Wykonawcy

  • wartość robót

  • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz o spełnieniu warunków wynikających z art.22 ust.1 pkt.1-4 w/w ustawy.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną hasłem: „Przetarg nr PZD-3/02/2011 - „Przetarg nr PZD-3/02/2011 - Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej 2314z odc.

od przejazdu kolejowego do dr. krajowej 22, m. Strączno w km: 8+883÷ 10+105

długość 1,222km”

należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu.

Termin składania ofert upływa dnia 13.04.2011r. o godz. 800

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2011r. o godz. 800 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg.

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest pan Roman Rul i Kamil Wawszczyk

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia przetargu.

Kryterium wyboru oferty jest w 100% cena.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

a) spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt.1-4 Ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r i nie podlegają wykluczeniu w art.24 ust. w/w ustawy.

b) spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

 

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Dla_WykonawcA_w.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-04-06 11:11:00 36,6KB 26 razy
2 Dla_WykonawcA_w.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-04-08 09:20:48 36,6KB 9 razy
Wynik postępowania
1 OgA_oszenie_o_wyniku_przetargu.doc 2011-04-18 13:01:15 40KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wawszczyk 06-04-2011 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamil Wawszczyk 06-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wawszczyk 18-04-2011 13:01