Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Korekta nr 1 - Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Wałecki na lata 2020-2021.

KOREKTA NR 1

z dnia 28.01.2021 r.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Wałecki na lata 2020-2021.

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania

Sposób realizacji

Termin

 

 

1.

Powołanie koordynatorów ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Wałczu, jednostkach podległych i instytucji kultury  (art. 14 ustawy).

  

Organ Powiatu

 Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Wałczu w sprawie wyznaczenia osób pełniących funkcję koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Wałczu oraz koordynatorów ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałeckiego i instytucji kultury.

 

 

 do 30.09.2020 r.

(zrealizowano)

  

   2.

Sporządzenie deklaracji dostępności (art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).       

Koordynator ds. dostępności  w Urzędzie, jednostkach organizacyjnych i  instytucji kultury  

Opracowanie i publikacja deklaracji dostępności.

do 30.09.2020 r. (zrealizowano)

                           

3.

               

                

Przygotowanie planu działania  na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art. 14 ustawy).

 

              

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie, jednostkach organizacyjnych i instytucji kultury  

Opracowanie planu działania o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przekazanie go do publicznej wiadomości.

 

do 15.01.2021 r.

 

 

4.

Dokonanie analizy pod kątem dostosowania obiektów  jednostek organizacyjnych Powiatu
 i instytucji kultury do minimalnych wymagań dotyczących dostępności  architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej i cyfrowej (art. 6 ustawy).

Koordynator ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych
 i instytucji kultury

Pisemne sporządzenie  informacji przez jednostki organizacyjne Powiatu w sprawie spełnienia zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

do 29.01.2021 r.

 

5.

Monitorowanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności  architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej  (art. 9 ustawy ).                                                                          

Koordynator ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych
 i instytucji kultury

Współpraca z koordynatorami ds. dostępności w jednostkach podległych w zakresie poprawy dostępności.

 

Realizacja zadań w trybie ciągłym

6.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych  usług (art. 14 ustawy).

 

 

                                          

Koordynator ds. dostępności   w jednostkach organizacyjnych
 i instytucji kultury

Podejmowanie działań mających na celu poprawę zapewnienia dostępności architektonicznej,  informacyjno – komunikacyjnej oraz cyfrowej.

 

Realizacja zadań w trybie ciągłym

 

 

7.

Przesłanie przez koordynatorów w jednostkach
 i instytucji kultury ( w podmiotach nieposiadających nr Regon) do  koordynatora
w Urzędzie danych zbiorczych do raportu
o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych
i  instytucji kultury, które  nie posiadają nr Regon.

Zebranie danych do raportu zbiorczego z jednostek podległych i instytucji kultury, które nie posiadają nr Regon w zakresie stwierdzonych przeszkód w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz  planowanych działań na rzecz  poprawy ww. zadań.

 

 

 

do 26.02.2021 r.

(aktualizacja co 4 lata)

    

 

 

 

8.

Sporządzenie  w Portalu Sprawozdawczym GUS  Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie. Dane przekazane w portalu sprawozdawczym GUS przez podmioty posiadające REGON będą agregowane do zbiorczych raportów wojewódzkich i przesyłane przez GUS bezpośrednio do MFiPR.

Koordynator  w Urzędzie,

Koordynator ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych i instytucji kultury, które  posiadają nr Regon.

                                    

Przygotowanie raportu oraz publikacja raportu o stanie zapewnienia dostępności na stronie podmiotowej BIP, a jeśli nie ma strony podmiotowej BIP – na innej stronie internetowej podmiotu do dnia 31 marca 2021 r.

 

do 31.03.2021 r.  (aktualizacja co 4 lata)

9.

Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności (art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o  dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Koordynator w Urzędzie,

Koordynator  ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych i  instytucji kultury.

Bieżące monitorowanie oraz zamieszczanie zmian.

do 31.03 każdego roku  oraz niezwłocznie w przypadku zmian mogących mieć wpływ na deklarację cyfrową

Uzasadnienie wniesionych zmian:

Zmiany wprowadzono  na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak: SO-1.046.1.2021.NK z dnia 21.01.2021 r. w sprawie sposobu raportowania stanu zapewnienia dostępności podmiotów publicznych, w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Raport sporządził:                                                                                                                         Raport zatwierdził:

              Zbigniew Wolny                                                                                                                            Bogdan Wankiewicz 

                            

      Koordynator ds. dostępności                                                                                                                    Starosta Wałecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Nieczaj 03-02-2021 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Nieczaj 03-02-2021 13:46