Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającą wpływ na warunki przepływu wody, rolnicze wykorzystanie ścieków, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, piętrzenie wody podziemnej, gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie  obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych, odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych, wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz w zakresie budownictwa wodnego

 


Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie pozwolenia, w którym należy podać, o jaki rodzaj pozwolenia się wnioskuje i na jaki okres ma ono być wydane.
Do wniosku dołącza się:
1. operat wodnoprawny (2 egz.) wykonany zgodnie z art. 131 i 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (t.j. z 2005 roku Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest ona wymagana; jeżeli decyzja ta nie jest wymagana - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został sporządzony,
3. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
4. do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oprócz odpowiednich dokumentów, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń,
5. do operatu, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego za pomocą otworów wiertniczych, dołącza się dokumentację hydrogeologiczną.

Opłaty:
Na podstawie Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) opłata skarbowa wynosi:
- za pozwolenie 217,00 zł na konto  UM Wałcz 31124037121111000043636662 z adnotacją identyfikującą tytuł wnoszonej opłaty

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr  307  tel. 067-250 84 36


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Ulgi:
Wg ustawy z opłacie skarbowej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (t.j. z 2005 roku Dz. U. Nr 239  poz. 2019 ze zmianami).

 

druk wniosku - do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Mróz 13-01-2011 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2011 13:24