Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UWAGA: Od dnia 29.03.2007 r. wprowadzone zostają zapisy na sprawy związane z rejestracją pojazdów. Zapisy odbywają się w pokoju nr 1 - Punkt Obsługi Interesanta lub pod nr tel. 067 250-8451

Rejestracja pojazdu

 
Wymagane dokumenty:
1) Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności),
2) Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany (nie dotyczy tablic z wyróżnikiem powiatu wałeckiego),
3) Karta pojazdu, jeśli była wydana,
4) Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane,
5) W przypadku pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy należy przedstawić: dowód własności, dowód odprawy celnej przywozowej lub opłaty akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu, badanie techniczne pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta,
6) Badanie techniczne pojazdu, jeżeli jest wymagane,
7) Dowód tożsamości.
 
 
Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę).

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 
Druki do pobrania udostępniane są do poniższym linkiem:
 

 

Opłaty :

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego,
pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2010 r. Nr 14, poz. 75),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r.  Nr 225 poz. 1635).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. - w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r Nr 59 poz. 421).
4. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202).

- Pozwolenie czasowe 13,50 zł + 0,50 zł*
- Dowód rejestracyjny 54,00 zł + 0,50 zł*
- Znaki legalizacyjne tablicy 12,50 zł + 0,50 zł*
- Karta pojazdu 75,00 zł + 0,50 zł*
- Nalepka kontrolna na szybę (dot. tylko samochodów) 18,50 zł + 0,50 zł*
- Tablice rejestracyjne samochodowe 80,00 zł, 
- Tablica indywidualna 1000,00 zł,
- Tablica motocyklowa, ciągnikowa, na przyczepę 40,00 zł,
- Tablica motorowerowa 30,00 zł,
       * - opłata ewidencyjna w/g Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r.w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 210, poz. 1626)
 - Opłatę rejestracyjną należy uiścić na konto:
Powiat Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, Santander Bank Polska Spółka Akcyjna nr 81 1090 1320 0000 0001 4721 7549  

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
 
Istnieje możliwość sprawdzenia stanu załatwienia sprawy na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych:
 
Miejsce złożenia dokumentów:
- dot. rejestracji pojazdu w pokoju nr 6
- Punkt Obsługi Interesanta, pok. nr 1
 
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji i Transportu.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul.Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Starosty Wałeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Postawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 186 poz.1322).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego,
pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2010 r. Nr 14, poz. 75),
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r.  Nr 225 poz. 1635).
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. - w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r Nr 59 poz. 421).
6. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r.w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 210, poz. 1626).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu (Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.), ostatnia zmiana - rozporządzenie z dnia 6 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 524.), powołane na podstawie art. 78a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Mróz 13-01-2011 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Paweł Brożek 25-01-2011 12:35