Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia na 2011 r. stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.     załącznik

Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r.  zmieniające Zarządzenie nr 6/2010 Starosty Wałeckiego z dnia 01.02.2010r.w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Wałczu.     załącznik

Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r.  w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 

Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 1 lutego 2011 r.  w sprawie zasad rejestrowania umów w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 

Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 3 lutego 2011 r.  w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania miszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu w roku 2011. 

Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 3 lutego 2011 r.  w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 

Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 8 lutego 2011 r.  w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 

Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 10 lutego 2011 r.  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu wałeckiego w roku 2011.

Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 17 marca 2011 r.  w sprawie używania i rozliczania służbowych telefonów i mobilnego internetu w Starostwie Powiatowym w Wałczu

Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 31 marca 2011 r.  w sprawie wyznaczenia administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 31 marca 2011 r.  w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wałczu 

Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.  zmieniające zarządzenie nr 7/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Starostwie Powiatowym w Wałczu 

Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 18 maja 2011 r.  w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  w sprawie wprowadzenia cyfrowej formy mapy zasadniczej

Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  w sprawie wprowadzenia lokalnego standardu wymiany danych kartograficznych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Wałczu a uprawnionymi jednostkami wykonwastwa geodezyjnego 

Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 31 maja 2011 r.  zmieniające zarządzenie nr 3/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu

Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 1 czerwca  2011 r.  w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Wałczu i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałeckiego     załącznik

Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.  w sprawie powołania Komisji do fizycznej likwidacji druków ścisłego zarachowania, tablic rejestracyjnych oraz pieczęci urzędowych i stempli w Starostwie Powiatowym w Wałczu

Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.  zmieniające zarządzenie nr 18/2010 Starosty Wałeckiego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa z Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.    zmieniające zarządzenie nr 18/2010 Starosty Wałeckiego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do fizycznej likwidacji druków ścisłego zarachowania, tablic rejestracyjnych oraz pieczęci urzędowych i stempli w Starostwie Powiatowym w Wałczu.   

Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.  w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 22/2008 Starosty Wałeckiego z dnia 21 sierpnia 2008 r. 

Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.  zmieniające zarządzenie nr 9/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie używania i rozliczania służbowych telefonów kmórkowych i mobilnego internetu  w Starostwie Powiatowym w Wałczu.

Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r.  zmieniające zarządzenie nr 2/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze  w Starostwie Powiatowym w Wałczu.

Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r.  zmieniające zarządzenie nr 3/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.  zmieniające zarządzenie nr 3/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 12 września 2011 r.  w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wałczu.

Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 12 września 2011 r.  w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 19 września 2011 r.  w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu 

Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 4 października 2011 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa z Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa 

Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 10 października 2011 r.  w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 13/2007 Starosty Wałeckiego z dnia 24 maja 2007 r. zmieniającym zarządzenie nr 11/2005 Starosty Wałeckiego z dnia 01 lipca 2005 r. w sprawie powołania dla Powiatu Wałeckiego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 13 października 2011 r.  w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wałczu 

Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 25 października 2011 r.  zmieniające zarządzenie nr 3/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w  sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu 

Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 2 listopada 2011 r.  zmieniające zarządzenie nr 3/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w  sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu 

Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 9 listopada 2011 r.  zmieniające zarządzenie nr 16/2009 Starosty Wałeckiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w  sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 

Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.  w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Wałczu 

Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.  zmieniające zarządzenie Nr 22/2010 Starosty Wałeckiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Starostwie Powiatowym w Wałczu 

Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.  zmieniające zarządzenie Nr 23/2001 Starosty Wałeckiego z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie powołania, organizacji, kompetencji w sposobu wynagradzania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wałczu   

Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.  w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu    

Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.  zmieniające zarządzenie nr 15/2010 Starosty Wałeckiego z dnia 8 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Wałczu

Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.  w ustalenia rodzaju przesyłek, podlegających przekazaniu bezpośrednio do załatwienia przez właściwą komórkę organizacyjną, nie wymagającą dekretacji.

Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.  w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz powiatowe jednostki organizacyjne.

Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.  w sprawie wprowadzenia "Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych".

Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.  zmieniające zarządzenie nr 7/2010 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Wałczu".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Mróz 11-01-2011 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Mróz 11-01-2011 10:44