Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

  

Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie licencji (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) wraz
z załącznikami
:

  1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej),

  2. Dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 EUR. Sytuację finansową, o której mowa potwierdza się:

  • rocznym sprawozdaniem finansowym,
  • dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

  • dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

  • dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

  • dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości.

3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych

4. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.

5. Dowód wpłaty za wydanie licencji.

 

Druki do pobrania:

 

Opłaty:

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego:

 

 

Od 2 do 15 lat

Powyżej 15 do 30

Powyżej 30 do 50

rzeczy

800 zł

900 zł

1000 zł

 

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie licencji.

 

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta, pokój nr 1

od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Szczegółowe informacje na temat licencji można uzyskać pod nr tel: 67 2508415 - pok. Nr 4, 5

Opłaty na konto: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, SANTANDER BANK POLSKA S. A. 81 1090 1320 0000 0001 4721 7549

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Wł. Andersa 34 za pośrednictwem Starosty Wałeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Uwagi:

W sprawach udzielenia licencji w krajowym transporcie drogowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą siedzibą jest ich miejsce zamieszkania.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 ze zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 916)

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2013 poz. 713)

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Giłka 22-01-2013 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Mikołaj Giłka 22-01-2013 11:26