Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVIII/ 307 /2010 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28.10.2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/ 196 /2001 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 31.08.2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałeckiego. 2012-08-01 10:54
dokument Uchwała Nr XXXVI/ 280 /2010 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 31.08.2010 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałecki. 2012-08-01 10:51
dokument Uchwała Nr XXXVI/ 279 /2010 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 31.08.2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/ 184 /2009 Rady Powiatu nw wałczu z dnia 26.02.2009 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu i nadania jej statutu. 2012-08-01 10:39
dokument Uchwała Nr XXX/ 229 /2009 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 23.12.2009 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wałeckiego. 2012-08-01 10:38
dokument Uchwała Nr XXVI/ 213 /2009 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27.08.2009 r. zmieniajaca uchwałę Nr XXVII/ 196 /2001 Rady Powiatu w Wałczu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałeckiego. 2012-08-01 10:37
dokument Uchwała Nr XXV/ 202 /2009 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, bannera, flagi stolikowej i pieczęci urzędowej Powiatu Wałeckiego. 2012-08-01 10:35
dokument Uchwała Nr XXI/ 184 /2009 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26.02.2009 r. w sprawie utworzenia samorzadowej instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu i nadania jej statutu. 2012-08-01 10:28
dokument Uchwała Nr XXI/ 183 /2009 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26.02.2009 r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wałecki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia". 2012-08-01 10:20
dokument Uchwała Nr XVIII/ 158 /2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 23.10.2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/ 196 /2001 Rady Powiatu w Wałczu w sprawie uchwalenia Statutu Powiaqtu Wałeckiego. 2012-08-01 10:18
dokument Uchwała Nr XVII/ 153 /2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27.08.2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki. 2012-08-01 10:15
dokument Uchwała Nr XVII/ 152 /2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27.08.2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień do realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki. 2012-08-01 10:15
dokument Uchwała Nr XVII/ 151 /2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27.08.2008 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jwst różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki. 2012-08-01 10:14
dokument Uchwała Nr XVII/ 150 /2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27.08.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych. 2012-08-01 09:57
dokument Uchwała Nr XIV/ 120 /2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27.02.2008 r. zmieniajaca uchwałę Nr XII/ 100 /2004 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 2012-08-01 09:56
dokument Uchwała Nr IX/ 70 / Rady powiatu w Wałczu z dnia 28.06.2007 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomiości. 2012-08-01 09:53
dokument Uchwała Nr IV/ 36 /2007 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28.02.2007 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wałecki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2007". 2012-08-01 09:53
dokument Uchwała Nr IV/ 35 /2007 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28.02.2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania. 2012-08-01 09:50
dokument Uchwała Nr IV/ 34 / 2007 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg przy spłacie należności pienężnych Powiatu Wałeckiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych. 2012-08-01 09:49