Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach - KATALOG -
katalog Zgłoszenie do rejestru (wykreślenie z rejestru) zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych - KATALOG -
katalog Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy - KATALOG -
katalog Decyzja na przegradzanie cieków wodnych celem odłowu ryb - KATALOG -
katalog Zezwolenie na zbieranie odpadów - KATALOG -
katalog Zezwolenie na przetwarzanie odpadów - KATALOG -
katalog Pozwolenie na wytwarzanie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych roczne lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie w związku z eksploatowaniem instalacji - KATALOG -
katalog Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - KATALOG -
katalog Przyjęcie dokumentacji geologicznej - KATALOG -
katalog Zatwierdzenie projektu prac geologicznych - KATALOG -
katalog Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. poniżej 2 ha i wydobyciu do 20 000 m3 - KATALOG -
katalog Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia - KATALOG -
katalog Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu - KATALOG -
katalog Wydanie karty wędkarskiej - KATALOG -
katalog Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych - KATALOG -
katalog Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców - KATALOG -
katalog Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu - KATALOG -
katalog Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna - KATALOG -
katalog Przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego - KATALOG -
katalog Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe - KATALOG -