Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zgłoszenia do prac komusji konkursowych w 2021 r.

Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 2 lit. a „Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie” Zarząd Powiatu w Wałczu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia  24   kwietnia   2003 roku o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej ds. oceny ofert w otwartych konkurach ofert.

Zarząd Powiatu każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze uchwały komisję konkursową do oceny złożonych ofert.

Zarząd Powiatu, uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem, powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela organizacji z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.

Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być członkowie organizacji oraz osoby wskazane przez organizacje (nie będące ich członkami), upełnomocnione do reprezentowania organizacji w procedurach konkursowych.

W skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci organizacji, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu powiatu lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

Do zadań komisji konkursowej należy:

  1. ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,
  2. przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami,
  3. sporządzenie protokołu z prac komisji.

Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.

Imienne zgłoszenia według formularza należy przesłać w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. do Wydziału Edukacji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

 

Formularz zgłoszenia kandydatów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Pastuszak 03-02-2021 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Pastuszak 03-02-2021 08:43