Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie wyznaczenia osób pełniących funkcje Koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Wałczu oraz Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałeckiego oraz w instytucji kultury

UCHWAŁA NR 60/174/2020/AG

ZARZĄDU POWIATU W WAŁCZU

z dnia 17 września 2020r.

w sprawie wyznaczenia osób pełniących funkcje Koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Wałczu oraz  Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałeckiego oraz w instytucji kultury.

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz.920) oraz art.14 ust.1 i 2 w związku z art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz.1062) –

Zarząd Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje:

§1.1. Wyznacza się Zbigniewa Wolnego - Sekretarza Powiatu do pełnienia funkcji Koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Wałczu.

2. Wyznacza się niżej wymienione osoby do pełnienia funkcji Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałeckiego oraz w instytucji kultury:

L.p.

Nazwa i adres jednostki

Imię i Nazwisko, stanowisko

Nr  kontaktowy

Adres e-email

1.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Wronia 38,
78-600 Wałcz

Katarzyna Błaż

Z-ca Dyrektora

696 263 341

z.dyrektor@zazwalcz.pl

2.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54,
78-600 Wałcz  

Małgorzata Kosikowska

Z-ca Dyrektora

67 345 05 34

m.kosikowska.pcprwalcz@wp.pl

 

3.

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wojska Polskiego 41,
78-600 Wałcz

Robert Juszkiewicz Starszy Informatyk

692 636 521

rjuszkiewicz@walcz.pup.gov.pl

4.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Orla 35, 78-600 Wałcz

Anna Marko Dyrektor

67 387 37 77

dps@pro.onet.pl

5.

Powiatowa Biblioteka Publiczna,  ul. Wojska Polskiego 99,
78-600 Wałcz

Marzenna Łopatka Dyrektor

67 258 66 06

biblioteka@powiatwalecki.pl

6.

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz

Tomasz Rzemykowski Dyrektor

67 258 97 00

pzdwalcz@pzdwalcz.pl

7.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego w Ostrowcu, Ostrowiec 179, 78-600 Wałcz

Marek Węclewski Dyrektor

888 819  211

rddmarkus@wp.pl

8.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Południowa 10b,
78-600 Wałcz

Marek Syrnyk Dyrektor

67 387 16 29

pppwalcz@o2.pl

9.

 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, ul. Kilińszczaków 59, 78-600 Wałcz

Waldemar Rogulski Dyrektor

67 250 06 94

zs1@walcz.pl

10.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Bankowa 13,
78-600 Wałcz

Piotr Filipiak Dyrektor

67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

11.

 Zespół Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Południowa  10A,
78-600 Wałcz

Leszek Molka Dyrektor

67 258 30 59

sekretariat@rcku.pl

§2. Tworzy się zespół konsultacyjny ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej 

i informacyjno-komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Wałczu w składzie:

 1. Zbigniew Wolny - Przewodniczący Zespołu, Koordynator ds. dostępności
 2. Angelika Piórkowska - Członek Zespołu,
 3. Lidia Cybulska - Członek Zespołu,
 4. Michał Nieczaj - Członek Zespołu.

§3. Kierownicy jednostek podejmują działania zapewniające dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną w zakresie stosowania uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień. Oznacza to konieczność przygotowania budynków, zasobów cyfrowych, procedur i form komunikacji (obsługi) w taki sposób, by każdy obywatel mógł skorzystać z usług świadczonych przez jednostkę i instytucję kultury.

§4. Do obowiązków Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

 1. zamieszczenie w BIP, lub na stronie internetowej jednostki danych kontaktowych osoby pełniącej funkcję Koordynatora (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego),
 2. wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki i instytucję kultury,
 3. przeprowadzanie okresowego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności,
 4. monitorowanie i raportowanie o stanie zapewnienia dostępności w danej jednostce i instytucji kultury,
 5. wykonywanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,
 6. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art.6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej i alternatywnej,
 7. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności.

§5. Dodatkowo do obowiązków Koordynatora w Starostwie Powiatowym w Wałczu należy sporządzenie zbiorczego raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie działalności jednostek podległych i instytucji kultury, który publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wałeckiemu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:

 

 

 1. Starosta Wałecki                    /-/Bogdan Wankiewicz         
 2. Wicestarosta Wałecki            /-/ Jolanta Wegner                 
 3. Członek Zarządu                   /-/ Jan Grudziński                  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Nieczaj 02-02-2021 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Nieczaj 02-02-2021 14:49