Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 32/2020/AG Starosty Wałeckiego z dnia 23 grudnia 2020 r. - w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz ochronnej odzieży roboczej i obuwia roboczego, ustalenia zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej ochronnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników. 2020-12-23 13:44
dokument Zarządzenie Nr 31/2020/GN Starosty Wałeckiego z dnia 21 grudnia 2020 r. - zmieniające zarządzenie Nr 28/2020/GN Starosty Wałeckiego z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa z Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa. 2020-12-21 13:06
dokument Zarządzenie Nr 30/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 16 grudnia 2020 r. - zmieniające zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Wałeckiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2020-12-17 10:10
dokument Zarządzenie Nr 29/2020/GN Starosty Wałeckiego z dnia 9 grudnia 2020 r. - w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - zasób nieruchomości Skarbu Państwa. 2020-12-17 10:12
dokument Zarządzenie Nr 28/2020/GN Starosty Wałeckiego z dnia 9 grudnia 2020 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa z Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa. 2020-12-11 13:36
dokument Zarządzenie Nr 27/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 2 grudnia 2020 r. - w sprawie wdrożenia mieszanej organizacji pracy. 2020-12-02 17:26
dokument Zarządzenie Nr 26/2020/FN Starosty Wałeckiego z dnia 25 listopada 2020 r. - w sprawie zmiany dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2020-11-27 12:45
dokument Zarządzenie Nr 25/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 25 listopada 2020 r. - w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r. 2020-11-25 13:36
dokument Zarządzenie Nr 24/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 3 listopada 2020 r. - w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2020-11-04 08:26
dokument Zarządzenie Nr 23/2020/FN Starosty Wałeckiego z dnia 30 października 2020 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Wałczu 2021-02-01 11:02
dokument Zarządzenie Nr 22/2020/IDO Starosty Wałeckiego z dnia 22 października 2020 r. - w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych oraz obiegu dokumentacji podczas pracy zdalnej. 2020-10-23 14:45
dokument Zarządzenie Nr 21/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 9 października 2020 r. - w sprawie określenia działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka zakażenia się SARS-CoV-2 oraz określenia rozwiązań organizacyjnych. 2020-10-09 14:05
dokument Zarządzenie Nr 20/2020/FN Starosty Wałeckiego z dnia 7 października 2020 r. - w sprawie zmiany Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2020-10-07 12:36
dokument Zarządzenie Nr 19/2020/ZK Starosty Wałeckiego z dnia 6 października 2020 r. - w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2020-10-07 09:08
dokument Zarządzenie Nr 18/2020/GN Starosty Wałeckiego z dnia 30 września 2020 r. - w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 321705_2.0026 Lubno, w jednostce ewidencyjnej 321705_2 Wałcz ? Obszar Wiejski. 2020-10-01 13:46
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 18 września 2020 r. - zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2020-09-18 10:10
dokument Zarządzenie nr 16/2020/G N Starosty Wałeckiego z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa z Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa. 2020-09-04 09:55
dokument Zarządzenie nr 15/2020/ORP Starosty Wałeckiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2020-08-11 13:11
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 20 lipca 2020 r. - w sprawie wyznaczenia dnia 17 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Wałczu w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r. 2020-07-20 10:10
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. - w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich użyciu. 2020-05-20 09:00
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2020-04-23 14:52
dokument Zarządzenie nr 11/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu wałeckiego w roku 2020. 2020-03-24 14:31
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 17 marca 2020 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wałczu. 2020-03-18 10:32
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 25 lutego 2020 r. - w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2020-02-26 11:37
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 12 lutego 2020 r. - zmieniające zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Wałeckiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2020-02-13 12:48
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 31 stycznia 2020 r. - w sprawie numeracji zarządzeń Starosty Wałeckiego oraz uchwał Zarządu Powiatu w Wałczu oraz ich projektów. 2020-02-03 13:02
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 23 stycznia 2020 r. - w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu w roku 2020. 2020-01-23 15:07
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 20 stycznia 2020 r. - w sprawie zmiany "Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Wałczu. 2020-01-22 14:08
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 20 stycznia 2020 r. - w sprawie uzupełnienia Młodzieżowej Rady przy Staroście Wałeckim na rok szkolny 2019/2020. 2020-01-20 10:11
dokument Zarządzenie nr 3/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na 2020 r. stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własności pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu. 2020-01-14 12:20
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 13 stycznia 2020 r. - w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wałczu. 2020-01-13 12:25
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Wałeckiego z dnia 8 stycznia 2020 r. - w sprawie powołania składu osobowego Młodzieżowej Rady przy Staroście Wałeckim na rok szkolny 2019/2020. 2020-01-08 13:17