Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2020

Data wpisu

Treść obwieszczenia o wszczęciu postępowania

oraz o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

10.01.2020

                                                OBWIESZCZENIE

Starosta Wałecki zawiadamia, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, ze zm.), że wszczęto postępowanie administracyjne, na wniosek złożony przez Burmistrza Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, w sprawie:

      wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.

Budowa drogi gminnej lokalnej, łączącej ul. Gen. Władysława Andersa z Al. Zdobywców Wału Pomorskiego (etap III - odcinek od km ok. 0+320 do ul. Gen. Władysława Andersa),  na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 5159/11, 5159/16, 5131/4 (projektowana do wydzielenia z działki nr 5131/1) wraz z budową skrzyżowania z ul. Gen. Władysława Andersa (drogą wojewódzką nr 178), na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 5204/4, 5168, 4673, 5130, położonych w Wałczu, jednostka ewidencyjna: Wałcz – Miasto, obręb: M.Wałcz Nr 0001.

W związku z powyższym, zawiadamia się o możliwości zapoznania się z aktami w terminie     14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17 (pokój 110).

19.03.2020

OBWIESZCZENIE  

STAROSTY  WAŁECKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. art. 11f ust. 3 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych  (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), informuję, że decyzją nr 1/2020 z dnia 16.03.2020 r. zezwolono na realizację inwestycji drogowej p.n.  

budowa drogi gminnej lokalnej, łączącej ul. Gen. Władysława Andersa  z Al. Zdobywców Wału Pomorskiego (etap III - odcinek od km ok. 0+320  do ul. Gen. Władysława Andersa), na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 5159/11, 5159/16, 5131/4 (projektowana do wydzielenia z działki nr 5131/1) wraz z budową skrzyżowania z ul. Gen. Władysława Andersa (drogą wojewódzką  nr 178), na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 5204/4, 5168, 4673, 5130, położonych w Wałczu, jednostka ewidencyjna: Wałcz – Miasto, obręb: M.Wałcz [Nr 0001].      

W związku z powyższym, zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią decyzji  w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu  z/s 78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17, (pokój 109), w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.

30.09.2020

OBWIESZCZENIE

     Starosta Wałecki zawiadamia, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.)  oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363), że wszczęto postępowanie administracyjne, na wniosek złożony w dniu 14.08.2020 r. przez Burmistrza Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, w     sprawie:                                                           

zmiany decyzji Starosty Wałeckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   nr 4/2018 z dnia 14.06.2018 r., udzielającej pozwolenia na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej oraz budowę dróg wewnętrznych w ramach zadania pn.:

„Rozbudowa i przebudowa ulicy Morzyce wraz z budową dróg wewnętrznych  na osiedlu „Nowe Morzyce” w Wałczu, na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 2327/1, 2327/4, 2352, 2356, 2357, 2360, 2361, 2363, 2379, 2345, 2161, 2370/5, 2369/15, 2369/17, 2369/12, 2368/26 (powstałej po podziale działki nr 2368/18), obręb  M. Wałcz      Nr 0001, jednostka ewidencyjna Wałcz- Miasto,

w zakresie obejmującym: zmiany parametrów technicznych zbiornika (zmniejszenie zbiornika), budowy przepompowni wód opadowych wraz z wewnętrzną linią zasilającą, budowy rurociągu tłocznego wraz ze studnią rozprężną, zmiany trasy kanalizacji deszczowej na działkach nr 2369/17 oraz 2369/15, przebudowy odcinka rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na działce 2369/15.  

     W związku z powyższym, zawiadamia się o możliwości zapoznania się z aktami w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu,  ul. Dąbrowskiego 17 (pokój 110 - tel. 067 250 84 60).

15.10.2020

OBWIESZCZENIE

                                                                  Starosty Wałeckiego

     Starosta Wałecki, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.)  oraz art. 11f ust. 3 i ust. 7  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), zawiadamia:                                                           

o zmianie decyzji Starosty Wałeckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 4/2018 z dnia 14.06.2018 r., udzielającej pozwolenia na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej oraz budowę dróg wewnętrznych w ramach zadania pn.:

„Rozbudowa i przebudowa ulicy Morzyce wraz z budową dróg wewnętrznych na osiedlu „Nowe Morzyce” w Wałczu, na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 2327/1, 2327/4, 2352, 2356, 2357, 2360, 2361, 2363, 2379, 2345, 2161, 2370/5, 2369/15, 2369/17, 2369/12, 2368/26 (powstałej po podziale działki nr 2368/18), obręb  M. Wałcz Nr 0001, jednostka ewidencyjna Wałcz- Miasto,

  w  zakresie obejmującym: zmiany parametrów technicznych zbiornika (zmniejszenie zbiornika), budowy przepompowni wód opadowych wraz z wewnętrzną linią zasilającą, budowy rurociągu tłocznego wraz ze studnią rozprężną, zmiany trasy kanalizacji deszczowej na działkach nr 2369/17 oraz 2369/15, przebudowy odcinka rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na działce 2369/15.

     W związku z powyższym, zawiadamia się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji    w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu,  ul. Dąbrowskiego 17 (pokój 110 - tel. 067 250 84 60).

04.05.2021

OBWIESZCZENIE

     Starosta Wałecki zawiadamia, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.)  oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363, ze zm.), że wszczęto postępowanie administracyjne, na wniosek złożony w dniu 14.08.2020 r. przez Burmistrza Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, w     sprawie:                                                           

wydania  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:            

  „Rozbudowa i przebudowa ul. Chopina w Wałczu wraz z infrastrukturą, w tym między innymi budowa ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowa i budowa parkingów, zjazdów oraz chodników, przebudowa oświetlenia, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wileńską do przejazdu PKP, na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami: 2509/1, 5618/3, 5618/4, 2510, 2765, 2696, 2708, 2709, 2772, 2517, 2507/1, 2511, 2756/2, 2757/3, 2757/2, 2582, 5622/2, 2513/1 (projektowanej                                    do wydzielenia z działki nr 2513), 2505/4 (projektowanej do wydzielenia z działki nr 2505/3), 2522/1 (projektowanej do wydzielenia z działki nr 2522), 2521/1 (projektowanej do wydzielenia z działki nr 2521), 5629/8 (projektowanej do wydzielenia z działki nr 5629/1), 5618/9 (projektowanej do wydzielenia z działki nr 5618/6), 2523/1 (projektowanej do wydzielenia     z działki nr 2523), 5618/11 (projektowanej do wydzielenia z działki nr 5618/8), obręb  M. Wałcz [Nr 0001], jednostka ewidencyjna Wałcz - Miasto”.

     W związku z powyższym, zawiadamia się o możliwości zapoznania się z aktami w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu,  ul. Dąbrowskiego 17 (pokój 110 - tel. 067 250 84 60).

   
   
   
   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Nieczaj 14-12-2019 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Kisielnicki 04-05-2021 09:34